Skip to main content

41

ТЕКСТ 41

Текст

Текст

рӯпа-ма̄тра̄д вікурва̄н̣а̄т
теджасо даіва-чодіта̄т
раса-ма̄трам абгӯт тасма̄д
амбго джіхва̄ раса-ґрахах̣
рӯпа-мтрд викурвт
теджасо даива-чодитт
раса-мтрам абхӯт тасмд
амбхо джихв раса-граха

Послівний переклад

Пословный перевод

рӯпа-ма̄тра̄т  —  що розвивається з тонкого елементу форми; вікурва̄н̣а̄т  —  з перетворення; теджасах̣  —  вогню; даіва-чодіта̄т  —  під впливом вищих сил; раса-ма̄трам  —  тонкий елемент смаку; абгӯт  —  постав; тасма̄т  —  з нього; амбгах̣  —  вода; джіхва̄  —  чуття смаку; раса-ґрахах̣  —  яке відчуває смак.

рӯпа-мтрт — который возникает из тонкого элемента формы; викурвт — подвергаясь трансформации; теджаса — из огня; даива-чодитт — подчиняясь высшей воле; раса-мтрам — тонкий по природе объект вкуса; абхӯт — появился; тасмт — из этого; амбха — вода; джихв — орган вкуса; раса-граха — который ощущает вкус.

Переклад

Перевод

Із взаємодії вогню і зорового чуття під дією вищих сил розвивається тонкий елемент смаку. Зі смаку постає вода, а також проявляється язик, який здатний відчувати смак.

Повинуясь высшей воле, огонь вступает во взаимодействие со зрением и порождает тонкий по природе объект вкуса. Из вкуса возникает вода, а также язык, который ощущает вкус.

Коментар

Комментарий

ПОЯСНЕННЯ: Язик названо тут знаряддям, яке дає змогу пізнавати смак. Смак постає з води, і тому язик завжди вкритий слиною.

Язык назван здесь органом, различающим вкус. Поскольку вкус возникает из воды, язык всегда увлажнен слюной.