Skip to main content

ГЛАВА ДВАДЦЯТЬ ШОСТА

Першоелементи матеріальної природи

Текст

ш́рі-бгаґава̄н ува̄ча
атга те самправакшйа̄мі
таттва̄на̄м̇ лакшан̣ам̇ пр̣тгак
йад відітва̄ вімучйета
пурушах̣ пра̄кр̣таір ґун̣аіх̣

Послівний переклад

ш́рі-бгаґава̄н ува̄ча  —  Бог-Особа сказав; атга  —  зараз; те  —  тобі; самправакшйа̄мі  —  опишу; таттва̄на̄м  —  категорій Абсолютної Істини; лакшан̣ам  —  ознаки; пр̣тгак  —  одне за одним; йат  —  що; відітва̄  —  знаючи; вімучйета  —  може звільнитися; пурушах̣  —  будь-яка особа; пра̄кр̣таіх̣  —  матеріальної природи; ґун̣аіх̣  —  від ґун.

Переклад

Бог-Особа, Капіла, вів далі: Люба матінко, Я опишу тобі зараз різні аспекти Абсолютної Істини, пізнавши які кожен може звільнитися з-під впливу ґун матеріальної природи.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Як сказано в «Бгаґавад-ґіті», Верховного Бога-Особу, Абсолютну Істину, можна пізнати тільки відданим служінням (бгактйа̄ ма̄м абгіджа̄на̄ті). Згідно з «Бгаґаватам», об’єкт відданого служіння    —    це мам, Крішна. І, як вказано в «Чайтан’я-чарітамріті», пізнати Крішну означає пізнати Крішну в Його особистісному образі разом з Його внутрішньою енерґією, Його зовнішньою енерґією, Його поширеннями та Його втіленнями. Наука про Крішну має в своєму складі багато підрозділів. Філософія санкг’ї призначена передусім для зумовлених істот матеріального світу. Її пізнають за допомогою системи парампари, учнівської спадкоємності, і вважають за науку відданого служіння. Основи науки відданого служіння Господь Капіла вже виклав, а зараз Господь систематично викладатиме цю науку. За Його словами таке аналітичне вивчення науки відданого служіння звільняє людину від впливу ґун матеріальної природи. Те саме проголошує «Бгаґавад-ґіта»: тато ма̄м̇ таттвато джн̃а̄тва̄    —    пізнавши Господа в усіх Його аспектах, людина здобуває право увійти в царство Бога. Це пояснено також у цьому вірші. Зрозумівши науку відданого служіння в світлі філософії санкг’ї, можна звільнитися від ґун матеріальної природи. Вічна душа, звільнившись від чарів матеріальної природи, здобуває право увійти в царство Бога. Поки в людини залишається найменше бажання насолоджуватися матеріальною природою чи панувати над нею, їй не вдасться звільнитися з-під впливу ґун матеріальної природи. Отже, треба отримати систематичне розуміння науки про Верховного Бога-Особу, скориставшись із філософії санкг’ї, яку викладає Господь Капіладева.

2

Текст

джн̃а̄нам̇ ніх̣ш́рейаса̄ртга̄йа
пурушасйа̄тма-дарш́анам
йад а̄хур варн̣айе тат те
хр̣дайа-ґрантгі-бгеданам

Послівний переклад

джн̃а̄нам  —  знання; ніх̣ш́рейаса-артга̄йа  —  для найвищої досконалості; пурушасйа  —  людини; а̄тма-дарш́анам  —  самоусвідомлення; йат  —  яке; а̄хух̣  —  кажуть; варн̣айе  —  поясню; тат  —  те; те  —  тобі; хр̣дайа  —  в серці; ґрантгі  —  вузли; бгеданам  —  розрубує.

Переклад

Знання являє собою найвищу досконалість самоусвідомлення. Я відкрию тобі це знання, яке розрубує вузли всіх прив’язаностей до матеріального світу.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Господь каже, що пізнавши своє чисте єство можна звільнитися від матеріальної прив’язаності. Знання приводить до найвищої досконалості в житті і дає змогу побачити своє істинне «я». Те саме сказано і в «Шветашватара Упанішаді» (3.8): там ева відітва̄ті мр̣тйум еті    —    просто пізнавши свою духовну природу, тобто побачивши себе в істинному світлі, можна звільнится від матеріального рабства. Ведичні писання дають різні методи для того, щоб побачити себе, і «Бгаґаватам» також закликає побачити себе і пізнати свою природу (пурушасйа а̄тма-дарш́анам). Як пояснює Своїй матері Капіладева, «побачити» себе можна слухаючи настанови авторитетних осіб. Капіладева    —    це найбільший з усіх авторитетів, адже Він    —    Бог-Особа, і той, хто засвоїть Його настанови, як вони є, не перекручуючи їх на свій лад, зможе побачити своє «я».

Господь Чайтан’я пояснив Санатані Ґосвамі істинне становище живої істоти. Він прямо сказано, що кожна індивідуальн душа    —    вічний слуга Крішни. Джівера ‘сварӯпа’хайа — кр̣шн̣ера ‘нітйа-да̄са’   —  кожна індивідуальна душа вічно залишається слугою. Коли людина твердо усвідомила, що вона невід’ємна частка Верховної Душі і що її вічна природа полягає в тому, щоб служити Верховному Господу і спілкуватися з Ним, тоді вона досягає самоусвідомлення. Правильне розуміння свого єства розрубує всі вузли матеріальної прив’язаності (хр̣дайа-ґрантгі-бгеданам). Через оманне его, хибне ототожнення себе з тілом і з матеріальним світом, істота опиняється в пастці майі, але коли вона усвідомлює якісну тотожність своєї природи з природою Верховного Господа, бо вони обоє належать до категорії духу, і розуміє, що її вічне призначення полягає в тому, щоб служити, тоді вона досягає рівня а̄тма-дарш́анам і хр̣дайа-ґрантгі-бгеданам, тобто самоусвідомлення. Коли людина здатна розрубати вузол прив’язаності до матеріального світу, вона оволоділа істинним знанням. А̄тма-дарш́анам означає «здатність бачити себе за допомогою знання». Тому, коли людина розвинула істинне знання і завдяки тому звільнилася від оманного его, вона бачить своє справжнє «я», і це становить найвище призначення людського життя. Таким чином душа дістає змогу вирватися з пут двадцяти чотирьох начал матеріальної природи. Систематичне пізнання філософії санкг’ї називається самоусвідомленням і самоспогляданням.

3

Текст

ана̄дір а̄тма̄ пурушо
нірґун̣ах̣ пракр̣тех̣ парах̣
пратйаґ-дга̄ма̄ свайам̇-джйотір
віш́вам̇ йена саманвітам

Послівний переклад

ана̄діх̣  —  без початку; а̄тма̄  —  Верховна Душа; пурушах̣  —  Бог-Особа; нірґун̣ах̣  —  трансцендентний до матеріальних якостей природи; пракр̣тех̣ парах̣  —  вищий за матеріальний світ; пратйак-дга̄ма̄  —  видимий скрізь; свайам-джйотіх̣  —  самосяйний; віш́вам  —  все творіння; йена  —  ким; саманвітам  —  підтримуване.

Переклад

Верховний Бог-Особа    —    це Верховна Душа, що не має початку. Він трансцендентний до якостей матеріальної природи і вищий за буття матеріального світу. Він самосяйний і тому Його присутність відчутна скрізь в усьому творінні, яке Він підтримує Своїм сяйвом.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Верховний Бог-Особа, згідно з усіма описами, не має початку. Він пуруша, Верховний Дух. Пуруша означає «особа». Коли ми думаємо про будь-яку відому нам особу, вона має початок, тобто вона народилася і історія її життя починається з певного моменту. Але Господа тут чітко названо ана̄ді,тобто тим, хто не має початку. Хоч би скільки людей ми опитали, ми пересвідчимося, що всі вони мають початок. Коли ми зустрінемо особу, яка не має початку, це означатиме, що ми знайшли Верховну Особу. Таке визначення дає «Брахма-самхіта». іш́варах̣ парамах̣ кр̣шн̣ах̣    —    Верховний Бог-Особа    —    це Крішна, верховний повелитель, Він не має початку, але Сам є початок усіх. Таке визначення Бога дають усіх ведичні писання.

Господа названо тут душею чи духом. Яке визначення духу? Присутність духу відчутна скрізь. Брахман означає «великий». Його велич проявляється у всьому. Що являє собою ця велич Брахмана? Це свідомість. Кожен з нас знайомий з явищем свідомості, тому що свідомість пронизує все тіло, завдяки свідомості ми відчуваємо кожну волосину на своєму тілі. Це індивідуальна свідомість. А крім того існує надсвідомість. Зрозуміти, як вони пов’язані, дозволяє приклад із сонячним світлом. Сонячне світло можна бачити скрізь, воно розливається не тільки в небесних просторах, але проникає навіть у кімнату. Натомість слабке світло можна побачити лише на невеликій відстані. Так само наша свідомість пронизує тільки наше тіло, тоді як надсвідомість, що являє собою буття Бога, проявляє себе у всьому сущому. За посередництвом Своєї енерґії Він присутній скрізь. У «Вішну Пурані» сказано, що все видиме у світі, скрізь і всюди,    —    це прояв енерґії Бога. «Бгаґавад-ґіта» також підтверджує, що Своїми двома енерґіями, духовною і матеріальною, Господь пронизує все й існує скрізь. Духовна й матеріальна енерґії присутні в усьому сущому, і це доводить існування Верховного Бога-Особи.

Повсюдне існування свідомості не є тимчасове явище. Існування свідомості не має початку, а отже не має і кінця. Теорія про те, що свідомість розивається з поєднання матеріальних елементів на певній стадії еволюції, не знаходить тут підтримки, тому що тут сказано, що всюдисуща свідомість не має початку. Матеріалістична чи атеїстична теорія, яка заперечує існування душі й Бога і проголошує свідомість результатом комбінації матеріальних елементів, безпідставна. Про матерію не можна сказати, що вона не має початку    —    вона має початок. Як індивідуальне матеріальне тіло має початок, так само має початок і всесвітнє тіло. І так само, як наше матеріальне тіло починає своє існування завдяки душі, велетенське всесвітнє тіло починає своє існування завдяки Верховній Душі. «Веданта-сутра» каже: джанма̄дй асйа    —    весь матеріальний прояв постає з Верховного Бога-Особи, і Йому завдячує своїм створенням і розвитком, існуванням і розпадом. У «Бгаґавад-ґіті» Господь також каже: «Я начало, що дає початок усьому сущому».

Цей вірш описує Верховного Бога-Особу. Він не тимчасова особистість, і Він не має початку. Він не має причини, але Сам є причиною всіх причин. Парах̣ означає «трансцендентний», «вищий за твірну енерґію». Твірна енерґія постає з Господа. У цьому світі ми можемо спостерігати діяльність твірної енерґії, але Господь вищий за цю енерґію. Він пракр̣ті-парах̣, трансцендентний до цієї енерґії. Він непідвладний троїстим стражданням, які породжує матеріальна енерґія, тому що Він поза цієї енерґією. До Нього не торкаються ґуни матеріальної природи. Тут зазначено: свайам̇-джйотіх̣    —    Він сам по собі є світло. У матеріальному світі ми часто бачимо, що світло того чи іншого предмета являє собою відображення світла, яке постає з іншого джерела. Наприклад, місячне світло є відображенням сонячного. Своєю чергою, сонячне світло    —    це відображення світла брахмаджйоті. Так само брахмаджйоті, духовне сяйво,    —    це відображення світла, яке випромінює тіло Верховного Господа. Це підтверджує «Брахма-самхіта»: йасйа прабга̄ прабгаватах̣. Сяйво Брахмана, брахмаджйоті, постає з сяйва Господнього тіла. Тому тут сказано: свайам̇-джйотіх̣    —    Він сам по собі є світло. Його сяйво проявляється багатьма різними способами: як брахмаджйоті, як сонячне світло, як місячне світло. «Бгаґавад-ґіта» теж зазначає, що в духовному світі немає потреби ні в сонячному світлі, ні в місячному, ні в електричному. Те саме проголошують Упанішади: сяйва тіла Верховного Бога-Особи досить для того, щоб залити світлом духовний світ, і тому там не потрібне ні сонячне світло, ні місячне, ні електричне, ні будь-яке інше.

Самосяйна природа Господа також спростовує теорію про те, що духовна душа, чи духовна свідомість, утворюється на певному рівні розвитку матерії. Термін свайам̇-джйотіх̣ вказує на те, що в духовній природі немає жодного домішку матерії і що вона вища від будь-яких матеріальних процесів. Цей вірш також підтверджує, що усвідомлення всюдисущості Господа спирається на усвідомлення всюдисущості Його сяйва. Ми зі свого досвіду знаємо, що, хоча Сонце розміщене в одному місці, його світло розливається на багато мільйонів кілометрів. Це підтверджує наш практичний досвід. Так само, хоча джерело верховного світла розміщене в Господній обителі, Вайкунтзі чи Вріндавані, це світло розливається не лише всім духовним світом, але й за його межами. Це світло сяє і в матеріальному світі, як світло сонячної кулі, а сонячне світло, своєю чергою, відображається від місячної кулі. Хоча Господь перебуває в Своїй обителі, Його сяйво розливається всіма духовними і матеріальними світами. Це засвідчує також «Брахма-самхіта» (5.37): ґолока ева нівасатй акгіла̄тма-бгӯтах̣    —    Господь завжди живе на Ґолоці, але разом з тим присутній скрізь у всьому творінні. Він Наддуша всього сущого, Верховний Бог-Особа, наділений незліченними трансцендентними якостями. Також можна зрозуміти, що, хоча Він, поза сумнівом, особа, Він не належить до числа пуруш матеріального світу. Філософи-майаваді не розуміють, як за межами матеріального світу може існувати особистість, тому їх називають імперсоналістами. Але тут чітко з’ясовано, що Бог-Особа існує за межами матеріального існування.

4

Текст

са еша пракр̣тім̇ сӯкшма̄м̇
даівім̇ ґун̣амайім̇ вібгух̣
йадр̣ччгайаівопаґата̄м
абгйападйата лілайа̄

Послівний переклад

сах̣ ешах̣  —  той самий Верховний Бог-Особа; пракр̣тім  —  матеріальну енерґію; сӯкшма̄м  —  тонку; даівім  —  пов’язану з Вішну; ґун̣амайім  —  наділену трьома якостями матеріальної природи; вібгух̣  —  найбільший з великих; йадр̣ччгайа̄  —  з власної волі; іва  —  цілком; упаґата̄м  —  здобуту; абгйападйата  —  прийняв; лілайа̄  —  задля розваги.

Переклад

Задля розваги цей Верховний Бог-Особа, найбільший з великих, використовує тонку матеріальну енерґію, яка містить у собі три якості матеріальної природи і яка належить Господу Вішну.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Дуже важливим у цьому вірші є слово ґун̣амайім. Даівім означає «енерґію Верховного Бога-Особи», а ґун̣амайім означає «наділену трьома ґунами матеріальної природи». Коли проявляється матеріальна енерґія Верховного Бога-Особи, ця енерґія (ґун̣амайім) прибирає форму трьох ґун, які покривають усе творіння. Енерґія Верховного Бога-Особи виконує двоїсту функцію: вона являє собою еманацію Господа і разом з тим закриває Господнє обличчя. У «Бгаґавад-ґіті» сказано, що весь світ покриває ілюзія трьох ґун матеріальної природи, і під їхнім покровом звичайні зумовлені душі не бачать Верховного Бога-Особу. Це гарно ілюструє приклад із хмарою. Іноді небо несподівано затягує велика хмара. Хмару можна розглядати під двома різними кутами зору. Для сонця хмара становить породження його енерґії, але для звичайної людини хмара    —    це запона, яка покриває її зір і не дає бачити сонце. Насправді, хмара нездатна покрити сонце, вона покриває лише зір звичайної істоти. Так само, хоча майа, матеріальна енерґія, не може покрити Верховного Господа, що існує поза її впливом, вона покриває звичайних живих істот. Зумовлені душі, покриті майею,    —    це індивідуальні живі істоти, а Особа, що Своєю енерґією породжує майу,    —    це Верховний Бог-Особа.

В іншому місці «Шрімад-Бгаґаватам», у сьомій главі Першої пісні, сказано, що В’ясадева своїм духовним зором побачив Верховного Господа і матеріальну енерґію, що стояла за Ним. Це свідчить про те, що матеріальна енерґія не може покрити Господа, як темрява не може покрити сонце. Темрява має владу покрити тільки невеличку частину простору, дуже незначну порівняно з простором, який освітлює сонце. Темрява може сповнити невелику печеру, але їй не вдасться покрити небесне склепіння. Так само сила матеріальної енерґії обмежена і не здатна покрити Верховного Бога-Особу, якого з огляду на це називають вібгу. Так само як сонце дозволяє з’явитися хмарі, Господь дозволяє періодично проявлятися матеріальній енерґії. Хоча Він використовує матеріальну енерґію для того, щоб творити матеріальний світ, це не означає, що вона покриває Його. Тих, кого покриває матеріальна енерґія, називають зумовленими душами. Господь використовує матеріальну енерґію для Своїх матеріальних розваг, під час яких Він творить, підтримує і знищує матеріальний світ. Натомість зумовлена душа перебуває під покровом майі й не розуміє, що над цієї матеріальною енерґією стоїть Верховний Бог-Особа, причина всіх причин. Так само людина слабкого розуму не розуміє, що за покровом хмар сяє яскраве сонце.

5

Текст

ґун̣аір вічітра̄х̣ ср̣джатім̇
са-рӯпа̄х̣ пракр̣тім̇ праджа̄х̣
вілокйа мумухе садйах̣
са іха джн̃а̄на-ґӯхайа̄

Послівний переклад

ґун̣аіх̣  —  трьома ґунами; вічітра̄х̣  —  різноманітні; ср̣джатім  —  створюючи; са-рӯпа̄х̣  —  з формами; пракр̣тім  —  матеріальна природа; праджа̄х̣  —  живі істоти; вілокйа  —  побачивши; мумухе  —  впадають в ілюзію; садйах̣  —  відразу; сах̣  —  жива істота; іха  —  в цьому світі; джн̃а̄на-ґӯхайа̄  —  під впливом аспекту, який покриває знання.

Переклад

Матеріальна природа, поділена трьома ґунами на різні форми, породжує форми живих істот, і живі істоти, побачивши ці форми, впадають в оману під впливом ілюзорної енерґії в її аспекті, який покриває знання.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Матеріальна енерґія має здатність покривати знання, але не має сили поширити свій вплив на Верховного Бога-Особу. Цей вплив поширюється тільки на праджа̄х̣,    —    зумовлених душ, які народилися в матеріальних тілах. Як пояснено в «Бгаґавад-ґіті» та інших ведичних писаннях, відповідно до впливу трьох ґун матеріальної природи між різними живими істотами існують ті чи інші відмінності. У «Бгаґавад-ґіті» (7.12) дуже чітко з’ясовано, що, хоча ґуни добра, пристрасті й невігластва постають з Верховного Бога-Особи, Сам Він непідвладний їм. Іншими словами, енерґія, що постає з Верховного Бога-Особи, неспроможна вплинути на Нього, її вплив поширюється тільки на зумовлених душ, покритих матеріальною енерґією. Господь    —    це батько всіх живих істот, тому що це Він запліднює живими істотами матеріальну енерґію. Отже, зумовлені душі отримують тіла, утворені матеріальною енерґією, а батько всіх живих істот залишається осторонь від трьох ґун.

В попередньому вірші сказано, що Верховний Бог-Особа використав матеріальну енерґію для того, щоб явити Свої розваги живим істотам, які хотіли насолоджуватися матеріальною енерґією і панувати над нею. Це світ створено за допомогою матеріальної енерґії Господа задля так званої насолоди цих живих істот. Існує дуже непросте запитання: чому Господь створив матеріальний світ, в якому зумовлені душі зазнають всіляких страждань. Попередній вірш натякає на причину цього словом лілайа̄, яке означає «задля Господніх розваг». Господь хоче перевиховати зумовлені живі істоти, допомігши їм позбутися потягу до насолоди. У «Бгаґавад-ґіті» сказано, що існує тільки один володар насолоди    —    Верховний Бог-Особа. Отже, матеріальну енерґію створено для тих, хто вдає з себе володарів насолоди. Це допомагає зрозуміти приклад з поліцією в державі: сама по собі поліція державі не потрібна, але з огляду на те, що деякі громадяни порушуватимуть державні закони, доводиться створювати відділ з боротьби проти злочинності. З одного боку цей відділ не потрібен, а з іншого боку потрібен. Так само Господь не мав ніякої потреби створювати матеріальний світ, де зумовлені душі зазнають численних страждань, але разом з тим існує категорія живих істот, яких називають нітйа-баддга, вічно зумовлені. Ми кажемо, що вони зумовлені з непам’ятних часів, тому що неможливо з’ясувати, як і коли жива істота, невід’ємна частка Верховного Господа, повстала проти Його верховної влади.

Цілком очевидно, що існує дві категорії людей: покірні законам Верховного Господа, і атеїсти, чи безбожники, які не визнають існування Бога і хочуть встановлювати свої закони. Вони хочуть довести, що кожен може встановлювати свої власні закони чи створювати свій власний релігійний шлях. Навіть не намагаючись з’ясувати, як саме виникли ці дві категорії живих істот, можна без ніяких сумнівів сказати, що частина живих істот повстала проти законів Господа. Цих істот називають зумовленими душами, тому що їх зумовлюють три ґуни матеріальної природи. Саме через це в вірші вжито слова ґун̣аір вічітра̄х̣.

В матеріальному світі існує 8 400 000 видів життя. Всі живі істоти    —    духовні душі і тому трансцендентні щодо матеріального світу. Чому ж вони перебувають у різних формах життя, на різних рівнях розвитку? Відповідь на це запитання дає цей вірш: вони впадають в оману під впливом трьох ґун матеріальної природи. Створені матеріальною енерґією, їхні тіла скаладаються з матеріальних елементів. Під покровом матеріального тіла жива істота втрачає свою духовну тотожність, і тому в вірші вжито слово мумухе, яке вказує на те, що вони забули про свою духовну тотожність. Про свою духовну тотожність забувають ті джіви, або душі, яких покрила і зумовила матеріальна енерґія. Також у цьому вірші вжито слово джн̃а̄на-ґӯхайа̄. Ґӯха̄ означає «покриття». Знання крихітних зумовлених душ покрите, і тому вони проявляються в численних видах життя. У сьомій главі Першої пісні «Шрімад-Бгаґаватам» сказано: «Матеріальна покриває живі істоти ілюзією». У Ведах також сказано, що вічні живі істоти покриті різними ґунами, і тому їх називають трибарвними, червоно-біло-синіми. Червоний символізує ґуну пристрасті, білий    —    ґуну добра, а синій    —    ґуну невігластва. Ці ґуни становлять частину матеріальної енерґії, тому живі істоти, які перебувають під впливом цих ґун, мають різні матеріальні тіла. Забувши про свою духовну тотожність, вони вважають, що вони і є матеріальні тіла. Для зумовленої душі «я» означає «моє матеріальне тіло». Це називається моха, або ілюзія.

У «Катга Упанішада» неодноразово сказано, що Верховний Бог-Особа ніколи не підпадає під вплив матеріальної природи. Тільки живі істоти, зумовлені душі, чи крихітні невід’ємні частки Всевишнього, зазнають впливу матеріальної природи і з’являються в різних тілах, що коряться різним матеріальним ґунам.

6

Текст

евам̇ пара̄бгідгйа̄нена
картр̣твам̇ пракр̣тех̣ пума̄н
кармасу крійама̄н̣ешу
ґун̣аір а̄тмані манйате

Послівний переклад

евам  —  так; пара  —  з іншим; абгідгйа̄нена  —  ототожненням; картр̣твам  —  виконання діяльності; пракр̣тех̣  —  матеріальної природи; пума̄н  —  жива істота; кармасу крійама̄н̣ешу  —  виконуючи діяльність; ґун̣аіх̣  —  трьома ґунами; а̄тмані  —  себе; манйате  —  вважає.

Переклад

Під впливом забуття трансцендентна жива істота вважає за матеріальну енерґію за поле своєї діяльності і на підставі цих оманних уявлень вважає себе за виконавця всіх дій.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Живу істоту, яка забула свою тотожність, можна порівняти з божевільним або з людиною, в яку вселилися духи і яка не має влади над своїми вчинками, але вважає, що повністю володіє собою. Під впливом матеріальної природи зумовлена душа занурюється в матеріальну свідомість. Матеріальна свідомість примушує зумовлену душу вважати, що всі дії, які їй диктує матеріальна енерґія, вона виконує самостійно. Насправді для душі бути на рівні чистого буття означає перебувати у свідомості Крішни. Коли істота не діє в свідомості Крішни, вона діє в матеріальній свідомості. Саму свідомість неможливо знищити, це невід’ємна властивість живої істоти. Треба просто очистити матеріальну свідомість. Звільнення полягає в тому, щоб визнати Крішну, Верховного Господа, за свого повелителя і перетворити свою матеріальну свідомість у свідомість Крішни.

7

Текст

тад асйа сам̇ср̣тір бандгах̣
па̄ра-тантрйам̇ ча тат-кр̣там
бгаватй акартур іш́асйа
са̄кшін̣о нірвр̣та̄тманах̣

Послівний переклад

тат  —  від цієї оманної концепції; асйа  —  зумовленої душі; сам̇ср̣тіх̣  —  зумовлене життя; бандгах̣  —  рабство; па̄ра-тантрйам  —  залежність; ча  —  і; тат-кр̣там  —  зроблене з того; бгаваті  —  є; акартух̣  —  того, хто не виконує діяльності; іш́асйа  —  незалежного; са̄кшін̣ах̣  —  свідка; нірвр̣та-а̄тманах̣  —  радісного.

Переклад

Матеріальна свідомість являє собою причину зумовленого життя, в якому матеріальна енерґія зв’язує живу істоту суворими умовами. Хоча духовна душа нічого не робить і залишається трансцендентною до всіх дій, вона потрапляє в рабство зумовленого життя.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Філософи-майаваді, які не розрізняють між Верховним Духом і індивідуальним духом, запевняють, що зумовлене існування живої істоти    —    це її ліла, тобто розвага. Але слово «розвага» доречне тоді, коли йдеться про участь в іграх Господа. Майаваді спотворюють зміст цього слова і кажуть, що навіть тоді, коли жива істота стає свинею й пожирає випорожнення, вона все одно насолоджується своїми розвагами. Така теорія вкрай небезпечна. Верховний Господь очолює всіх живих істот і підтримує їх. Його розваги трансцендентні до будь-якої матеріальної діяльності. Господні розваги неможливо прирівняти до зумовленої діяльності живих істот. Провадячи зумовлене існування, жива істота залишається рабом матеріальної енерґії. Зумовлена душа покірно виконує всі вказівки матеріальної енерґії. Душа ні за що не відповідає, вона просто свідок усіх своїх дій, які її примушує виконувати матеріальна енерґія за те, що вона образила Крішну, побажавши розірвати свої вічні стосунки з Ним. Тому Господь Крішна каже в «Бгаґавад-ґіті», що майа, Його матеріальна енерґія, настільки могутня, що її неможливо подолати. Але якщо жива істота просто усвідомлює своє природне становище слуги Крішни й намагається діяти згідно зі своїм становищем, то, хоч як глибоко вона була зумовлена, майа відразу ж звільняє її від свого впливу. Це чітко сказано в сьомій главі «Бгаґавад-ґіти»: Крішна Сам турбується про кожного, хто беззастережно віддається Йому, і тому така істота виходить з-під впливу майі, тобто звільняється від зумовленого існування.

Насправді духовна душа є сач-чід-ананда    —    вічна, сповнена блаженства і знання. Однак в лабетах майі вона змушена страждати від нескінного ланцюга народжень, смертей, хвороб і старості. Треба серйозно поставитися до хвороби матеріального існування і постаратися вилікуватися від неї, піднявшись на рівень свідомості Крішни, тому що свідомість Крішни дає змогу легко покласти край усім своїм стражданням. Отже, висновок цього вірша полягає в тому, що причина страждань зумовленої душі    —    це її прив’язаність до матеріальної природи. Жива істота повинна перенести цю прив’язаність з матерії на Крішну.

8

Текст

ка̄рйа-ка̄ран̣а-картр̣тве
ка̄ран̣ам̇ пракр̣тім̇ відух̣
бгоктр̣тве сукга-дух̣кга̄на̄м̇
пурушам̇ пракр̣тех̣ парам

Послівний переклад

ка̄рйа  —  щодо тіла; ка̄ран̣а  —  чуттів; картр̣тве  —  півбогів; ка̄ран̣ам  —  причина; пракр̣тім  —  матеріальна природа; відух̣  —  вчені розуміють; бгоктр̣тве  —  щодо відчуття; сукга  —  щастя; дух̣кга̄на̄м  —  і нещастя; пурушам  —  духовна душа; пракр̣тех̣  —  до матеріальної природи; парам  —  трансцендентна.

Переклад

Причина матеріального тіла та чуттів зумовленої душі, а також півбогів, які виконують роль панівних божеств її чуттів,    —    це матеріальна природа. Так це розуміють мудреці. А причина почуттів щастя і нещастя    —    це сама духовна душа, трансцендентна за природою.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: У «Бгаґавад-ґіті» сказано, що Господь, сходячи до матеріального світу, приходить власною особою за допомогою Своєї енерґії, атма-майі. Його не примушує до цього жодна вища за Нього енерґія. Він приходить з власної волі, і тому Його прихід можна назвати розвагою, або лілою. Але тут чітко сказано, що зумовлена душа примушена приймати те чи інше тіло й чуття, які визначають три ґуни матеріальної природи. Жива істота не владна вибирати собі тіло сама. Іншими словами, зумовлена душа не має вільного вибору, вона змушена приймати певне тіло згідно зі своєю кармою. Але коли йдеться про почуття, які тіло породжує внаслідок тих чи інших дій і які проявляються у формі щастя та нещастя, то причиною цих почуттів є сама духовна душа. Забажавши цього, духовна душа може змінити це зумовлене життя у світі двоїстості, обравши шлях служіння Крішні. Жива істота сама є причиною своїх страждань, але вона може також стати причиною свого вічного щастя. Коли в неї виникає бажання присвятити себе свідомості Крішни, внутрішня енерґія, духовна енерґія Господа, дарує їй відповідне тіло, а коли вона бажає задовольняти свої чуття, вона отримує матеріальне тіло. Душа має свободу вибору    —    обрати духовне тіло чи матеріальне тіло, але коли вона обрала те чи інше тіло, їй доводиться насолоджуватися чи страждати згідно зі своїм вибором. Філософи-майаваді намагаються довести, що жива істота, обираючи тіло свині, насолоджується своїми розвагами в ньому. Однак ця теорія не має підстав, тому що слово «розвага» містить у собі поняття добровільної згоди на ті чи інші дії, які дають насолоду. Тому теорія майаваді вищою мірою облудна. Коли істота вимушено страждає, це не розвага. Коли Господь розважається своїми іграми, це не можна ставити на один рівень з діями живої істоти, що примушена пожинати кармічні результати своїх дій.

9

Текст

девахӯтір ува̄ча
пракр̣тех̣ пурушасйа̄пі
лакшан̣ам̇ пурушоттама
брӯхі ка̄ран̣айор асйа
сад-асач ча йад-а̄тмакам

Послівний переклад

девахӯтіх̣ ува̄ча  —  Девахуті сказала; пракр̣тех̣  —  Його енерґій; пурушасйа  —  Верховної Особи; апі  —  також; лакшан̣ам  —  якості; пуруша-уттама  —  Верховний Боже-Особо; брӯхі  —  будь ласка, поясни; ка̄ран̣айох̣  —  причин; асйа  —  цього творіння; сат-асат  —  проявленого й непроявленого; ча  —  і; йат-а̄тмакам  —  що складені із.

Переклад

Девахуті сказала: О Верховний Боже-Особо, опиши, будь ласка, якості Верховної Особи та Його енерґій, бо і Господь, і Його енерґії є причинами проявленого й проявленого творіння.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Пракріті, або матеріальна природа, має зв’язок і з Верховним Господом, і з живими істотами, так само як жінка пов’язана з чоловіком як дружина і з дітьми як матір. У «Бгаґавад-ґіті» Господь каже, що Він запліднює матір-природу живими істотами, Своїми дітьми, і так з’являються на світ усі види життя. Стосунки, в яких перебувають усі живі істоти й матеріальна природа, вже пояснено в попередніх віршах. Тепер Девахуті хоче зрозуміти стосунки, які пов’язують матеріальну природу і Верховного Господа. Внаслідок цих стосунків виникає проявлений і непроявлений матеріальний світ. Непроявлений матеріальний світ    —    це тонка махат-таттва, з якої постає проявлена матерія.

У ведичних писаннях сказано, що Верховний Господь запліднює Своїм поглядом сукупну матеріальну енерґію, і тоді матеріальна природа породжує на світ усе суще. У дев’ятій главі «Бгаґавад-ґіти» теж сказано, що життєдіяльність природи протікає під Господнім поглядом    —    адгйакшен̣а, за Його проводом і згідно з Його волею. Природа аж ніяк не діє сліпо. Девахуті зрозуміла, в яких стосунках зумовлені душі перебувають із матеріальною природою, і тепер хотіла дізнатися про те, як природа діє під проводом Господа і які стосунки пов’язують матеріальну природу з Господом. Іншими словами, вона хотіла дізнатися про якості, які Верховний Господь проявляє в стосунках з матеріальною природою.

Стосунки живих істот з матеріальною природою, безперечно, перебувають на цілковито іншому рівні, аніж стосунки Верховного Господа з матерією, всупереч усім тлумаченням майаваді. Щоразу, коли писання згадують про ілюзію живих істот, філософи-майаваді приписують цю ілюзію Верховному Господу. Але таке тлумачення неправомірне. Господь ніколи не впадає в ілюзію. Саме в цьому розходяться між собою персоналісти й імперсоналісти. Девахуті не належить до бідних на інтелект людей. Вона має досить гострий розум, щоб зрозуміти, що живі істоти не перебувають на одному рівні з Верховним Господом. Живі істоти безмежно малі й тому матеріальна природа може їх ввести в ілюзію, тобто зумовити, але це не означає, що вона може зумовити і ввести в ілюзію і Верховного Господа. Відмінність між зумовленою душею і Господом полягає в тому, що Господь    —    завжди Господь, повелитель матеріальної природи, і тому не підвладний їй. Він не підвладний ні для духовної природи, ні для матеріальної. Він, і тільки Він один є верховний повелитель, і з Ним не зрівнятися звичайним живим істотам, що підлягають законам матеріальної природи.

В цьому вірші вжито два слова: сат і асат. Космічний прояв    —    це асат, або те, що не існує, але матеріальна енерґія Верховного Господа    —    це сат, або те, що існує вічно. Матеріальна енерґія вічно існує в тонкій формі, як енерґія Господа, але іноді вона проявляє цю неіснуючу, чи, точніше, тимчасово існуючу, природу, матеріальний космос. Пояснити це допомагає аналогія з батьком та матір’ю: і батько, і матір реально існують, але іноді мати зачинає дітей. Так само космічний прояв, що постає з непроявленої матеріальної природи Верховного Господа, іноді з’являється, а іноді знову зникає. Проте сама матеріальна природа існує вічно, і Господь являє собою найвищу причину як тонких, так і грубих проявів матеріального світу.

10

Текст

ш́рі-бгаґава̄н ува̄ча
йат тат трі-ґун̣ам авйактам̇
нітйам̇ сад-асад-а̄тмакам
прадга̄нам̇ пракр̣тім̇ пра̄хур
авіш́ешам̇ віш́ешават

Послівний переклад

ш́рі-бгаґава̄н ува̄ча  —  Верховний Бог-Особа сказав; йат  —  зараз далі; тат  —  те; трі-ґун̣ам  —  поєднання трьох ґун; авйактам  —  непроявлене; нітйам  —  вічне; сат-асат-а̄тмакам  —  що складається з причин та наслідків; прадга̄нам  —  прадгана; пракр̣тім  —  пракріті; пра̄хух̣  —  називають; авіш́ешам  —  нерозрізнене; віш́еша-ват  —  наділене відмінностями.

Переклад

Верховний Бог-Особа сказав: Непроявлене вічне поєднання трьох ґун становить причину проявленого стану й називається прадгана. Коли воно переходить у проявлений стан буття, його називають пракріті.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: В цих віршах Господь розглядає матеріальну природу в її тонкій формі, що зветься прадгана. На відміну від пракріті, прадгана являє собою тонку, нерозрізнену сукупність усіх матеріальних елементів. Хоча на цій стадії матеріальні елементи не проявляють свої окремі якості, всі вони вже присутні в прадгані. Коли під впливом взаємодії трьох ґун матеріальної природи сукупність матеріальних елементів стає проявленою, її називають пракріті. Імперсоналісти кажуть, що Брахман позбавлений розмаїття і будь-яких відмінностей. Хтось може подумати, що Брахман    —    це прадгана, але це не так. Прадгана відмінна від Брахмана, тому що в Брахмані немає ґун матеріальної природи. Хтось може заперечити, що махат-таттва також відмінна від прадгани, тому що махат-таттва    —    це матерія в проявленому стані. Однак справжнє визначення прадгани таке: коли причина й наслідок не проявлені (ав’якта), в сукупності матеріальних елементів не відбувається ніякої взаємодії, і цю стадії існування матеріальної природи власне й називають прадгана. Прадгана    —    це не чинник часу, тому що чинник часу містить у собі діяльність та її наслідки, творення і знищення. Також прадгана    —    це не джіва, межова енерґія, складена з живих істот, зумовлених і покритих матеріальними позначеннями, тому що позначення живих істот не вічні, а одна з якостей прадгани, згаданих у цьому вірші    —    це нітйа, тобто «вічність». Отже, прадгана    —    це стан матеріальної природи, що безпосередньо передує її проявленню.

11

Текст

пан̃чабгіх̣ пан̃чабгір брахма
чатурбгір даш́абгіс татга̄
етач чатур-вім̇ш́атікам̇
ґан̣ам̇ пра̄дга̄нікам̇ відух̣

Послівний переклад

пан̃чабгіх̣  —  п’ятьма (грубими елементами); пан̃чабгіх̣  —  п’ятьма (тонкими елементами); брахма  —  Брахман; чатурбгіх̣  —  чотирма (внутрішніми чуттями); даш́абгіх̣  —  десятьма (п’ятьма пізнавальними чуттями і п’ятьма органами дії); татга̄  —  таким чином; етат  —  цю; чатух̣-вім̇ш́атікам  —  складену з двадцяти чотирьох елементів; ґан̣ам  —  сукупність; пра̄дга̄нікам  —  що становить прадгану; відух̣  —  знають.

Переклад

Сукупність усіх елементів: п’ять грубих елементів, п’ять тонких елементів, чотири внутрішні чуття, п’ять пізнавальних чуттів і п’ять зовнішніх органів дії,    —    називають прадганою.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Згідно з «Бгаґавад-ґітою», описана тут сукупність двадцяти чотирьох елементів зветься йонір махад-брахма. Внаслідок запліднення матеріальної природи сукупність живих істот входить у це йонір махад-брахма і народжується в різних формах, починаючи від Брахми і закінчуючи крихітною мурахою. У «Шрімад-Бгаґаватам» та інших ведичних писаннях сукупність двадцяти чотирьох елементів, прадгану, також описано як йонір махад-брахма    —    вона породжує на світ і підтримує всіх живих істот.

12

Текст

маха̄-бгӯта̄ні пан̃чаіва
бгӯр а̄по ’ґнір марун набгах̣
тан-ма̄тра̄н̣і ча та̄ванті
ґандга̄діні мата̄ні ме

Послівний переклад

маха̄-бгӯта̄ні  —  грубі елементи; пан̃ча  —  п’ять; ева  —  точно; бгӯх̣  —  земля; а̄пах̣  —  вода; аґніх̣  —  вогонь; марут  —  повітря; набгах̣  —  ефір; тат-ма̄тра̄н̣і  —  тонкі елементи; ча  —  також; та̄ванті  —  стільки; ґандга-а̄діні  —  запах і так далі (смак, колір, дотик і звук); мата̄ні  —  визнані; ме  —  Мною.

Переклад

Існує п’ять грубих елементів, а саме земля, вода, вогонь, повітря і ефір. Також існує п’ять тонких елементів: запах, смак, колір, дотик і звук.

13

Текст

індрійа̄н̣і даш́а ш́ротрам̇
тваґ др̣ґ расана-на̄сіка̄х̣
ва̄к карау чаран̣ау мед̣грам̇
па̄йур даш́ама учйате

Послівний переклад

індрійа̄н̣і  —  чуття; даш́а  —  десять; ш́ротрам  —  чуття слуху; твак  —  чуття дотику; др̣к  —  чуття зору; расана  —  чуття смаку; на̄сіка̄х̣  —  чуття нюху; ва̄к  —  орган мови; карау  —  дві руки; чаран̣ау  —  органи, що дають змогу рухатися (ноги); мед̣грам  —  дітородний орган; па̄йух̣  —  орган для випорожнення; даш́амах̣  —  десятий; учйате  —  називається.

Переклад

Пізнавальних чуттів і органів дії налічують десять: чуття слуху, чуття смаку, чуття дотику, чуття зору, чуття нюху, орган мови, органи для роботи, пересування, народження дітей і випорожнення.

14

Текст

мано буддгір ахан̇ка̄раш́
чіттам ітй антар-а̄тмакам
чатурдга̄ лакшйате бгедо
вр̣ттйа̄ лакшан̣а-рӯпайа̄

Послівний переклад

манах̣  —  розум; буддгіх̣  —  інтелект; ахан̇ка̄рах̣  —  его; чіттам  —  свідомість; іті  —  так; антах̣-а̄тмакам  —  внутрішні, тонкі чуття; чатух̣-дга̄  —  в чотирьох формах; лакшйате  —  визначають; бгедах̣  —  розподіл; вр̣ттйа̄  —  за їхніми функціями; лакшан̣а-рӯпайа̄  —  за проявлом різних якостей.

Переклад

Внутрішні, тонкі чуття виявляються в чотирьох аспектах: розум, інтелект, его і осквернена свідомість. Розрізнити їх можна тільки за їхніми різними функціями та якостями.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Чотири описані тут внутрішні, чи тонкі, чуття визначають за їхніми різними якостями. Коли чиста свідомість істоти забруднюється матерією і вона ототожнює себе з тілом, вона існує під впливом оманного его. Свідомість    —    це функція душі, і тому наявність свідомості свідчить про присутність душі. Свідомість, осквернену матерією називають аханкарою.

15

Текст

ета̄ва̄н ева сан̇кгйа̄то
брахман̣ах̣ са-ґун̣асйа ха
саннівеш́о майа̄ прокто
йах̣ ка̄лах̣ пан̃ча-вім̇ш́аках̣

Послівний переклад

ета̄ва̄н  —  стільки; ева  —  точно; сан̇кгйа̄тах̣  —  перелічено; брахман̣ах̣  —  Брахмана; са-ґун̣асйа  —  з матеріальними якостями; ха  —  справді; саннівеш́ах̣  —  влаштуваня; майа̄  —  Мною; проктах̣  —  сказано; йах̣  —  який; ка̄лах̣  —  час; пан̃ча-вім̇ш́аках̣  —  двадцять п’ятий.

Переклад

Ці всі елементи вважають за Брахман, наділений якостями. Чинник, який змішує між собою всі інші, називають часом і зараховують як двадцять п’ятий елемент.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Згідно з Ведами, не існує нічого іншого, крім Брахмана. Сарвам̇ кгалв ідам̇ брахма («Чгандоґ’я Упанішада» 3.14.1). Також у «Вішну Пурані» сказано: все, що ми бачимо,    —    це парасйа брахман̣ах̣ ш́актіх̣, тобто все є поширення енерґії Верховної Абсолютної Істини, Брахмана. Коли Брахман змішується з трьома якостями, добром, пристрастю і невіглаством, виникає матеріальне творіння, яке іноді називають саґуна-Брахман і яке складається з цих двадцяти п’яти елементів. В нірґуна-Брахмані, тобто в духовному світі, де немає матеріальної скверни, відсутні три ґуни    —    добро, пристрасть і невігластво. В нірґуна-Брахмані панує лише бездомісне добро. Що ж до саґуна-Брахмана, то філософія санкг’ї пояснює, що він містить у собі двадцять п’ять елементів, включно з чинником часу (минулим, теперішнім і майбутнім).

16

Текст

прабга̄вам̇ паурушам̇ пра̄хух̣
ка̄лам еке йато бгайам
ахан̇ка̄ра-вімӯд̣гасйа
картух̣ пракр̣тім ійушах̣

Послівний переклад

прабга̄вам  —  вплив; паурушам  —  Верховного Бога-Особи; пра̄хух̣  —  проголосили; ка̄лам  —  чинник часу; еке  —  одні; йатах̣  —  з якого; бгайам  —  страх; ахан̇ка̄ра-вімӯд̣гасйа  —  введених в ілюзію оманним его; картух̣  —  індивідуальної душі; пракр̣тім  —  матеріальна природа; ійушах̣  —  дотикаючись.

Переклад

Чинник час дає змогу введеній в ілюзію і зануреній в матеріальну природу зумовленій душі відчути могутність Верховного Бога-Особи, наганяючи страх смерті на зумовлену душу, покриту оманним его.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Жива істота відчуває страх смерті через своє оманне его, або ототожнення з тілом. Смерті бояться всі. Насправді духовна душа не вмирає, але через те, що вона глибоко ототожнює себе з тілом, в неї виникає страх перед смертю. В іншому місці «Шрімад-Бгаґаватам» (11.2.37) сказано: бгайам̇ двітійа̄бгінівеш́атах̣ сйа̄т. Слово двітійа вказує на матерію, що відмінна від духу. Матерія    —    це вторинний прояв духу, з якого вона постає. Описані вище матеріальні елементи породжує Верховний Господь, або Верховний Дух, а тіло породжує індивідуальна духовна душа. Тому матеріальне тіло називають двітійа, тобто «друге». Істота, яка занурюється в цей другий елемент чи другий прояв духу, відчуває страх перед смертю. Коли людина цілковито переконана, що вона не тіло, для неї немає мови про страх смерті, тому що духовна душа не вмирає.

Якщо душа присвячує себе духовній діяльності відданого служіння, вона досягає свободи і піднімається над рівнем народження і смерті. Після того вона повністю звільняється від матеріального тіла. У страхові смерті проявляється вплив кали, або чинника часу, який уособлює могутність Верховного Бога-Особи. Іншими словами, час руйнує все. Все створене мусить загинути і зникнути, а в цьому проявляється вплив часу. Як представник Господа, час нагадує нам, що ми повинні віддатися Господу. В образі часу Господь промовляє до кожної зумовленої душі. Він каже в «Бгаґавад-ґіті», що для того, хто віддався Йому, не існує проблеми народження і смерті. Отже, ми повинні шанувати чинник часу, як Верховного Бога-Особу, що стоїть перед нами. Це докладніше пояснює наступний вірш.

17

Текст

пракр̣тер ґун̣а-са̄мйасйа
нірвіш́ешасйа ма̄наві
чешт̣а̄ йатах̣ са бгаґава̄н
ка̄ла ітй упалакшітах̣

Послівний переклад

пракр̣тех̣  —  матеріальної природи; ґун̣а-са̄мйасйа  —  без взаємодії трьох ґун; нірвіш́ешасйа  —  що не має конкретних якостей; ма̄наві  —  дочко Ману; чешт̣а̄  —  рух; йатах̣  —  від кого; сах̣  —  Він; бгаґава̄н  —  Верховний Бог-Особа; ка̄лах̣  —  час; іті  —  так; упалакшітах̣  —  визначений.

Переклад

Люба мати, дочко Сваямбгуви Ману, чинник часу    —    це, як Я вже казав, Верховний Бог-Особа, що дає початок творенню, збуджуючи бездіяльну, непроявлену природу.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Тут ідеться про непроявлений стан матеріальної природи, прадгану. Господь пояснює, що, коли погляд Верховного Бога-Особи збуджує непроявлену матеріальну природу, вона починає проявляти себе в численних формах. До цього вона перебуває в бездіяльному стані, в якому немає взаємодії трьох ґун. Іншими словами, матеріальна природа нездатна породжувати свої різноманітні творіння без втручання Верховного Бога-Особи. Це дуже виразно сказано в «Бгаґавад-ґіті». Причина всіх утворів матеріальної природи    —    це Верховний Бог-Особа. Без Його втручання матеріальна природа нездатна нічого створити.

У «Чайтан’я-чарітамріті» це проілюстровано наочним прикладом. Хоча соски на шиї в кози виглядають достоту, як на вим’ї, з них не надоїти молока. Так само, хоча вченого матеріаліста вражає дивовижна діяльність і матеріальної природи, насправді вона нездатна діяти без збудника в формі часу, що представляє Верховного Бога-Особу. Коли час виводить матеріальну природу з нейтрального, бездіяльного стану, вона починає проявляти різноманітні форми. Найвища причина творення    —    це, як сказано, Верховний Бог-Особа. Як жінка нездатна привести на світ дитину, поки її не запліднить чоловік, так і матеріальна природа нездатна нічого породити чи проявити, поки її не запліднить Верховний Бог-Особа в формі чинника часу.

18

Текст

антах̣ пуруша-рӯпен̣а
ка̄ла-рӯпен̣а йо бахіх̣
саманветй еша саттва̄на̄м̇
бгаґава̄н а̄тма-ма̄йайа̄

Послівний переклад

антах̣  —  всередині; пуруша-рӯпен̣а  —  у формі Наддуші; ка̄ла-рӯпен̣а  —  у формі часу; йах̣  —  Він, хто; бахіх̣  —  зовні; саманветі  —  існує; ешах̣  —  він; саттва̄на̄м  —  усіх живих істот; бгаґава̄н  —  Верховний Бог-Особа; а̄тма-ма̄йайа̄  —  Своїми енерґіями.

Переклад

Дією Своїх енерґій Верховний Бог-Особа забезпечує взаємодію цих усіх елементів, перебуваючи всередині них як Наддуша і зовні як час.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Тут сказано, що Верховний Бог-Особа перебуває в серці як Наддуша. Цей факт пояснено також і в «Бгаґавад-ґіті»: Наддуша залишається поряд із індивідуальною душею і спостерігає за нею як свідок. Те саме сказано і в інших ведичних писаннях, де сказано, що на одному дереві тіла сидять два птахи, один поїдає плоди цього дерева, а другий спостерігає за ним як свідок. Цей пуруша, чи Параматма, який перебуває в тілі індивідуальної душі, названий у «Бгаґавад-ґіті» (13.23) упадрашт̣а̄, свідок, і ануманта̄, повелитель, від якого індивідуальна душа отримує дозвіл на свої дії. Отримуючи від зовнішньої енерґії Верховного Господа те чи інше тіло, зумовлена душа переймається його щастям і стражданням. Верховна жива істота, Параматма, відмінна від зумовленої душі. «Бгаґавад-ґіта» називає Параматму махеш́вара, тобто «Верховний Господь». Господь    —    це Параматма, Він не джіватма. Параматма    —    це Наддуша, що сидить поряд з індивідуальною душею, щоб дарувати Свій дозвіл на її діяльність. Зумовлена душа приходить у матеріальний світ для того, щоб намагатися панувати над матеріальною природою. Але без дозволу Верховного Господа ніхто не здатний нічого зробити, і тому Господь супроводжує джіву, чи душу, спостерігаючи за її діями і санкціонуючи їх. Крім того, Верховний Господь    —    це бгокта̄, той, хто підтримує зумовлену душу і піклується про неї.

За своєю природою жива істота    —    невід’ємна частка Верховного Бога-Особи, і тому Господь відчуває до живих істот велику любов. На жаль, коли жива істота впадає в ілюзію під впливом зовнішньої енерґії, вона забуває про свої вічні стосунки з Господом. Але щойно вона усвідомлює своє природне становище, вона досягає звільнення. Крихітна незалежність зумовленої душі полягає в її межовому становищі. Якщо вона бажає, вона може забути Верховного Бога-Особу і увійти в матеріальне буття, де під впливом оманного его вона буде намагатися панувати над матеріальною природою, але якщо вона хоча, то вона може звернути своє обличчя до служіння Господу. Такою незалежністю наділена індивідуальна жива істота. Коли вона повертає обличчя до Господа, її зумовленому життю настає край і вона досягає найвищого успіху, але коли вона зловживає своєю незалежністю, вона входить в матеріальний світ. Однак Господь настільки добрий, що, як Наддуша, Він завжди залишаєтсья поруч з зумовленою душею. Господь байдужий до насолод і страждань, які дає матеріальне тіло. Він супроводжує джіву просто для того, щоб санкціонувати її дії і бути їхнім свідком, даючи змогу живій істоті отримувати плоди її діяльності, хороші чи погані.

Зовні тіла зумовленої душі Верховний Бог-Особа перебуває в образі чинника часу. Згдіно з філософією санкг’ї існує двадцять п’ять елементів. Двадцять чотири вже описаних елементи разом із чинником часу складають двадцять п’ять елементів. Деякі вчені філософи рахують також Наддушу, і таким чином виходить двадцять шість начал.

19

Текст

даіва̄т кшубгіта-дгармін̣йа̄м̇
свасйа̄м̇ йонау парах̣ пума̄н
а̄дгатта вірйам̇ са̄сӯта
махат-таттвам̇ хіран̣майам

Послівний переклад

даіва̄т  —  долею зумовленої душі; кшубгіта  —  збуджена; дгармін̣йа̄м  —  чия рівновага; свасйа̄м  —  Своє; йонау  —  в лоно (в матеріальну природу); парах̣ пума̄н  —  Верховний Бог-Особа; а̄дгатта  —  запліднив; вірйам  —  сім’я (Свою внутрішню енерґію); са̄  —  вона (матеріальна природа); асӯта  —  породила; махат-таттвам  —  сукупність космічного інтелекту; хіран̣майам  —  відому як Хіранмайа.

Переклад

Після того, як Верховний Бог-Особа запліднює матеріальну природу Своєю внутрішньою енерґією, матеріальна природа породжує загальну сукупність космічного інтелекту, що зветься Хіранмайа. Це відбувається після того, як матеріальну природу виводять з рівноваги долі зумовлених душ.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Запліднення матеріальної природи описано в «Бгаґавад-ґіті», чотирнадцятій главі, третьому вірші. Основа матеріальної природи    —    це махат-таттва, джерело всього розмаїття. Верховний Бог-Особа запліднює ту частину матеріальної природи, яка називається прадгана, а також Брахман, і вона породжує велике розмаїття живих істот. Матеріальну природу в цьому аспекті називають Брахманом, тому що вона являє собою спотворене відображення духовної природи.

У «Вішну Пурані» сказано, що живі істоти належать до духовної природи. Енерґія Верховного Господа духовна, і живі істоти, хоча їх і називають межовою енерґією, також духовні. Якби живі істоти не були духовні за своєю природою, цей опис акту запліднення матеріальної природи, який здійснює Верховний Господь, був би не адекватний. Верховний Господь не може вкладати Своє сім’я в те, що не є духовним, а тут сказано, що Він вклав Своє сім’я в матеріальну природу. Це означає, що живі істоти мають духовну природу. Після запліднення матеріальна природа породжує найрізноманітніші живі істоти в усіх можливих формах, починаючи від найбільшої, Господа Брахми, і закінчуючи найменшою мурахою. У «Бгаґавад-ґіті» (14.4) матеріальну природу названо сарва-йонішу. Це означає, що матеріальна природа є матір усього розмаїття видів життя: півбогів, людей, птахів, інших тварин    —    усього проявлених форм, а Верховний Бог-Особа    —    це їхній батько, що зачав їх Своїм сім’ям. Відомо, що батько дає дитині життя, а мати    —    тіло. Хоча сім’я життя дає батько, тіло розвивається в утробі матері. Так само, Верховний Господь вкладає духовних живих істот в лоно матеріальної природи, а вона дає їм те чи інше тіло, що належить до одної з численних форм життя. Теорія про те, що ознаки життя прояляються внаслідок взаємодії двадцяти чотирьох елементів матерії, не знаходить підтримки в цьому вірші. Жива сила походить безспосередньо від Верховного Бога-Особи і має цілковито духовну природу. Тому жодні досягнення матеріальної науки не дадуть змогу створити життя. Життєва сила приходить з духовного світу і не має нічого спільного із взаємодією матеріальних елементів.

20

Текст

віш́вам а̄тма-ґатам̇ вйан̃джан
кӯт̣а-стго джаґад-ан̇курах̣
сва-теджаса̄пібат тіврам
а̄тма-прасва̄панам̇ тамах̣

Послівний переклад

віш́вам  —  всесвіт; а̄тма-ґатам  —  вміщуючи в собі; вйан̃джан  —  проявляючи; кӯт̣а-стгах̣  —  незмінна; джаґат-ан̇курах̣  —  корінь усього космічного прояву; сва-теджаса̄  —  своїм сяйвом; апібат  —  проковтнула; тіврам  —  густу; а̄тма-прасва̄панам  —  що покривала махат-таттву; тамах̣  —  темряву.

Переклад

Проявивши це розмаїття, осяйна махат-таттва, що містить у собі всі всесвіти, що становить корінь усього проявленого космосу і що не знищується під час всесвітньої заглади, поглинула темряву, яка покрила її сяйво під час розпаду матеріального світу.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Верховний Бог-Особа існує вічно, сповнений безмежного блаженства і знання, і тому Його різноманітні енерґії також існують вічно, перебуваючи в непроявленому стані. Коли була створена махат-таттва, вона проявила матеріальне его і поглинула темряву, яка покрила космічний прояв під час знищення. Це можна пояснити на такому прикладі: вночі людина залишається бездіяльна і покрита пітьмою, а коли вона вранці прокидається, покров ночі, забуття сну, розвіюється. Так само, коли після темної ночі всесвітнього знищення проявляється махат-таттва, вона випромінює сяйво, яке своїм світлом проявляє розмаїття матеріального світу.

21

Текст

йат тат саттва-ґун̣ам̇ сваччгам̇
ш́а̄нтам̇ бгаґаватах̣ падам
йад а̄хур ва̄судева̄кгйам̇
чіттам̇ тан махад-а̄тмакам

Послівний переклад

йат  —  що; тат  —  та; саттва-ґун̣ам  —  ґуна добра; сваччгам  —  чиста; ш́а̄нтам  —  вмиротворена; бгаґаватах̣  —  Бога-Особи; падам  —  рівень усвідомлення; йат  —  що; а̄хух̣  —  називають; ва̄судева-а̄кгйам  —  терміном ва̄судева; чіттам  —  свідомість; тат  —  те; махат-а̄тмакам  —  проявляється в махат-таттві.

Переклад

У махат-таттві проявляється ґуна добра    —    ясний і спокійний стан усвідомлення Бога-Особи, який загалом називають ва̄судева, або свідомість.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Стан усвідомлення Верховного Бога-Особи, ва̄судева, називають чистим добром, або шуддга-саттвою. У стані шуддга-саттві немає домішок інших якостей, тобто пристрасті й невігластва. У ведичних писаннях згадано про чотирьох Осіб Бога, в яких Господь поширює Себе: Ва̄судева, Санкаршана, Прад’юмна й Аніруддга. Під час відродження махат-таттви, проявляються й ці чотири поширення Бога. Господь, що перебуває в серці як Наддуша, поширюється передусім як Ва̄судева.

Стан ва̄судеви вільний від матеріальних бажань і дає можливість зрозуміти Верховного Бога-Особу, що Його в «Бгаґавад-ґіті» названо адбгута. Це ще одне обличчя махат-таттви. Аспект ва̄судеви називають також свідомістю Крішни, тому що в ньому немає жодних слідів матеріальної пристрасті й невігластва. Цей ясний стан свідомості дає змогу пізнати Верховного Бога-Особу. Стан ва̄судеви названо в «Бгаґавад-ґіті» також станом кшетра-ґ’я, або свідомістю того, хто знає своє поле діяльності, а також того, хто знає всі поля діяльності. Жива істота, яка перебуває в певному тілі, усвідомлює своє тіло, але Верховний Знавець, Ва̄судева, знає не лише якесь одне тіло, але всі тіла в усьому їхньому розмаїтті. Щоб досягнути яснрого стану свідомості, свідомості Крішни, треба поклонятися Ва̄судеві. Ва̄судева    —    це один Крішна. Коли Крішна, чи Вішну, залишається сам, без внутрішньої енерґії, Його називають Ва̄судева. Коли Його супроводжує внутрішня енерґія, Його називають Дваракадгіша. Щоб очистити свідомість, тобто розвинути свідомість Крішни, треба поклонятися Ва̄судеві. У «Бгаґавад-ґіті» також сказано, що тільки після багатьох життів істота віддається Ва̄судеві, і така душу дуже рідко можна зустріти.

Щоб звільнитися від оманного его, треба поклонятися Санкаршані. Санкаршані поклоняються також через особу Господа Шіви. Змії, що вкривають тіло Господа Шіви, представляють Санкаршану, і Господь Шіва завжди занурений в медитацію на Санкаршану. Той, хто щиро поклоняється Господу Шіві, як відданому Санкаршани, може звільнитися від оманного, матеріального его. Той, хто хоче звільнитися від розумового неспокою, повинен поклонятися Аніруддзі. Для цього ведичні писання радять також поклонятися місяцю. Так само, щоб мати гострий інтелект, треба поклонятися Прад’юмні, досягнути якого можна через поклоніння Брахмі. Це все пояснюють ведичні писання.

22

Текст

сваччгатвам авіка̄рітвам̇
ш́а̄нтатвам іті четасах̣
вр̣ттібгір лакшан̣ам̇ проктам̇
йатга̄па̄м̇ пракр̣тіх̣ пара̄

Послівний переклад

сваччгатвам  —  прозорість; авіка̄рітвам  —  свобода від неуважності; ш́а̄нтатвам  —  незворушність; іті  —  так; четасах̣  —  свідомості; вр̣ттібгіх̣  —  якостями; лакшан̣ам  —  риси; проктам  —  названо; йатга̄  —  як; апа̄м  —  води; пракр̣тіх̣  —  природний стан; пара̄  —  чистий.

Переклад

Ці якості виникають всі разом після появи махат-таттви. Як вода в своєму природному стані, до стикання з землею, прозора, смачна і спокійна, так само чиста свідомість відзначається повною незворушністю, чистотою і зосередженістю.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Чистий стан свідомості, тобто свідомість Крішни, проявляється на початку існування всесвіту, відразу після його створення, коли свідомість ще не осквернилася. Птоте чим більше істота забруднюється матерією, тим більше затьмарюється її свідомість. Чистий стан свідомості дає змогу побачити не дуже чітке відображення Верховного Бога-Особи. Як у чистій, нескаламученій і спокійній воді можна ясно все бачити, так само в чистій свідомості, свідомості Крішни, можна бачити все таким, як воно є. В такій свідомості можна побачити обриси Верховного Бога-Особи, а також побачити своє власне єство. У цьому стані свідомість радісна, прозора і вмиротворена. Отже, на початку творення свідомість чиста.

Текст

махат-таттва̄д вікурва̄н̣а̄д
бгаґавад-вірйа-самбгава̄т
крійа̄-ш́актір ахан̇ка̄рас
трі-відгах̣ самападйата
ваіка̄рікас таіджасаш́ ча
та̄масаш́ ча йато бгавах̣
манасаш́ чендрійа̄н̣а̄м̇ ча
бгӯта̄на̄м̇ махата̄м апі

Послівний переклад

махат-таттва̄т  —  з махат-таттви; вікурва̄н̣а̄т  —  перетворюючись; бгаґават-вірйа-самбгава̄т  —  розвиваючись із Господньої енерґії; крійа̄-ш́актіх̣  —  наділене здатністю діяти; ахан̇ка̄рах̣  —  матеріальне его; трі-відгах̣  —  трьох різновидів; самападйата  —  постало; ваіка̄ріках̣  —  матеріальне его в перетвореному добрі; таіджасах̣  —  матеріальне его в пристрасті; ча  —  і; та̄масах̣  —  матеріальне его в невігластві; ча  —  також; йатах̣  —  з якого; бгавах̣  —  джерело; манасах̣  —  розуму; ча  —  і; індрійа̄н̣а̄м  —  чуттів сприйняття і дії; ча  —  і; бгӯта̄на̄м махата̄м  —  п’яти грубих елементів; апі  —  також.

Переклад

З махат-таттви, що проявляється з енерґії Господа, постає матеріальне его. В цьому матеріальному его виділяються три форми діяльної енерґії: в добрі, пристрасті й невігластві. Саме з цих трьох різновидів матеріального его розвиваються розум, органи чуттєвого сприйняття та дії і грубі елементи.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: На початку творення з чистої свідомості, тобто з чистого стану свідомості Крішни, постає перший прояв матеріальної скверни    —    оманне его, ототожнення себе з тілом. Природний стан, в якому існує жива істота,    —    це свідомість Крішни, але через своє межове становище вона має незалежність, яка дає їй змогу забувати Крішну. Це можна бачити в реальному житті, відомо багато випадків, коли людина діє в свідомості Крішни, а тоді раптом міняється. Тому в Упанішадах сказано, що шлях духовного пізнання схожий на гостре лезо. Це дуже вдале порівняння. Гострим лезом дуже зручно голитися, але досить на мить втратити пильність, і недбалий рух бритвою залишає на щоці подряпину..

Треба не лише піднятися на рівень чистої свідомості Крішни, але й завжди залишатися дуже пильним. Найменша неуважність чи недбалість може призвести до падіння. Причина падіння криється в оманному его. Коли істота на рівні чистої свідомості зловживає своєю незалежністю, виникає оманне его. Як і чому з чистої свідомості виникає оманне его, неможливо з’ясувати, скільки не дискутуй. Насправді можливість цього існує завжди, і тому треба бути дуже обережним. Оманне его становить основу всієї матеріальної діяльності, що відбувається під впливом ґун матеріальної природи. Щойно істота відхиляється від чистої свідомості Крішни, вона дедалі більше заплутується в сітях матеріальних наслідків своєї діяльності. Тенета, які тримають істоту в рабстві матеріалізму,    —    це матеріальний розум, з якого проявляються матеріальні чуття та органи.

25

Текст

сахасра-ш́ірасам̇ са̄кша̄д
йам анантам̇ прачакшате
сан̇каршан̣а̄кгйам̇ пурушам̇
бгӯтендрійа-маномайам

Послівний переклад

сахасра-ш́ірасам  —  з тисячею голів; са̄кша̄т  —  прямо; йам  —  кого; анантам  —  Ананта; прачакшате  —  називають; сан̇каршан̣а-а̄кгйам  —  на ім’я Санкаршана; пурушам  —  Верховний Бог-Особа; бгӯта  —  грубі елементи; індрійа  —  чуття; манах̣-майам  —  складений з розуму.

Переклад

Троїста аханкара, джерело грубих елементів, чуттів та розуму, тотожна з ними як їхня причина. Її називають Санкаршаною, що безпосередньо Сам тисячоголовий Господь Ананта.

26

Текст

картр̣твам̇ каран̣атвам̇ ча
ка̄рйатвам̇ четі лакшан̣ам
ш́а̄нта-ґгора-вімӯд̣гатвам
іті ва̄ сйа̄д ахан̇кр̣тех̣

Послівний переклад

картр̣твам  —  як виконавець діяльності; каран̣атвам  —  як знаряддя; ча  —  і; ка̄рйатвам  —  як наслідок; ча  —  також; іті  —  так; лакшан̣ам  —  ознака; ш́а̄нта  —  вмиротворене; ґгора  —  діяльне; вімӯд̣гатвам  —  затуманене; іті  —  так; ва̄  —  чи; сйа̄т  —  може бути; ахан̇кр̣тех̣  —  оманного его.

Переклад

Це оманне его проявляється в аспектах виконавця дії, її знаряддя і наслідку. Залежно від того, яка ґуна впливає на нього    —    добро, пристрасть чи невігластво, його можна також описати як вмиротворене, діяльне чи затуманене.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Аханкара, оманне его, трансформується в півбогів, що керують життєдіяльністю матеріального світу. Як знаряддя, оманне его проявляється у формі чуттів та їхніх органів, і внаслідок об’єднаної дії півбогів та чуттів, утворюються матеріальні об’єкти. Ми створюємо силу різних речей у матеріальному світі, і це називають проґресом цивілізації, але насправді весь цей проґрес являє собою вияв оманного его. Всі матеріальні речі породжує для своєї насолоди оманне его. Треба зупинити нарощення штучних запитів на матеріальні речі. Великий ачар’я, Нароттама даса Тгакура, висловлював свій смуток про те, що людина, відходячи від чистої свідомості Ва̄судеви, свідомості Крішни, заплутується в матеріальній діяльності. Він каже: сат-сан̇ґа чга̄д̣і’ каіну асате віла̄са /те-ка̄ран̣е ла̄ґіла йе карма-бандга-пга̄н̇са    —    «Побажавши насолоджуватися тимчасовим, матеріальним проявом, я втратив чистий стан свідомості, і тепер я заплутався в сітях своїх дій та їхніх наслідків».

27

Текст

ваіка̄ріка̄д вікурва̄н̣а̄н
манас-таттвам аджа̄йата
йат-сан̇калпа-вікалпа̄бгйа̄м̇
вартате ка̄ма-самбгавах̣

Послівний переклад

ваіка̄ріка̄т  —  з оманного его в ґуні добра; вікурва̄н̣а̄т  —  з перетворення; манах̣  —  розум; таттвам  —  начало; аджа̄йата  —  розвинулося; йат  —  чиї; сан̇калпа  —  думки; вікалпа̄бгйа̄м  —  і роздуми; вартате  —  відбувається; ка̄ма-самбгавах̣  —  виникнення бажання.

Переклад

Оманне его в ґуні добра, трансформуючись, породжує розум, чиї думки і вагання породжують бажання.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Властивості розуму    —    це приймати й відкидати, залежно від тих чи інших бажань. Ми бажаємо те, що допомагає задовольняти чуття, і відкидаємо те, що заважає задовольняти чуття. Матеріальний розум дуже мінливий, але той самий розум можна зосередити, залучивши його до діяльності у свідомості Крішни. Інакше, поки розум залишається на матеріальному рівні, він завжди ширятиме від одної речі до іншої, і все, що він прийматиме чи відкидатиме, буде асат, тимчасове. Писання стверджують, що розум людей, чий розум не зосереджений на свідомості Крішни, не може не вагатися, знову й знову приймаючи та відкидаючи ті чи інші речі. Хоч би яку освіту й підготовку людина мала, не зосередившись на свідомості Крішни, вона просто постійно прийматиме й відкидатиме і не матиме змоги присвятити свій розум чомусь одному.

28

Текст

йад відур хй аніруддга̄кгйам̇
хр̣шіка̄н̣а̄м адгіш́варам
ш́а̄радендівара-ш́йа̄мам̇
сам̇ра̄дгйам̇ йоґібгіх̣ ш́анаіх̣

Послівний переклад

йат  —  розум, який; відух̣  —  відомий; хі  —  справді; аніруддга-а̄кгйам  —  на ім’я Аніруддга; хр̣шіка̄н̣а̄м  —  чуттів; адгіш́варам  —  верховний володар; ш́а̄рада  —  осінній; індівара  —  як синій лотос; ш́йа̄мам  —  блакитний; сам̇ра̄дгйам  —  якого знаходять; йоґібгіх̣  —  йоґами; ш́анаіх̣  —  поступово.

Переклад

Розум живої істоти відомий як Господь Аніруддга, верховний володар чуттів. Він має темно-синє тіло, що скидається на осінній лотос. Йоґи, які поступово долають свій шлях, з часом знаходять Його.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Система йоґи вимагає приборкати розум, а Господом розуму є Аніруддга. Відомо, що Аніруддга має чотири руки, в яких Він тримає Сударшана-чакру, мушлю, булаву і лотос. Є двадцять чотири основні форми Вішну, кожна з яких має Своє ім’я. Чотири з цих двадцяти чотирьох форм    —    Санкаршану, Аніруддгу, Прад’юмну і Ва̄судеву    —    докладно описано в «Чайтан’я-чарітамріті», де сказано що Аніруддзі поклоняються йоґи. Медитація на порожнечу    —    це новітній винахід плідних мізків якогось любителя теоретизувати. Насправді система йоґа, як зазначено в цьому вірші, вимагає зосереджувати свою медитацію на образі Аніруддги. Медитуючи на Аніруддгу, можна звільнитися від схильності приймати й відкидати, яка завжди турбує розум. Коли розум людини зосереджений на Аніруддзі, вона поступово усвідомлює Бога. Вона досягає рівня чистої свідомості Крішни, що становить остаточну мету йоґи.

29

Текст

таіджаса̄т ту вікурва̄н̣а̄д
буддгі-таттвам абгӯт саті
дравйа-спгуран̣а-віджн̃а̄нам
індрійа̄н̣а̄м ануґрахах̣

Послівний переклад

таіджаса̄т  —  з оманного его в ґуні пристрасті; ту  —  тоді; вікурва̄н̣а̄т  —  з перетворення; буддгі  —  інтелект; таттвам  —  начало; абгӯт  —  постало; саті  —  о доброчесна жінко; дравйа  —  об’єкти; спгуран̣а  —  що потрапляють у поле зору; віджн̃а̄нам  —  визначення; індрійа̄н̣а̄м  —  чуттям; ануґрахах̣  —  допомагаючи.

Переклад

Оманне его в ґуні пристрасті, трансформуючись, породжує інтелект, о доброчесна жінко. Функції інтелекту полягають в тому, щоб визначати природу об’єктів, які потрапляють в поле зору істоти, і допомагати чуттям.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Інтелект    —    це здатність розрізняти й пізнавати ті чи інші об’єкти. Він допомагає чуттям робити вибір. Тому інтелект вважають за повелителя чуттів. Досконалість інтелекту полягає в тому, щоб зосеридитися на діяльності у свідомості Крішни. Правильно використвоуючи інтелект, жива істота розширює свою свідомість, аж поки піднімається до найвищого рівня, свідомості Крішни.

30

Текст

сам̇ш́айо ’тга віпарйа̄со
ніш́чайах̣ смр̣тір ева ча
сва̄па ітй учйате буддгер
лакшан̣ам̇ вр̣ттітах̣ пр̣тгак

Послівний переклад

сам̇ш́айах̣  —  сумнів; атга  —  тоді; віпарйа̄сах̣  —  непорозуміння; ніш́чайах̣  —  правильне розуміння; смр̣тіх̣  —  пам’ять; ева  —  також; ча  —  і; сва̄пах̣  —  сон; іті  —  так; учйате  —  кажуть; буддгех̣  —  інтелекту; лакшан̣ам  —  властивості; вр̣ттітах̣  —  за своїми функціями; пр̣тгак  —  окремі.

Переклад

Сумнів, неправильне розуміння, правильне розуміння, пам’ять і сон, що виконують різні функції,    —    ось властивості інтелекту.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Сумнів    —    це одна з важливих функцій інтелекту. Сліпе прийняття всього на віру не свідчить про гострий інтелект. Тому слово сам̇ш́айа дуже важливе в цьому вірші. Для того, щоб розвивати інтелект, спочатку треба вміти піддавати все сумніву. Але коли інформація походить з достовірного джерела, сумніви втрачають свою цінність. У «Бгаґавад-ґіті» Господь каже, що сумнів у словах авторитетної особи призводить до загибелі.

Патанджалі, викладаючи свою систему йоґи, каже: прама̄н̣а-віпарйайа-вікалпа-нідра-смр̣тйах̣. Тільки інтелект дає змогу пізнати речі такими, які вони є. Тільки інтелект дає нам змогу зрозуміти, тіло ми чи ні. Пізнання своєї природи, з’ясування того, духовне наше єство чи матеріальне, починається з сумніву. Коли людина усвідомлює свою справжню природу, вона з’ясовує, ототожнювати себе з тілом    —    це помилка. Помилкове розуміння називається віпарйа̄са. Коли людина виявляє, в чому полягає хибне ототожнення, вона може пізнати також свою істинну тотожність. Правильне розуміння названо тут ніш́чайах̣, або підтверджене досвідом знання. До такого підтверджене досвідом знання можна прийти, виявивши і відкинувши хибне розуміння. За допомогою підтвердженого досвідом знання людина усвідомлює, що вона не тіло, а духовна душа.

Смр̣ті означає «пам’ять», а сва̄па означає «сон». Сон потрібен, щоб підтримувати інтелект в робочому стані. Без сну мозок починає втрачати свою працездатність. У «Бгаґавад-ґіті» особливо зазначено, що люди, які впорядковують свої звички в їді, сні та задоволенні інших потреб тіла, належно їх збалансовуючи, досягають великого успіху в практиці йоґи. Такі деякі з аспектів аналітичного розгляду природи інтелекту, висвітлені і в системі йоґи Патанджалі, і в філософській системі санкг’ї Капіладеви на сторінках «Шрімад-Бгаґаватам».

31

Текст

таіджаса̄ніндрійа̄н̣й ева
крійа̄-джн̃а̄на-вібга̄ґаш́ах̣
пра̄н̣асйа хі крійа̄-ш́актір
буддгер віджн̃а̄на-ш́актіта̄

Послівний переклад

таіджаса̄ні  —  породжені з егоїзму в ґуні пристрасті; індрійа̄н̣і  —  чуття; ева  —  певно; крійа̄  —  дія; джн̃а̄на  —  знання; вібга̄ґаш́ах̣  —  відповідно; пра̄н̣асйа  —  життєвої енерґії; хі  —  справді; крійа̄-ш́актіх̣  —  діяльні чуття; буддгех̣  —  інтелекту; віджн̃а̄на-ш́актіта̄  —  чуття, які отримують інформацію.

Переклад

Егоїзм в ґуні пристрасті породжує два типи чуттів: чуття, які збирають інформацію, і чуття, призначені для дії. Діяльні чуття пов’язані з життєвою енерґією, а пізнавальні чуття    —    з інтелектом.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: У попередніх віршах пояснено, що розум    —    це породження его в ґуні добра і його функції полягають в тому, щоб, залежно від бажань істоти, все приймати і відкидати. Натомість інтелект, як тут сказано,    —    це породження ґуни пристрасті. В цьому полягає відмінність між розумом та інтелектом: розум постав з егоїзму в ґуні добра, а інтелект постав з егоїзму в ґуні пристрасті. Бажання щось прийняти і щось відкинути становить дуже важливу функцію розуму. Розум постав з ґуни добра і тому, якщо його зосередити на володарі розуму, Господі Аніруддзі, він змінюється, піднімаючись до свідомості Крішни. Нароттама даса Тгакура каже, що ми завжди маємо бажання, їх неможливо позбутися. Але якщо нам вдасться перенести свої бажання на іншу ціль    —    ціль задовольнити Верховного Бога-Особу, ми досягнемо досконалості життя. Коли бажання скеровані на матеріальну ціль, пов’язану з пануванням над матеріальною природою, воно стає матеріально оскверненим. Бажання потрібно очистити. Починати треба з виконання вказівок духовного вчителя, тому що духовний вчитель знає, як перенести бажання учня на свідомість Крішни. Що ж стосується інтелекту, то тут чітко сказано, що він постає з егоїзму в ґуні пристрасті. Практика людині дає змогу піднятися до рівня ґуни добра, і тоді, віддавши свій розум Верховному Богові-Особі, тобто зосередивши його на Господі, людина стає махатмою, дуже піднесеною особистістю. У «Бгаґавад-ґіті» сказано: са маха̄тма̄ судурлабгах̣    —    «Така велика душа трапляється дуже рідко».

Як видно з цього вірша, обидва типи чуттів, як пізнавальні, так і діяльні, постають з егоїзму в ґуні пристрасті. А що органи дії і чуття для збору інформації потребують енерґії, життєва енерґія також постає з егоїзму в ґуні пристрасті. Отож, ми бачимо на практиці, що пристрасні люди швидко поліпшують своє матеріальне становище. Ведичні писання вказують, що для того, щоб надихнути людину на створення і придбання матеріальних багатств, треба також заохотити її до статевого життя. Ми бачимо, що люди, прив’язані до статевого життя, природним чином досягають також матеріальних успіхів, бо секс і пристрасть являють собою рушійну силу матеріального проґресу. Натомість ті, хто прагне духовного проґресу, майже цілковито уникають ґуни пристрасті. Вони перебувають переважно в ґуні добра. Можна побачити, що люди, які присвячують себе свідомості Крішни, не мають матеріальних статків, але, хто має очі, побачить, де істинна велич. Людина в свідомості Крішни, навіть якщо здається, що вона матеріально бідна, зовсім не є злидарем, справжній злидар той, хто не має смаку до свідомості Крішни і зовні дуже щасливий своїми матеріальними статками. Занурені в матеріальну свідомість люди дуже кмітливі, коли йдеться про винаходи, які поліпшують матеріальний комфорт, але в них не має доступу до знання про духовну душу й духовне життя. Отож кожен, хто хоче розвиватися духовно, повинен повернутися на рівень чистих бажань, бажань виконувати віддане служіння. Як сказано в «Нарада-панчаратрі», коли людина служить Господу очищеними в свідомості Крішни чуттями, це називається чиста відданість.

32

Текст

та̄маса̄ч ча вікурва̄н̣а̄д
бгаґавад-вірйа-чодіта̄т
ш́абда-ма̄трам абгӯт тасма̄н
набгах̣ ш́ротрам̇ ту ш́абдаґам

Послівний переклад

та̄маса̄т  —  з егоїзму в невігластві; ча  —  і; вікурва̄н̣а̄т  —  з перетворення; бгаґават-вірйа  —  енерґією Верховного Бога-Особи; чодіта̄т  —  спонукуваний; ш́абда-ма̄трам  —  тонкий елемент звуку; абгӯт  —  постав; тасма̄т  —  з нього; набгах̣  —  ефір; ш́ротрам  —  чуття слуху; ту  —  тоді; ш́абда-ґам  —  яке сприймає звук.

Переклад

Приведений в дію статевою енерґією Верховного Бога-Особи, егоїзм в ґуні невігластва проявив тонкий елемент звуку, з якого постав ефір (небо) і чуття слуху.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: З цього вірша можна зрозуміти, що всі об’єкти чуттєвого задоволення породжені з егоїзму в ґуні невігластва. Як видно з цього вірша, коли елемент его в ґуні невігластва був приведений в дію, він насамперед породив звук, що становить тонку форму ефіру. У «Веданта-сутрі» також сказано, що звук є джерело усіх матеріальних об’єктів і що за допомогою звуку можна також покласти край матеріальному існуванню. Ана̄вр̣ттіх̣ ш́абда̄т означає «звільнення за допомогою звуку». Весь матеріальний прояв бере початок із звуку, і, так само, звук може покласти край матеріальному рабству, якщо це звук, наділений відповідною силою. Звук, який має силу це зробити    —    це трансцендентна вібрація Харе Крішна. Наше рабство в путах матеріальної діяльності почалося з матеріального звуку. Тепер ми повинні очистити цей звук за допомогою духовного знання. Звук існує також і в духовному світі. Якщо ми скористаємося з цього звуку, то почнеться наше духовне життя, і прийде також усе інше, що потрібне для нашого духовного розвитку. Ми повинні ясно усвідомити, що саме зі звуку починається творення всіх матеріальних об’єктів чуттєвого задоволення. Відповідно, якщо звук очистити, він задовольнить усі наші духовні потреби.

У цих віршах сказано, що зі звуку проявився ефір, а з ефіру проявилося повітря. Як саме зі звуку проявляється ефір (небо), як з неба проявляється повітря і як з повітря проявляється вогонь, буде пояснено далі. Звук являє собою причину неба, а небо являє собою прчину ш́ротрам, тобто вуха. Вухо    —    це перше чуття, призначене отримувати знання. Будь-яке знання, яке нас цікавить, чи це знання матеріальне, чи духовне, потрібно слухати. Тому дуже важливе ш́ротрам. Ведичне знання називають шруті, тому знання треба сприйняти за допомогою слуху. Тільки слух дає нам доступ до матеріальної чи духовної насолоди.

У матеріальному світі просто за допомогою слуху ми влаштовуємо безліч речей, які дають нам матеріальне задоволення. Усі ці речі вже існують, але просто почувши про них, ми здатні надати їм ішної форми. Якщо ми хочемо збудувати хмарочос, ми не будемо самі створювати його. Матеріали, з яких його будують, вже є    —    деревина, метал, земля тощо, ми ж просто слухаємо про те, як використати ці вже створені матеріальні елементи, а тоді дістаємо їх і якось трансформуємо на власний вжиток. Розвиток сучасної економіки    —    це теж результат слухання, і для духовної діяльності також можна створити сприятливі умови, слухаючи відповідних осіб. Арджуна діяв, як грубий матеріаліст на рівні тілесних уявлень про життя і гостро страждав через свою тілесну концепцію, але просто завдяки слуханню Арджуна одухотворив свій розум і піднявся на рівень свідомості Крішни. Слух має вкрай важливе значення, і чуття слуху постало з неба. Тільки слухаючи ми можемо належним чином скористатися з того, що в нас уже є. Засада, яка лежить в основі слухання, полягає в тому, щоб навчитися правильно використовувати вже доступний нам матеріал, і ця сама засада справедлива також і в тому, що стосується духовних багатств. Ми повинні знайти джерело істинного духовного знання і слухати його.

33

Текст

артга̄ш́райатвам̇ ш́абдасйа
драшт̣ур лін̇ґатвам ева ча
тан-ма̄тратвам̇ ча набгасо
лакшан̣ам̇ кавайо відух̣

Послівний переклад

артга-а̄ш́райатвам  —  те, що передає суть об’єкта; ш́абдасйа  —  звуку; драшт̣ух̣  —  того, хто говорить; лін̇ґатвам  —  те, що вказує на присутність; ева  —  також; ча  —  і; тат-ма̄тратвам  —  тонкий елемент; ча  —  і; набгасах̣  —  ефіру; лакшан̣ам  —  визначення; кавайах̣  —  вчені особи; відух̣  —  знають.

Переклад

Наділені істинним знанням і мудрістю люди визначають звук як те, що передає образ об’єкта, вказує на присутність прихованого від наших очей мовця і становить тонку форму ефіру.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Як вказано в цьому вірші, коли йдеться про слухання, неодмінно мусить бути той, хто говорить, якщо ніхто не говорить, то немає мови про слухання. Тому ведичну науку, відому як шруті, тобто «почуте», називають також апауруша. Апауруша означає «те, що не повідало жодне матеріальне створіння». На початку «Шрімад-Бгаґаватам» сказано: тене брахма хр̣да̄. Звук Брахмана, Веда, спочатку був вкладений в серце Брахми, першого мудреця (а̄ді-кавайе). Як він став мудрецем? Коли йдеться про науку, повинен бути промовець і слухання. Хто говорив з Брахмою? В той час ще нікого не існувало, хто ж тоді був його духовним наставником? Він був єдине живе створіння, тому ведичне знання вклав у його серце Верховний Бог-Особа, що перебуває в кожному як Параматма. Як відомо, ведичну науку повідав Верховний Господь, і тому вона вільна від вад матеріального розуму. Матеріальне знання не може бути вільним від вад. Коли ми слухаємо щось від зумовленої душі, ми отримуємо недосконале знання. Будь-яку матеріальну інформацію плямують помилки, ілюзія, обман і чуттєва недосконалість. Ведичне знання дає Верховний Господь, трансцендентний до матеріального творіння, і тому воно досконале. Якщо ми отримаємо ведичне знання від Брахми в учнівській спадкоємності, ми отримаємо досконале знання.

Кожне слово, яке ми чуємо, криє в собі певний зміст. Коли ми чуємо слово «вода», за цим словом стоїть певна субстанція    —    вода. Так само, коли ми чуємо слово «Бог», воно має певний зміст. Якщо ми визнаємо за ним той зміст, який вкладає в це слово Сам Бог, це знання буде досконале. Але якщо ми будемо будувати власні здогади про значення слова «Бог», ми залишимося з недосконалим знанням. Науку про Бога викладає «Бгаґавад-ґіта», яку повідав Сам Бог-Особа. Вона містить досконале знання. Умоглядні мислителі чи так звані філософи, які будують власні теорія про Бога, ніколи не зрозуміють Його природи. Науку про Бога треба вивчати в учнівській спадкоємності, що бере початок від Брахми, першого учня, якого вчив науки про Бога Сам Бог. Науку про Бога можна пізнати, слухаючи «Бгаґавад-ґіту» від авторитетної особи, яка належить до учнівської спадкоємності.

Коли йдеться про здатність бачити, треба визнати існування форми. Перше, що можуть сприйняти наші чуття,    —    це небо. Небо являє собою початок усіх форм. З неба постають усі інші форми. Отже, небо    —    це перший об’єкт пізнання і джерело чуттєвого сприйняття.

34

Текст

бгӯта̄на̄м̇ чгідра-да̄тр̣твам̇
бахір антарам ева ча
пра̄н̣ендрійа̄тма-дгішн̣йатвам̇
набгасо вр̣тті-лакшан̣ам

Послівний переклад

бгӯта̄на̄м  —  живих істот; чгідра-да̄тр̣твам  —  простір, що дає пристановище; бахіх̣  —  зовнішнє; антарам  —  внутрішнє; ева  —  також; ча  —  і; пра̄н̣а  —  життєвого повітря; індрійа  —  чуттів; а̄тма  —  і розуму; дгішн̣йатвам  —  поле діяльності; набгасах̣  —  елементу ефіру; вр̣тті  —  функції; лакшан̣ам  —  властивості.

Переклад

Функції і властивості ефіру можна визначити як здатність давати простір для зовнішнього й внутрішнього буття всіх живих істот, становлячи поле діяльності для життєвого повітря, чуттів і розуму.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Розум, чуття і життєва сила, тобто жива істота, мають форми, хоча вони не видимі для неозброєного ока. Тонкі образи форм міститься в ефірі, а всередині тіла вони проявляються як вени и циркуляція життєвого повітря. Зовні існують невидимі форми об’єктів чуттів. Зовнішня діяльність елементу ефіру проявляється в тому, що він порджує невидимі об’єкти чуттів, а його внутрішня діяльність проявляється в циркуляції життєвого повітря і крові. Той факт, що в ефірі існують тонкі форми, довела сучасна наука, винайшовши телебачення, яке за допомогою ефіру передає образи чи фотографічні зображення з одного місця в інше. Засаду, яка лежить в основі цього явища, пояснено в цьому вірші. Ці вірші являють собою потенційну основу для важливої дослідницької роботи, тому що пояснюють, як з ефіру виникають тонкі форми, які їхні властивості й функції, і як з цих тонких форм проявляються відчутні для чуттів елементи: повітря, вогонь, вода і земля. Розумова, або психологічна діяльність    —    мислення, відчуття й воління,    —    також відбувається на рівні ефіру. Цей вірш також підтримує твердежння «Бгаґавад-ґіти» про те, що стан розуму в час смерті визначає наступне життя. Розумові образи перетворюються в відчутні форми, коли матеріальне осквернення створює для цього нагоду згідно з законом розвитку грубих елементів з тонких образів.

35

Текст

набгасах̣ ш́абда-танма̄тра̄т
ка̄ла-ґатйа̄ вікурватах̣
спарш́о ’бгават тато ва̄йус
твак спарш́асйа ча сан̇ґрахах̣

Послівний переклад

набгасах̣  —  з ефіру; ш́абда-танма̄тра̄т  —  що розвивається з тонкого елементу звуку; ка̄ла-ґатйа̄  —  під впливом часу; вікурватах̣  —  трансформуючись; спарш́ах̣  —  тонкий елемент дотику; абгават  —  постав; татах̣  —  з нього; ва̄йух̣  —  повітря; твак  —  чуття дотику; спарш́асйа  —  дотику; ча  —  і; сан̇ґрахах̣  —  сприйняття.

Переклад

Під впливом часу ефір, що постав із звуку, трансформується далі і породжує тонкий елемент дотику, завдяки якому проявляється повітря і чуття дотику.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: З плином часу форми, із тонких перетворюючись у грубі, стають відчутні на дотик. Після того розвиваються також об’єкти дотику і чуття дотику. Звук    —    це перший об’єкт чуттів, який дає змогу сприйняти матеріальне буття, а із сприйняття звуку розвивається чуття дотику, з якого далі розвивається чуття зору. Так поступово розвиваються і проявляються об’єкти чуттів.

36

Текст

мр̣дутвам̇ кат̣гінатвам̇ ча
ш́аітйам ушн̣атвам ева ча
етат спарш́асйа спарш́атвам̇
тан-ма̄тратвам̇ набгасватах̣

Послівний переклад

мр̣дутвам  —  м’якість; кат̣гінатвам  —  твердість; ча  —  і; ш́аітйам  —  холод; ушн̣атвам  —  жар; ева  —  також; ча  —  і; етат  —  це; спарш́асйа  —  тонкого елементу дотику; спарш́атвам  —  властивості, що його вирізняють; тат-ма̄тратвам  —  тонка форма; набгасватах̣  —  повітря.

Переклад

М’якість і твердість, а також холод і тепло являють собою властивості дотику, що є тонкою формою повітря.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Дотик дає змогу переконатися в дійсності форми. Реальні об’єкти дають двоякі відчуття: вони або м’які, або тверді, або холодні, або гарячі і т. д. Ця властивість відчуття дотику являє собою результат еволюційного перетворення повітря, що виникає з ефіру.

37

Текст

ча̄ланам̇ вйӯханам̇ пра̄птір
нетр̣твам̇ дравйа-ш́абдайох̣
сарвендрійа̄н̣а̄м а̄тматвам̇
ва̄йох̣ карма̄бгілакшан̣ам

Послівний переклад

ча̄ланам  —  рух; вйӯханам  —  змішування; пра̄птіх̣  —  можливість наблизитися; нетр̣твам  —  перенесення; дравйа-ш́абдайох̣  —  частки речовин і звуку; сарва-індрійа̄н̣а̄м  —  всіх чуттів; а̄тматвам  —  даючи змогу належно функціонувати; ва̄йох̣  —  повітря; карма  —  діяльністю; абгілакшан̣ам  —  окремі властивості.

Переклад

Функції повітря    —    це рух, змішування, створення можливості наблизитися до об’єктів слуху та інших форм чуттєвого сприйняття, а також забезпечення нормальної діяльності всіх інших чуттів.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Вплив повітря видно, коли ми бачимо, як хитаються гілки дерева чи як злітається докупи сухе листя на землі. Так само, саме завдяки повітрю рухається тіло, а коли циркуляція повітря порушується, виникають численні хвороби. Параліч, нервові зриви, божевілля та численні інші хвороби розвиваються через неправильну циркуляцію повітря. Аюрведична медицина лікує ці хвороби, нормалізуючи циркуляцію повітря. Якщо людина заздалегідь подбає про належну циркуляцію повітря, вона не заслабне на такі хвороби. З Аюр-веди, а також із «Шрімад-Бгаґаватам» стає зрозуміло, що від повітря залежить дуже багато функцій тіла і природи, і коли щось заважає повітрю циркулювати належним чином, ці функції порушуються. Тут сказано: нетр̣твам̇ дравйа-ш́абдайох̣. Ми відчуваємо себе виконавцями тої чи іншої дії також завдяки повітрю. Коли щось утруднює рух повітря, ми не можемо наблизитися до джерела звуку, який ми чуємо. Коли хтось гукає нас, ми чуємо звук завдяки циркуляції повітря і наближаємося до місця, з якого долинає звук. У цьому вірші ясно сказано, що це все відбувається завдяки рухові повітря. Здатність відчувати запахи також залежить від повітря.

38

Текст

ва̄йош́ ча спарш́а-танма̄тра̄д
рӯпам̇ даіверіта̄д абгӯт
самуттгітам̇ татас теджаш́
чакшӯ рӯпопаламбганам

Послівний переклад

ва̄йох̣  —  з повітря; ча  —  і; спарш́а-танма̄тра̄т  —  що розвивається з тонкого елементу дотику; рӯпам  —  форма; даіва-іріта̄т  —  під впливом долі; абгӯт  —  розвинулася; самуттгітам  —  постав; татах̣  —  тоді; теджах̣  —  вогонь; чакшух̣  —  чуття зору; рӯпа  —  колір і форму; упаламбганам  —  сприймаючи.

Переклад

Завдяки взаємодії повітря і чуття дотику істота згідно зі своєю долею отримує ту чи іншу форму, або тіло. Еволюція форм породжує вогонь, і тоді око розрізняє кольори різних форм.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Спільний вплив долі, відчуття дотику, взаємодії повітряних потоків і стану розуму, породженого з елементу ефіру, наділяє живу істоту тілом, яке відповідає її діям у минулому. Як відомо, жива істота переселяється з одного тіла до іншого. Вона змінює своє тіло згідно зі своєю долею і волею вищих сил, які керують взаємодією повітря і розуму. Форма являє собою поєднання ряду різних відчуттів, а дії, яким уже судилося статися, являють собою наслідок взаємодії задумів істоти і руху повітря.

39

Текст

дравйа̄кр̣тітвам̇ ґун̣ата̄
вйакті-сам̇стга̄твам ева ча
теджаствам̇ теджасах̣ са̄дгві
рӯпа-ма̄трасйа вр̣ттайах̣

Послівний переклад

дравйа  —  об’єкту; а̄кр̣тітвам  —  розмір; ґун̣ата̄  —  якість; вйакті-сам̇стга̄твам  —  індивідуальність; ева  —  також; ча  —  і; теджаствам  —  осяйність; теджасах̣  —  вогню; са̄дгві  —  ; рӯпа-ма̄трасйа  —  доброчесно жінко; вр̣ттайах̣  —  функції.

Переклад

Люба мати, властивості вогню    —    це розмір, якість і індивідуальність. Форму вогню можна бачити завдяки його сяйву.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Кожна форма, яку ми бачимо, має певний розмір і якості. Якість того чи іншого об’єкту визначають за його придатністю. Форма звуку має інакші властивості. Невидимі форми сприймають тільки на дотик, і в цьому полягає особливість їхнього сприйняття. Видимі форми пізнають, аналізуючи їхній склад. Склад речі визначають за її внутрішніми властивостями. Наприклад, форма солі виявляється в солоному смакові, а форма цукру    —    в солодкому. Смак і якісний склад являють собою основу для характеристики форми об’єкту.

40

Текст

дйотанам̇ пачанам̇ па̄нам
аданам̇ хіма-марданам
теджасо вр̣ттайас тв ета̄х̣
ш́ошан̣ам̇ кшут тр̣д̣ ева ча

Послівний переклад

дйотанам  —  світло; пачанам  —  приготування їжі і травлення; па̄нам  —  пиття; аданам  —  їда; хіма-марданам  —  усування холоду; теджасах̣  —  вогню; вр̣ттайах̣  —  функції; ту  —  справді; ета̄х̣  —  ці; ш́ошан̣ам  —  випарування; кшут  —  голод; тр̣т̣  —  спрага; ева  —  також; ча  —  і.

Переклад

Властивості вогню    —    це світло, здатність готувати їжу й перетравлювати її, здатність усувати холод, випаровувати, а також викликати голод та спрагу і допомагати їсти й пити.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Основні властивості вогню полягають у здатності поширювати світло і тепло. Присутність вогню можна відчути також у шлунку. Без вогню неможливо перетравити їжу, а без здорового травлення немає голоду і спраги, тобто здатності їсти й пити. Коли людина не відчуває належного голоду й спраги, це означає, що в шлунку не вистачає вогню, і аюрведична медицина лікує таку недугу, посилюючи вогонь (аґні-ма̄ндйам). Вогонь посилюється тоді, коли виділяється більше жовчі, тому лікування засновується на посиленні жовчовиділення. Отже, методи аюрведичної медицини узгоджуються з твердженнями «Шрімад-Бгаґаватам». Здатність вогню рятувати від холоду відома всім. Суворий холод завжди можна прогнати за допомогою вогню.

41

Текст

рӯпа-ма̄тра̄д вікурва̄н̣а̄т
теджасо даіва-чодіта̄т
раса-ма̄трам абгӯт тасма̄д
амбго джіхва̄ раса-ґрахах̣

Послівний переклад

рӯпа-ма̄тра̄т  —  що розвивається з тонкого елементу форми; вікурва̄н̣а̄т  —  з перетворення; теджасах̣  —  вогню; даіва-чодіта̄т  —  під впливом вищих сил; раса-ма̄трам  —  тонкий елемент смаку; абгӯт  —  постав; тасма̄т  —  з нього; амбгах̣  —  вода; джіхва̄  —  чуття смаку; раса-ґрахах̣  —  яке відчуває смак.

Переклад

Із взаємодії вогню і зорового чуття під дією вищих сил розвивається тонкий елемент смаку. Зі смаку постає вода, а також проявляється язик, який здатний відчувати смак.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Язик названо тут знаряддям, яке дає змогу пізнавати смак. Смак постає з води, і тому язик завжди вкритий слиною.

42

Текст

каша̄йо мадгурас тіктах̣
кат̣в амла іті наікадга̄
бгаутіка̄на̄м̇ віка̄рен̣а
раса еко вібгідйате

Послівний переклад

каша̄йах̣  —  терпкий; мадгурах̣  —  солодкий; тіктах̣  —  гіркий; кат̣у  —  гострий; амлах̣  —  кислий; іті  —  так; на-екадга̄  —  по-різному; бгаутіка̄на̄м  —  інших речовин; віка̄рен̣а  —  перетворенням; расах̣  —  тонкий елемент смаку; еках̣  —  первісно єдиний; вібгідйате  —  розділяється.

Переклад

Хоча первісно смак один, стикаючись із іншими речовинами, він проявляється по-різному: як терпкий, солодкий, гіркий, гострий, кислий і солоний.

43

Текст

кледанам̇ пін̣д̣анам̇ тр̣птіх̣
пра̄н̣ана̄пйа̄йанонданам
та̄па̄панодо бгӯйаствам
амбгасо вр̣ттайас тв іма̄х̣

Послівний переклад

кледанам  —  зволожування; пін̣д̣анам  —  згущування; тр̣птіх̣  —  задоволення; пра̄н̣ана  —  підтримання життя; а̄пйа̄йана  —  відновлення сил; унданам  —  пом’якшення; та̄па  —  жар; апанодах̣  —  усуваючи; бгӯйаствам  —  проявляючись у достатку; амбгасах̣  —  води; вр̣ттайах̣  —  властиві функції; ту  —  насправді; іма̄х̣  —  ці.

Переклад

Властивості води    —    це здатність зволожувати, змішувати інші речовини, задовольняти, підтримувати життя, зм’якшувати, усувати жар, постійно поповнювати водойми і відсвіжувати, тамуючи спрагу.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Почуття голоду можна послабити, випивши води. Нерідко можна переконатися, що людина, яка тримає піст, не відчуває мук голоду, якщо час від часу п’є трохи води. У Ведах також сказано: а̄помайах̣ пра̄н̣ах̣    —    «Життя залежить від води». Води може може зволожувати інші речі. Змішавши з водою борошно, можна зробити тісто. Коли земля змішується з водою, утворюється глина. На початку «Шрімад-Бгаґаватам» сказано, що вода зв’язує між собою інші матеріальні елементи. Коли ми будуємо дім, то без води не зробити цегли. Вогонь, вода і повітря пронизують весь матеріальний прояв, але найважливішу роль відіграє вода. Розігріту поверхню можна охолодити, поливаючи водою    —    це ще одна її властивість.

44

Текст

раса-ма̄тра̄д вікурва̄н̣а̄д
амбгасо даіва-чодіта̄т
ґандга-ма̄трам абгӯт тасма̄т
пр̣тгві ґгра̄н̣ас ту ґандгаґах̣

Послівний переклад

раса-ма̄тра̄т  —  що розвивається з тонкого елементу; вікурва̄н̣а̄т  —  з перетворення; амбгасах̣  —  води; даіва-чодіта̄т  —  під впливом вищих сил; ґандга-ма̄трам  —  тонкий елемент запаху; абгӯт  —  проявився; тасма̄т  —  з нього; пр̣тгві  —  земля; ґгра̄н̣ах̣  —  чуття нюх; ту  —  справді; ґандга-ґах̣  —  що відчуває запахи.

Переклад

Із взаємодії води з чуттям смаку під дією вищих сил розвивається тонкий елемент запаху. Внаслідок цього проявляються земля і чуття нюху, яке розрізняє породжені з землі запахи.

45

Текст

карамбга-пӯті-саурабгйа-
ш́а̄нтоґра̄мла̄дібгіх̣ пр̣тгак
дравйа̄вайава-ваішамйа̄д
ґандга еко вібгідйате

Послівний переклад

карамбга  —  змішаний; пӯті  —  відразливий; саурабгйа  —  запашний; ш́а̄нта  —  м’який; уґра  —  різкий; амла  —  кислий; а̄дібгіх̣  —  і так далі; пр̣тгак  —  окремо; дравйа  —  речовини; авайава  —  часток; ваішамйа̄т  —  відповідно до розмаїття; ґандгах̣  —  запах; еках̣  —  один; вібгідйате  —  розділяється.

Переклад

Відповідно до пропорцій речовин, які домішуються до запаху, єдиний запах проявляється в різних формах: як змішаний, відразливий, приємний, м’який, різкий, кислий і т. д.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Змішаний запах іноді можна відчути в стравах, зготованих із змішаних продуктів, як оце овочі з різними спеціями та асафетидою. Гидкі запахи можна відчути там, де є бруд, приємний запах має камфора, ментол і такі інші речовини, різкий запах має часник та цибуля, а кислий запах мають куркума та інші кислі продукти. Первісний запах    —    це запах землі, що змішуючись із різними речовинами проявляється в різних формах.

46

Текст

бга̄ванам̇ брахман̣ах̣ стга̄нам̇
дга̄ран̣ам̇ сад-віш́ешан̣ам
сарва-саттва-ґун̣одбгедах̣
пр̣тгіві-вр̣тті-лакшан̣ам

Послівний переклад

бга̄ванам  —  створення форм; брахман̣ах̣  —  Верховного Брахмана; стга̄нам  —  спорудження осель; дга̄ран̣ам  —  вміщення в собі різних речей; сат-віш́ешан̣ам  —  створення орієнтирів у відкритому просторі; сарва  —  усі; саттва  —  існування; ґун̣а  —  якості; удбгедах̣  —  місце прояву; пр̣тгіві  —  землі; вр̣тті  —  функції; лакшан̣ам  —  властивості.

Переклад

Властивості землі проявляються в тому, що вона дає змогу створювати форми Верховного Брахмана, будувати оселі, ліпити горщики для води і таке інше. Іншими словами, земля являє собою основу, що підтримує всі інші елементи.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: У землі можна побачити присутність усіх інших елементів: звуку, неба, повітря, вогню й води. Ще одна властивість землі, виділена в цьому вірші, полягає в тому, що земля здатна проявляти різні форми Верховного Бога-Особи. Ці слова Капіли підтверджують, що Верховний Бог-Особа, Брахман, посідає незліченні форми, змальовані в писаннях. Ці форми Верховного Господа можуть постати перед нашими очима, якщо відповідно обробити землю або утворені з неї камінь, деревину чи самоцвіти. Коли в статуї, зробленій із землі, чи глини, перед нами проявляється форма Господа Крішни чи Господа Вішну, не слід думати, що це плід уяви. Земля здатна явити нам Господа в формах, змальованих у священних писаннях.

У «Брахма-самхіті» описано землю Господа Крішни, розмаїття духовної обителі і образ Господа, що грає на флейті у Своєму духовному тілі. Ці описи Господніх форм наводять священні писання, і коли відповідно з цими описами Господні форми творять із землі та її утворів, таким формам слід поклонятися. Вони не належать до породжень чиєїсь уяви, всупереч твердженням філософії майаваді. Іноді слово бга̄вана тлумачать як «уява». Однак бга̄вана означає не «уява», а «видиме втілення описів ведичної літератури». Земля    —    це остання трансформація, якої зазнають тіла усіх живих істот під дією ґун, що на них впливають.

47

Текст

набго-ґун̣а-віш́ешо ’ртго
йасйа тач чгротрам учйате
ва̄йор ґун̣а-віш́ешо ’ртго
йасйа тат спарш́анам̇ відух̣

Послівний переклад

набгах̣-ґун̣а-віш́ешах̣  —  характерна властивість неба (звук); артгах̣  —  об’єкт відчуття; йасйа  —  чий; тат  —  той; ш́ротрам  —  чуття слуху; учйате  —  називається; ва̄йох̣ ґун̣а-віш́ешах̣  —  характерна властивість повітря (дотик); артгах̣  —  об’єкт відчуття; йасйа  —  чий; тат  —  те; спарш́анам  —  чуття дотику; відух̣  —  знають.

Переклад

Чуття, об’єктом для якого служить звук, називають слухом, а чуття, об’єктом для якого служить дотик, називають чуттям дотику.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Звук    —    це одна з якостей, які може проявляти небо (ефір) і яка служить об’єктом для слуху. Так само дотик    —    це якість повітря і об’єкт чуття дотику.

48

Текст

теджо-ґун̣а-віш́ешо ’ртго
йасйа тач чакшур учйате
амбго-ґун̣а-віш́ешо ’ртго
йасйа тад расанам̇ відух̣
бгӯмер ґун̣а-віш́ешо ’ртго
йасйа са ґгра̄н̣а учйате

Послівний переклад

теджах̣-ґун̣а-віш́ешах̣  —  характерна властивість вогню (форма); артгах̣  —  об’єкт відчуття; йасйа  —  чий; тат  —  те; чакшух̣  —  чуття зору; учйате  —  називається; амбгах̣-ґун̣а-віш́ешах̣  —  характерна властивість води (смак); артгах̣  —  об’єкт відчуття; йасйа  —  чий; тат  —  те; расанам  —  чуття смаку; відух̣  —  знають; бгӯмех̣ ґун̣а-віш́ешах̣  —  характерна властивість землі (запах); артгах̣  —  об’єкт відчуття; йасйа  —  чий; сах̣  —  те; ґгра̄н̣ах̣  —  чуття нюху; учйате  —  називають.

Переклад

Чуття, об’єктом для якого служить форма, характерна властивість вогню, називають чуттям зору. Чуття, об’єктом для якого служить смак, характерна властивість води, називають чуттям смаку. А чуття, об’єктом для якого служить запах, характерна властивість землі, називають чуттям нюху.

49

Текст

парасйа др̣ш́йате дгармо
хй апарасмін саманвайа̄т
ато віш́ешо бга̄ва̄на̄м̇
бгӯма̄в евопалакшйате

Послівний переклад

парасйа  —  причини; др̣ш́йате  —  спостерігають; дгармах̣  —  властивості; хі  —  справді; апарасмін  —  наслідку; саманвайа̄т  —  по порядку; атах̣  —  тому; віш́ешах̣  —  характерні властивості; бга̄ва̄на̄м  —  усіх елементів; бгӯмау  —  в землі; ева  —  тільки; упалакшйате  —  спостерігають.

Переклад

Причина присутня також у своїх наслідках, тому якості попередніх елементів можна виявити в наступних. Через це тільки в землі присутні властивості всіх елементів.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Звук становить причину неба, небо становить причину повітря, повітря становить причину вогню, вогонь становить причину води, а вода становить причину землі. Для неба властивий тільки звук, для повітря властиві звук і дотик, для вогню властиві звук, дотик і форма, для води властиві звук, дотик, форма і смак, а для землі властиві звук, дотик, форма, смак і запах. Отже, земля містить у собі всі якості інших елементів. Земля являє собою сукупність усіх інших елементів. Земля посідає всі п’ять властивостей елементів, вода    —    чотири властивості, вогонь    —    три, повітря    —    дві, а небо    —    тільки одну, звук.

50

Текст

ета̄нй асам̇хатйа йада̄
махад-а̄діні сапта ваі
ка̄ла-карма-ґун̣опето
джаґад-а̄дір упа̄віш́ат

Послівний переклад

ета̄ні  —  ці; асам̇хатйа  —  незмішані; йада̄  —  коли; махат-а̄діні  —  махат-таттва, оманне его і п’ять грубих елементів; сапта  —  разом сім елементів; ваі  —  справді; ка̄ла  —  час; карма  —  дія; ґун̣а  —  і три ґуни матеріальної природи; упетах̣  —  супроводжувані; джаґат-а̄діх̣  —  джерело творення; упа̄віш́ат  —  увійшли.

Переклад

Коли ці всі елементи існували ще в незмішаному стані, Верховний Бог-Особа, причина творення, разом із часом, діяльністю і якостями ґун матеріальної природи увійшов у всесвіт, заповнений сукупною матеріальною енерґією в семи формах.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Пояснивши, як виникли причини, Капіладева пояснює, як проявилися наслідки. Коли першопричини залишалися в незмішаному стані, Верховний Бог-Особа в прояві Ґарбгодакашаї Вішну увійшов у кожен всесвіт. На час Його появи кожен всесвіт заповнювали сім першоелементів: п’ять грубих матеріальних елементів, сукупна енерґія (махат-таттва) і оманне его. Те саме сказано і в «Брахма-самхіті» (5.35): анд̣а̄нтара-стга-парама̄н̣у-чайа̄нтара-стгам. Господь перебуває не просто в кожному всесвіті, але також і в кожному атомі. Він присутній у серці кожної живої істоти. Ґарбгодакашаї Вішну, Верховний Бог-Особа, увійшов у все суще.

51

Текст

татас тена̄нувіддгебгйо
йуктебгйо ’н̣д̣ам ачетанам
уттгітам̇ пурушо йасма̄д
удатішт̣гад асау віра̄т̣

Послівний переклад

татах̣  —  тоді; тена  —  Господом; анувіддгебгйах̣  —  з цих семи начал, приведених у дію; йуктебгйах̣  —  з’єднаних; ан̣д̣ам  —  яйце; ачетанам  —  не наділене розумом; уттгітам  —  постало; пурушах̣  —  Космічна Істота; йасма̄т  —  з якого; удатішт̣гат  —  з’явилося; асау  —  те; віра̄т̣  —  славетне.

Переклад

З цих семи начал, який об’єднала і привела в рух пристуність Господа, постало позбавлене розуму яйце, з якого з’явилася славетна Космічна Істота.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Внаслідок статевих зносин поєднання чоловічого й жіночого начал, утворених завдяки секреції й овуляції, створює умови, за яких в матерію входить душа, після чого ця комбінація матеріальних елементів поступово розвивається в повновартісне тіло. Та сама засада діє в творенні всесвіту: всі складові частини вже були присутні, але тільки після того, як у матеріальні елементи увійшов Господь, матерія приходить в рух. Завдяки цьому відбувається творення всесвіту. Ілюстрацію цієї засади можна побачити в нашому звичайному житті. Навіть коли в нас уже є глина, вода і вогонь, ці складники набувають форми цеглини тільки тоді, коли ми вкладаємо в них свою працю й поєднуємо їх докупи. Без живої енерґії матерія самостійно нездатна набувати різних форм. Так само весь матеріальний світ нездатний розвиватися доти, доки його не приведе в рух Верховний Господь в образі вірат-пуруші. Йасма̄д удатішт̣гад асау віра̄т̣    —    під Його впливом, що привів матерію в рух, утворився простір, і в ньому проявилася всесвітня форма Господа.

52

Текст

етад ан̣д̣ам̇ віш́еша̄кгйам̇
крама-вр̣ддгаір даш́оттараіх̣
тойа̄дібгіх̣ парівр̣там̇
прадга̄нена̄вр̣таір бахіх̣
йатра лока-віта̄но ’йам̇
рӯпам̇ бгаґавато харех̣

Послівний переклад

етат  —  це; ан̣д̣ам  —  яйце; віш́еша-а̄кгйам  —  відоме як вішеша; крама  —  одне за одним; вр̣ддгаіх̣  —  щораз більшими; даш́а  —  вдесятеро; уттараіх̣  —  більшими; тойа-а̄дібгіх̣  —  водою та іншими оболонками; парівр̣там  —  покрите; прадга̄нена  —  прадганою; а̄вр̣таіх̣  —  вкрите; бахіх̣  —  зовні; йатра  —  де; лока-віта̄нах̣  —  поширення планетних систем; айам  —  це; рӯпам  —  форма; бгаґаватах̣  —  Верховного Бога-Особи; харех̣  —  Господа Харі.

Переклад

Це всесвітнє яйце, чи всесвіт в образі яйця, називають проявом матеріальної енерґії. Його оболонки складаються з води, повітря, вогню, неба, его й махат-таттви, і кожна наступна оболонка вдесятеро грубша за попередню. Остання, зовнішня оболонка складається з прадгани. Всередині цього яйця проявляється всесвітня форма Господа Харі, якому чотирнадцять планетних систем служать за частини тіла.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Цей всесвіт, чи небесний простір, в якому перед нашими очима постають розсипи незліченних планет, має форму яйця. Як яйце вкриває шкаралупа, так всесвіт покривають різні оболонки. Перша оболонка складена з води, друга з вогню, тоді з повітря, тоді з неба, а остання оболонка, яка покриває всесвіт, складена з прадгани. Всередині цього подібного на яйце всесвіту міститься всесвітня форма Господа, відома як вірат-пуруша. Всі планети являють собою частини Його тіла. Про це вже йшлося на початку «Шрімад-Бгаґаватам», у Другій пісні. Планетні системи вважають за різні частини тіла цього всесвітнього тіла Господа. Людям, яким важко відразу ж поклонятися трансцендентному образу Господа, радять міркувати про цю всесвітню форму і поклонятися їй. Найнижчу планетну систему, Паталу, вважають за стопи Верховного Господа, Землю вважають за Його живіт. Брахмалоку, найвищу планетну систему, на якій живе Брахма, вважають за голову Господа.

Цього вірат-пурушу вважають за втілення Господа. Первинна форма Господа    —    це Крішна, і це підтверджує «Брахма-самхіта»: а̄ді-пуруша. Вірат-пуруша    —    це також пуруша, але Він не аді-пуруша. Аді-пуруша    —    це Крішна. іш́варах̣ парамах̣ кр̣шн̣ах̣ сач-чід-а̄нанда-віґрахах̣/ана̄дір а̄дір ґовіндах̣. У «Бгаґавад-ґіті» Крішна також описаний як аді-пуруша, первинна особа. Крішна каже: «Немає нікого, хто був би більший за Мене». Існує безліч поширень Господа, і всі вони пуруші, володарі насолоди, але ні вірат-пуруші, ні пуруша-аватари    —    Каранодакашаї Вішну, Ґарбгодакашаї Вішну чи Кшіродакашаї Вішну,    —    ні якісь інші з численних поширень Господа не є відначальні. Ґарбгодакашаї Вішну, вірат-пуруша і Кшіродакашаї Вішну присутні в кожному всесвіті. Тут описано, як саме вірат-пуруша проявляється. Люди, які не досягнули вищого рівня розуміння Верховного Бога-Особи, можуть медитувати на всесвітню форму Господа, як радить «Бгаґаватам».

З цих віршів можна скласти уявлення щодо розмірів усесвіту. Його зовнішні оболонки складаються з води, повітря, вогню, ефіру, его та махат-таттви, і кожна наступна оболонка вдесятеро більша за попередню. Жоден вчений, ні серед людей, ні серед інших істот не спроможний визначити об’єм простору всередині всесвітньої порожнини, але зовні цей простір покривають сім оболонок, кожна з яких вдесятеро грубша за попередню. Оболонка води вдесятеро більша за діаметр всесвіту, а оболонка вогню вдесятеро більша за водяну оболонку. Відповідно, повітряна оболонка вдесятеро більша за вогняну. Масштаби їхніх розмірів незбагненні для крихітного людського мозку.

Також звідси видно, що тут описано лише один яйцевидний всесвіт. Окрім цього всесвіту, існує безліч інших, і деякі з них у багато разів перевершують цей всесвіт своїми розмірами. Насправді, цей всесвіт вважають за найменший з усіх, тому його панівне божество, Брахма, має тільки чотири голови, за допомогою яких він керує ним. В інших всесвітах, що набагато більші за цей, Брахми мають більше голів. Як розповідає «Чайтан’я-чарітамріта», якось Господь Крішна у відповідь на запитання Брахми скликав усіх цих Брахм і малий Брахма був приголомшений, побачивши усіх цих велетнів. Така незбагненна могутність Господа. Ніхто не може визначити протяжність і широту Бога, будуючи умоглядні теорії чи ілюзорно ототожнюючи себе з Ним. Такі спроби свідчать тільки про божевілля людини.

53

Текст

хіран̣майа̄д ан̣д̣а-кош́а̄д
уттга̄йа саліле ш́айа̄т
там а̄віш́йа маха̄-дево
бахудга̄ нірбібгеда кгам

Послівний переклад

хіран̣майа̄т  —  золотого; ан̣д̣а-кош́а̄т  —  з яйця; уттга̄йа  —  поставши; саліле  —  на воді; ш́айа̄т  —  лежачи; там  —  в неї; а̄віш́йа  —  увійшовши; маха̄-девах̣  —  Верховний Бог-Особа; бахудга̄  —  всіляко; нірбібгеда  —  розділив; кгам  —  отвори.

Переклад

Верховний Бог-Особа, вірат-пуруша, розмістившись у цьому золотому яйці, що лежало на воді, розділив його на численні частини.

54

Текст

нірабгідйата̄сйа пратгамам̇
мукгам̇ ва̄н̣і тато ’бгават
ва̄н̣йа̄ вахнір атго на̄се
пра̄н̣ото ґгра̄н̣а етайох̣

Послівний переклад

нірабгідйата  —  з’явився; асйа  —  Його; пратгамам  —  передусім; мукгам  —  рот; ва̄н̣ı̄  —  орган мови; татах̣  —  тоді; абгават  —  постав; ва̄н̣йа̄  —  з органом мови; вахніх̣  —  бог вогню; атгах̣  —  тоді; на̄се  —  дві ніздрі; пра̄н̣а  —  життєве повітря; утах̣  —  приєдналося; ґгра̄н̣ах̣  —  чуття нюху; етайох̣  —  в них.

Переклад

Спочатку Він проявив рот, тоді з’явився орган мови, а з ним і бог вогню, божество цього органу. Потім з’явилися ніздрі, а в них чуття нюху, а також прана, життєве повітря.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Коли проявляється дар мови, разом з ним також з’являється вогонь, а з появою ніздрів з’являються також життєве повітря, дихання і чуття нюху.

55

Текст

ґгра̄н̣а̄д ва̄йур абгідйета̄м
акшін̣і чакшур етайох̣
тасма̄т сӯрйо нйабгідйета̄м̇
карн̣ау ш́ротрам̇ тато діш́ах̣

Послівний переклад

ґгра̄н̣а̄т  —  з чуття нюху; ва̄йух̣  —  бог вітру; абгідйета̄м  —  з’явився; акшін̣і  —  два ока; чакшух̣  —  чуття зору; етайох̣  —  в них; тасма̄т  —  з того; сӯрйах̣  —  бог Сонця; нйабгідйета̄м  —  з’явився; карн̣ау  —  два вуха; ш́ротрам  —  чуття слуху; татах̣  —  з того; діш́ах̣  —  панівні божества сторін світу.

Переклад

За чуттям нюху з’явився бог вітру, панівне божество цього чуття. Потім у всесвітній формі проявилися очі, а в них    —    чуття зору. За цим чуттям з’явився також бог Сонця, його панівне божество. Далі у всесвітній формі проявилися вуха, а в них    —    чуття слуху, за яким з’явилися Діґ-девати, панівні божества сторін світу.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Ці вірші описують, як проявляються різні частини всесвітньої форми Господа і як проявляються панівні божества цих частин тіла. Як дитина в лоні матері поступово розвиває різні частини тіла, так всесвітня форма Господа у лоні всесвіту дає початок різним елементам творіння. Одне за одним з’являються різні чуття, і разом з кожним із них з’являється його панівне божество. У цьому вірші «Шрімад-Бгаґаватам», як і в «Брахма-самхіті», підтверджено, що Сонце з’явилося після появи очей всесвітньої форми Господа. Сонце пов’язане з очима всесвітньої форми. «Брахма-самхіта» теж називає Сонце оком Верховного Бога-Особи, Крішни: йач-чакшур еша савіта̄. Савіта̄ означає «Сонце». Сонце являє собою око Верховного Бога-Особи. Насправді все постає на світ тільки завдяки тому, що зароджується у всесвітньому тілі Верховного Бога-Особи. Матеріальна природа лише постачає для цього матеріал. Творення відбувається завдяки Верховному Господу, про що сказано також у «Бгаґавад-ґіті» (9.10): майа̄дгйакшен̣а пракр̣тіх̣ сӯйате са-чара̄чарам    —    «Під Моїм наглядом матеріальна природа творить все рухоме й нерухоме в космічному прояві».

56

Текст

нірбібгеда віра̄джас тваґ-
рома-ш́маш́рв-а̄дайас татах̣
тата ошадгайаш́ ча̄сан
ш́іш́нам̇ нірбібгіде татах̣

Послівний переклад

нірбібгеда  —  з’явилися; віра̄джах̣  —  всесвітньої форми; твак  —  шкіра; рома  —  волосся; ш́маш́ру  —  борода й вуса; а̄дайах̣  —  і так далі; татах̣  —  тоді; татах̣  —  потім; ошадгайах̣  —  трави й цілющі рослини; ча  —  і; а̄сан  —  постали; ш́іш́нам  —  ґеніталії; нірбібгіде  —  з’явилися; татах̣  —  після того.

Переклад

Тоді всесвітня форма Господа, вірат-пуруша проявила Свою шкіру, а після того проявилося волосся, вуса й борода. Потім проявилися всі трави й цілющі рослини, а тоді з’явилися також Його ґеніталії.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Шкіра становить місце, яке відчуває дотик. Півбоги, які керують ростом трав та лікарських рослин, являють собою панівних божеств чуття дотику.

57

Текст

ретас тасма̄д а̄па а̄сан
нірабгідйата ваі ґудам
ґуда̄д апа̄но ’па̄на̄ч ча
мр̣тйур лока-бгайан̇карах̣

Послівний переклад

ретах̣  —  сім’я; тасма̄т  —  з того; а̄пах̣  —  бог, що керує водами; а̄сан  —  з’явився; нірабгідйата  —  проявився; ваі  —  справді; ґудам  —  анус; ґуда̄т  —  з анусу; апа̄нах̣  —  орган випорожнення; апа̄на̄т  —  з органу випорожнення; ча  —  і; мр̣тйух̣  —  смерть; лока-бгайам-карах̣  —  що навіює страх на весь усесвіт.

Переклад

Після цього з’явилися сім’я (яке уособлює здатність продовжувати рід) і панівне божество води. Потім з’явився анус, здатність випорожнюватися і бог смерті, якій навіює страх на весь усесвіт.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Звідси можна зробити висновок, що виверження сім’я призводить до смерті. Тому йоґи й трансценденталісти, які бажають продовжити собі життя, самохіть утримуються від виверження сім’я. Чим менше чоловік втрачає сім’я, тим більше він віддаляє свою смерть. Є багато йоґів, які завдяки цьому живуть до трьохсот, чи навіть до семисот років. «Бгаґаватам» не залишає сумнівів щодо того, що втрата сім’я становить причину жахливої смерті. Чим більше людина прив’язана до статевих втіх, тим більше їй загрожує передчасна смерть.

58

Текст

хастау ча нірабгідйета̄м̇
балам̇ та̄бгйа̄м̇ татах̣ свара̄т̣
па̄дау ча нірабгідйета̄м̇
ґатіс та̄бгйа̄м̇ тато харіх̣

Послівний переклад

хастау  —  дві руки; ча  —  і; нірабгідйета̄м  —  проявилися; балам  —  сила; та̄бгйа̄м  —  з них; татах̣  —  тоді; свара̄т̣  —  Господь Індра; па̄дау  —  дві ноги; ча  —  і; нірабгідйета̄м  —  проявилися; ґатіх̣  —  рух; та̄бгйа̄м  —  з них; татах̣  —  тоді; харіх̣  —  Господь Вішну.

Переклад

Тоді проявилися дві руки всесвітньої форми Господа, а з ними    —    сила брати й відпускати різні речі, після чого з’явився Господь Індра. Потім проявилися ноги, а з ними здатність рухатися, після чого з’явився Господь Вішну.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Божество рук    —    це Індра, а панівне божество руху    —    це Верховний Бог-Особа, Вішну. Вішну з’явився разом з появою ніг вірат-пуруші.

59

Текст

на̄д̣йо ’сйа нірабгідйанта
та̄бгйо лохітам а̄бгр̣там
надйас татах̣ самабгаванн
ударам̇ нірабгідйата

Послівний переклад

на̄д̣йах̣  —  судини; асйа  —  всесвітньої форми; нірабгідйанта  —  проявилися; та̄бгйах̣  —  з них; лохітам  —  кров; а̄бгр̣там  —  постала; надйах̣  —  річки; татах̣  —  з того; самабгаван  —  з’явилися; ударам  —  шлунок; нірабгідйата  —  проявився.

Переклад

Далі проявилися судини всесвітнього тіла, а потім червоні тільця, або кров. За ними з’явилися річки (божества вен), а тоді    —    живіт.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Кров’яні судини порівнюють до річок, коли у всесвітній формі з’явилися судини, разом з ними на різних планетах з’явилися річки. Панівне божество річок являє собою також панівне божество нервової системи. Аюрведична медицина радить людям, котрі страждають на нервову слабкість, омиватися в проточній воді річок.

60

Текст

кшут-піпа̄се татах̣ сйа̄та̄м̇
самудрас тв етайор абгӯт
атга̄сйа хр̣дайам̇ бгіннам̇
хр̣дайа̄н мана уттгітам

Послівний переклад

кшут-піпа̄се  —  голод і спрага; татах̣  —  тоді; сйа̄та̄м  —  з’явилися; самудрах̣  —  океан; ту  —  тоді; етайох̣  —  після них; абгӯт  —  постав; атга  —  тоді; асйа  —  всесвітньої форми; хр̣дайам  —  серце; бгіннам  —  проявилося; хр̣дайа̄т  —  з серця; манах̣  —  розум; уттгітам  —  з’явився.

Переклад

Далі виникли відчуття голоду і спраги, а за ними з’явилися океани. Тоді проявилося серце, а за серцем    —    розум.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Океан вважають за панівне божество живота, що є джерелом відчуттів голоду і спраги. Коли в когось порушена функція голоду і спраги, аюрведична медицина радить йому купатися в океані.

61

Текст

манасаш́ чандрама̄ джа̄то
буддгір буддгер ґіра̄м̇ патіх̣
ахан̇ка̄рас тато рудраш́
чіттам̇ чаітйас тато ’бгават

Послівний переклад

манасах̣  —  з розуму; чандрама̄х̣  —  Місяць; джа̄тах̣  —  з’явився на світ; буддгіх̣  —  інтелект; буддгех̣  —  з інтелекту; ґіра̄м патіх̣  —  повелитель мови (Брахма); ахан̇ка̄рах̣  —  оманне его; татах̣  —  тоді; рудрах̣  —  Господь Шіва; чіттам  —  свідомість; чаітйах̣  —  божество свідомості; татах̣  —  тоді; абгават  —  з’явилося.

Переклад

Слідом за розумом з’явився Місяць. Далі з’явився інтелект, а за інтелектом    —    Господь Брахма. Тоді з’явилося оманне его, а за ним    —    Господь Шіва. Після Господа Шіви проявилася свідомість і її панівне божество.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Місяць з’явився після появи розуму, і це свідчить про те, що Місяць є його панівне божество. Так само Господь Брахма, що з’явився відразу ж за інтелектом, є панівне божество інтелекту, а Господь Шіва, що з’являється відразу ж за оманним его є панівне божество оманного его. Іншими словами, з цих віршів можна зробити висновок, що бог Місяця зазнає впливу ґуни добра, Господь Брахма    —    ґуни пристрасті, а Господь Шіва    —    ґуни невігластва. З того, що свідомість з’явился після появи оманного его, випливає, що матеріальна свідомість з самого початку перебуває під впливом, ґуни невігластва і тому жива істота повинна очиститися, очистивши свою свідомість. Цей очисний метод називається свідомість Крішни. Коли свідомість очищується, оманне его зникає. Ототожнення себе з тілом називають оманним ототожненням, або оманним его. Господь Чайтан’я також каже про це в «Шікшаштаці». Він проголошує, що перший наслідок повторення маха-мантри полягає в тому, що з свідомості людини, чи з дзеркала її розуму зчищається бруд, і тоді пожежа матеріального існування вщухає. Пожежа матеріального існування палає тільки через оманне его, але щойно оманне его зникає, істота усвідомлює свою істинне єство. Тоді вона досягає справжньої свободи від лабет майі. Коли людина звільняється з лабет оманного его, її інтелект очищується, а її розум стає постійно зосередженим на лотосових стопах Верховного Бога-Особи.

Верховний Бог-Особа з’явився в день повного місяця як Ґаурачандра, бездоганний трансцендентний місяць. Матеріальний місяць вкривають плями, але на трансцендентному місяці, Ґаурачандрі, жодної плями немає. Щоб зосередити очищений розум на служінні Верховному Господу, треба поклонятися бездоганному місяцю, Ґаурачандрі. Люди, яких пориває матеріальна пристрасть чи які прагнуть проявити гострий інтелект аздля матеріального розвитку, загалом поклоняються Господу Брахмі, а люди, які занурені в грубе невігластво й ототожнюють себе з тілом, поклоняються Господу Шіві. Матеріалісти, як оце Хіран’якашіпу чи Равана, поклоняються Господу Брахмі чи Господу Шіві, а Прахлада й інші віддані, які присвятили себе служінню Крішні, поклоняються Верховному Господу, Богові-Особі.

62

Текст

ете хй абгйуттгіта̄ дева̄
наіва̄сйоттга̄пане ’ш́акан
пунар а̄вівіш́ух̣ кга̄ні
там уттга̄пайітум̇ крама̄т

Послівний переклад

ете  —  ці; хі  —  справді; абгйуттгіта̄х̣  —  проявлені; дева̄х̣  —  півбоги; на  —  не; ева  —  зовсім; асйа  —  вірат-пуруші; уттга̄пане  —  в пробудженні; аш́акан  —  змогли; пунах̣  —  знову; а̄вівіш́ух̣  —  увійшли; кга̄ні  —  в отвори тіла; там  —  Його; уттга̄пайітум  —  щоб пробудити; крама̄т  —  один за одним.

Переклад

З’явившись на світ, ці всі півбоги й панівні божества різних чуттів хотіли пробудити особи, що їх породила. Але їм це не вдалося, і вони знову один за одним увійшли в тіло вірат-пуруші, намагаючись пробудити Його.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Щоб пробудити свого повелителя, Божество в своєму серці, треба змінити напрямок діяльності чуттів, зосереджених на зовнішніх об’єктах, скерувавши їх всередину. У наступних віршах з’ясовано, що треба робити для того, щоб пробудити вірат-пурушу.

63

Текст

вахнір ва̄ча̄ мукгам̇ бгедже
нодатішт̣гат тада̄ віра̄т̣
ґгра̄н̣ена на̄сіке ва̄йур
нодатішт̣гат тада̄ віра̄т̣

Послівний переклад

вахніх̣  —  бог вогню; ва̄ча̄  —  з органом мови; мукгам  —  в рот; бгедже  —  увійшов; на  —  не; удатішт̣гат  —  піднявся; тада̄  —  тоді; віра̄т̣  —  вірат-пуруша; ґгра̄н̣ена  —  з чуттям нюху; на̄сіке  —  в Його ніздрі; ва̄йух̣  —  бог вітру; на  —  не; удатішт̣гат  —  піднявся; тада̄  —  тоді; віра̄т̣  —  вірат-пуруша.

Переклад

Бог вогню увійшов в Його рот разом з органом мови, але вірат-пуруша не піднявся. Тоді бог вітру разом із чуттям нюху увійшов в Його ніздрі, але вірат-пуруша все одно відмовився піднятися.

64

Текст

акшін̣і чакшуша̄дітйо
нодатішт̣гат тада̄ віра̄т̣
ш́ротрен̣а карн̣ау ча діш́о
нодатішт̣гат тада̄ віра̄т̣

Послівний переклад

акшін̣і  —  Його очі; чакшуша̄  —  з чутятм зору; а̄дітйах̣  —  бог Сонця; на  —  не; удатішт̣гат  —  піднявся; тада̄  —  тоді; віра̄т̣  —  вірат-пуруша; ш́ротрен̣а  —  з чуттям слуху; карн̣ау  —  Його вуха; ча  —  і; діш́ах̣  —  панівні божества сторон світу; на  —  не; удатішт̣гат  —  піднявся; тада̄  —  тоді; віра̄т̣  —  вірат-пуруша.

Переклад

Тоді бог Сонця увійшов в очі вірат-пуруші разом із чуттям зору, але вірат-пуруша все одно не піднявся. Так само панівні божества сторон світу разом з чуттям слуху увійшли в Його вуха, але Він все одно не піднявся.

65

Текст

твачам̇ ромабгір ошадгйо
нодатішт̣гат тада̄ віра̄т̣
ретаса̄ ш́іш́нам а̄пас ту
нодатішт̣гат тада̄ віра̄т̣

Послівний переклад

твачам  —  шкіру вірат-пуруші; ромабгіх̣  —  з волоссям на тілі; ошадгйах̣  —  панівні божества трав та інших рослин; на  —  не; удатішт̣гат  —  піднявся; тада̄  —  тоді; віра̄т̣  —  вірат-пуруша; ретаса̄  —  із здатність продовжувати рід; ш́іш́нам  —  дітородний орган; а̄пах̣  —  бог води; ту  —  але; на  —  не; удатішт̣гат  —  піднявся; тада̄  —  тоді; віра̄т̣  —  вірат-пуруша.

Переклад

Панівні божества шкіри, трав та пряних рослин, увійшли в шкіру вірат-пуруші разом із волоссям на тілі, але Космічна Істота відмовилася вставати й тоді. Бог води увійшов у дітородний орган вірат-пуруші разом із здатністю продовжувати рід, але Він і тоді не встав.

66

Текст

ґудам̇ мр̣тйур апа̄нена
нодатішт̣гат тада̄ віра̄т̣
хаста̄в індро баленаіва
нодатішт̣гат тада̄ віра̄т̣

Послівний переклад

ґудам  —  Його анус; мр̣тйух̣  —  бог смерті; апа̄нена  —  з органом випорожнення; на  —  не; удатішт̣гат  —  піднявся; тада̄  —  навіть тоді; віра̄т̣  —  вірат-пуруша; хастау  —  руки; індрах̣  —  Господь Індра; балена  —  із їхньою здатністю брати й відпускати; ева  —  справді; на  —  не; удатішт̣гат  —  піднявся; тада̄  —  тоді; віра̄т̣  —  вірат-пуруша.

Переклад

Бог смерті разом з органом випорожнення увійшов у анус вірат-пуруші, але це не пробудило Його до дії. Бог Індра разом із здатністю брати й відпускати увійшов у руки вірат-пуруші, але Він не встав і тоді.

67

Текст

вішн̣ур ґатйаіва чаран̣ау
нодатішт̣гат тада̄ віра̄т̣
на̄д̣ір надйо лохітена
нодатішт̣гат тада̄ віра̄т̣

Послівний переклад

вішн̣ух̣  —  Господь Вішну; ґатйа̄  —  із здатністю пересуватися; ева  —  справді; чаран̣ау  —  Його стопи; на  —  не; удатішт̣гат  —  піднявся; тада̄  —  навіть тоді; віра̄т̣  —  вірат-пуруша; на̄д̣іх̣  —  Його кров’яні судини; надйах̣  —  річки або річкові божества; лохітена  —  разом із кров’ю і її здатністю циркулювати; на  —  не; удатішт̣гат  —  поворухнувся; тада̄  —  тоді; віра̄т̣  —  вірат-пуруша.

Переклад

Господь Вішну разом із здатністю пересуватися увійшов у стопи вірат-пуруші, але той не встав навіть тоді. Річки увійшли в Його кров’яні судини разом із кров’ю та її здатністю до циркуляції, але Космічна Істота все одно не поворухнулася.

68

Текст

кшут-тр̣д̣бгйа̄м ударам̇ сіндгур
нодатішт̣гат тада̄ віра̄т̣
хр̣дайам̇ манаса̄ чандро
нодатішт̣гат тада̄ віра̄т̣

Послівний переклад

кшут-тр̣д̣бгйа̄м  —  з голодом і спрагою; ударам  —  Його живіт; сіндгух̣  —  океан чи бог океану; на  —  не; удатішт̣гат  —  піднявся; тада̄  —  навіть тоді; віра̄т̣  —  вірат-пуруша; хр̣дайам  —  Його серце; манаса̄  —  із розумом; чандрах̣  —  бог Місяця; на  —  не; удатішт̣гат  —  піднявся; тада̄  —  навіть тоді; віра̄т̣  —  вірат-пуруша.

Переклад

Океан разом із голодом і спрагою увійшов у Його живіт, але Космічна Істота і тоді відмовилася встати. Бог Місяця разом із розумом увійшов у серце Космічної Істоти, але Він так і не піднявся.

69

Текст

буддгйа̄ брахма̄пі хр̣дайам̇
нодатішт̣гат тада̄ віра̄т̣
рудро ’бгіматйа̄ хр̣дайам̇
нодатішт̣гат тада̄ віра̄т̣

Послівний переклад

буддгйа̄  —  з інтелектом; брахма̄  —  Господь Брахма; апі  —  також; хр̣дайам  —  Його серце; на  —  не; удатішт̣гат  —  піднявся; тада̄  —  навіть тоді; віра̄т̣  —  вірат-пуруша; рудрах̣  —  Господь Шіва; абгіматйа̄  —  з его; хр̣дайам  —  Його серце; на  —  не; удатішт̣гат  —  піднявся; тада̄  —  і тоді; віра̄т̣  —  вірат-пуруша.

Переклад

Брахма також увійшов у Його серце разом із інтелектом, але й тоді Космічну Істоту не вдалося розбудити. Господь Рудра теж увійшов у Його серце разом із его, однак і це не зрушило Космічної Істоти.

70

Текст

чіттена хр̣дайам̇ чаітйах̣
кшетра-джн̃ах̣ пра̄віш́ад йада̄
віра̄т̣ тадаіва пурушах̣
саліла̄д удатішт̣гата

Послівний переклад

чіттена  —  із свідомістю; хр̣дайам  —  серце; чаітйах̣  —  панівне божество свідомості; кшетра-джн̃ах̣  —  що знає поле діяльності; пра̄віш́ат  —  увійшло; йада̄  —  коли; віра̄т̣  —  вірат-пуруша; тада̄  —  тоді; ева  —  тільки; пурушах̣  —  Космічна Істота; саліла̄т  —  з води; удатішт̣гата  —  піднявся.

Переклад

Проте коли в Його серце увійшло панівне божество свідомості, внутрішній владика, разом із розсудливістю, Космічна Істота відразу ж піднялася з води.

71

Текст

йатга̄ прасуптам̇ пурушам̇
пра̄н̣ендрійа-мано-дгійах̣
прабгаванті віна̄ йена
ноттга̄пайітум оджаса̄

Послівний переклад

йатга̄  —  як; прасуптам  —  занурена в сон; пурушам  —  людина; пра̄н̣а  —  життєве повітря; індрійа  —  чуття для дії і збору інформації; манах̣  —  розум; дгійах̣  —  інтелект; прабгаванті  —  здатні; віна̄  —  без; йена  —  кого (Наддуші); на  —  не; уттга̄пайітум  —  підняти; оджаса̄  —  власною силою.

Переклад

Коли людина спить, жодне з його матеріальних володінь не не здатне його розбудити    —    ні життєва енерґія, ні чуття для збору знання, ні чуття для дії, ні розум, ні інтелект. Вона може прокинутися тільки за допомогою Наддуші.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Ці вірші дають докладний виклад філософії санкг’ї, показуючи, що вірат-пуруша, всесвітня форма Верховного Бога-Особи,    —    це первинне джерело всіх органів, чуттів та їхніх панівних божеств. Зв’язок між вірат-пурушею, панівними божествами і живими істотами такий непростий, що самої дії органів, пов’язаних з відповідними божествами, було недостатньо для того, щоб пробудити вірат-пурушу. Матеріальними діями неможливо пробудити вірат-пурушу чи встановити зв’язок із Верховним Абсолютним Богом-Особою. Встановити зв’язок із Абсолютом можна тільки відданим служінням та відреченням.

72

Текст

там асмін пратйаґ-а̄тма̄нам̇
дгійа̄ йоґа-правр̣ттайа̄
бгактйа̄ вірактйа̄ джн̃а̄нена
вівічйа̄тмані чінтайет

Послівний переклад

там  —  Йому; асмін  —  на цьому; пратйак-а̄тма̄нам  —  Наддуші; дгійа̄  —  розумом; йоґа-правр̣ттайа̄  —  відданим служінням; бгактйа̄  —  відданістю; вірактйа̄  —  відреченістю; джн̃а̄нена  —  духовним знанням; вівічйа  —  ретельним розглядом; а̄тмані  —  в тілі; чінтайет  —  треба зосередитися в спогляданні.

Переклад

Отже, озброївшись відданістю, відреченістю і духовним знанням, здобутим зосередженою практикою відданого служіння, треба споглядати Наддушу, як присутню в своєму тілі, але разом з тим окрему від нього.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Людина здатна пізнати Наддушу в собі. Наддуша присутня в тілі, але відмінна від нього, тобто трансцендентна щодо нього. Завжди перебуваючи в тому самому тілі, що й індивідуальна душа, Наддуша, проте, не має прив’язаності до нього, на відміну від індивідуальної душі. Отже, треба розвинути відреченість від матеріального тіла, присвятивши себе відданому служінню. Тут ясно вказано (бгактйа̄), що людина повинна виконувати віддане служінні Всевишньому. Як сказано в Першій пісні «Шрімад-Бгаґаватам» (1.2.7), ва̄судеве бгаґаваті бгакті-йоґах̣ прайоджітах̣    —    коли людина з щирою неподільною відданістю служить всюдисущому Вішну, Верховному Богові-Особі, в неї відразу ж проявляється відреченість від матеріального світу. Мета санкг’ї полягає в тому, щоб дати змогу розвинути відреченість від матеріальної скверни. Досягнути цього можна просто завдяки відданому служінню Верховному Богові-Особі.

Лише коли людина позбувається потягу до матеріального процвітання, вона стає здатна справді зосередити свій розум на Наддуші. Доки розум людині відвертається на матеріальні речі, доти їй не вдасться зосередити розум та інтелект на Верховному Богові-Особі чи на Його частковому прояві, Наддуші. Іншими словами, не розвинувши відреченість від матеріального світу, неможливо зосередити свої розум та енерґію на Всевишньому. Розвинувши відреченість вді матеріального світу, можна здобути справжнє трансцендентне знання Абсолютної Істини. Доки людина залишається в путах чуттєвого задоволення, чи матеріальної насолоди, їй не вдасться пізнати Абсолютну Істину. Це підтверджує також «Бгаґавад-ґіта» (18.54). Як так сказано, той, хто позбувся від матеріальної скверни, здобуває велику радість і отримує доступ до відданого служіння, завдяки якому він може досягнути звільнення.

У Першій пісні «Шрімад-Бгаґаватам» сказано, що завдяки відданому служінню жива істота відчуває радість. У цьому радісному стані вона здатна збагнути науку про Бога, або свідомість Крішни, що інакше залишається недоступною. Сутність філософської системи санкг’ї    —    це аналітичний розгляд елементів матеріальної природи і зосередження розуму на Наддуші. А досконалість цієї санкг’я-йоґи    —    це досягнути віддане служіння Абсолютній Істині.

Так закінчуються пояснення Бгактіведанти до двадцять шостої глави Третьої пісні «Шрімад-Бгаґаватам», яка називається «Першоелементи матеріальної природи».