Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.26.41

Verš

rūpa-mātrād vikurvāṇāt
tejaso daiva-coditāt
rasa-mātram abhūt tasmād
ambho jihvā rasa-grahaḥ

Synonyma

rūpa-mātrāt — který se vyvíjí z jemného prvku tvaru; vikurvāṇāt — procházejícího přeměnou; tejasaḥ — z ohně; daiva-coditāt — pod vyšším řízením; rasa-mātram — jemný prvek chuti; abhūt — projevil se; tasmāt — z něho; ambhaḥ — voda; jihvā — jazyk; rasa-grahaḥ — který vnímá chuť.

Překlad

Vzájemným působením ohně a zrakových vjemů se pod vyšším řízením vyvíjí jemný prvek chuti. Z chuti se vytváří voda a také se projevuje jazyk, který vnímá chuť.

Význam

Jazyk je zde popsán jako nástroj pro získávání chuťového poznání. Jelikož je chuť výtvorem vody, máme na jazyku vždy sliny.