Skip to main content

Text 19

Text 19

Texto

Verš

purī-gosāñi kare kṛṣṇa-nāma-saṅkīrtana
‘mathurā nā pāinu’ bali’ karena krandana
purī-gosāñi kare kṛṣṇa-nāma-saṅkīrtana
‘mathurā nā pāinu’ bali’ karena krandana

Palabra por palabra

Synonyma

purī-gosāñi — Mādhavendra Purī; kare — estaba haciendo; kṛṣṇa-nāma-saṅkīrtana — el canto del santo nombre del Señor Kṛṣṇa; mathurā pāinu — no he logrado refugio en Mathurā; bali’ — diciendo; karena krandana — lloraba.

purī-gosāñi — Mādhavendra Purī; kare — činil; kṛṣṇa-nāma-saṅkīrtana — zpívání svatého jména Pána Kṛṣṇy; mathurā pāinu — nedosáhl jsem útočiště v Mathuře; bali' — říkající; karena krandana — plakal.

Traducción

Překlad

Mādhavendra Purī cantaba el santo nombre de Kṛṣṇa, y a veces exclamaba: «¡Oh, mi Señor!, no he logrado refugio en Mathurā».

Mādhavendra Purī zpíval svaté jméno Kṛṣṇy a chvílemi naříkal: „Ó můj Pane, nedostalo se mi útočiště Mathury.“