Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.19

Verš

purī-gosāñi kare kṛṣṇa-nāma-saṅkīrtana
‘mathurā nā pāinu’ bali’ karena krandana

Synonyma

purī-gosāñi — Mādhavendra Purī; kare — činil; kṛṣṇa-nāma-saṅkīrtana — zpívání svatého jména Pána Kṛṣṇy; mathurā pāinu — nedosáhl jsem útočiště v Mathuře; bali' — říkající; karena krandana — plakal.

Překlad

Mādhavendra Purī zpíval svaté jméno Kṛṣṇy a chvílemi naříkal: „Ó můj Pane, nedostalo se mi útočiště Mathury.“