Skip to main content

Text 114

Text 114

Texto

Verš

ye hao, se hao tumi, tomāke namaskāra
prabhu tāre prema diyā kaila puraskāra
ye hao, se hao tumi, tomāke namaskāra
prabhu tāre prema diyā kaila puraskāra

Palabra por palabra

Synonyma

ye hao — sea Usted lo que sea; se hao tumi — sea Usted quien sea; tomāke — a Usted; namaskāra — mis reverencias; prabhu — el Señor; tāre — a él; prema — amor por Dios; diyā — entregó; kaila — hizo; puraskāra — honor.

ye hao — cokoliv jsi; se hao tumi — cokoliv můžeš být; tomāke — Tobě; namaskāra — moje poklony; prabhu — Pán; tāre — jemu; prema — lásku k Bohu; diyā — dal; kaila — vyjádřil; puraskāra — uznání.

Traducción

Překlad

El omnisciente astrólogo concluyó: «Sea Usted lo que sea, o sea Usted quien Sea, yo Le ofrezco mis respetuosas reverencias». Por Su misericordia sin causa, el Señor le dio entonces amor por Dios, recompensándole así por su servicio.

Vševědoucí astrolog řekl na závěr: „Ať už jsi cokoliv nebo kdokoliv, s úctou se Ti klaním.“ Pán mu potom ze své bezpříčinné milosti udělil lásku k Bohu, a tak ho odměnil za jeho službu.

Significado

Význam

El episodio del encuentro entre Śrī Caitanya y el omnisciente astrólogo no se menciona en el Caitanya-bhāgavata, pero no por esto podemos decir que no ocurriese. Al contrario, debemos aceptar la afirmación de Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī de que él menciona especialmente en el Caitanya-caritāmṛta aquello que no se menciona en el Caitanya-bhāgavata.

Toto setkání Pána Śrī Caitanyi s vševědoucím astrologem není zmíněno v Caitanya-bhāgavatě, což ale neznamená, že k němu nedošlo. Naopak musíme přijmout výrok Śrīly Kṛṣṇadāse Kavirāje Gosvāmīho, že v Caitanya-caritāmṛtě uvedl zvláště vše to, o čem se Caitanya-bhāgavata nezmiňuje.