Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.6.52

Verš

ekas tapasvy aham athāmbhasi matsya-saṅgāt
pañcāśad āsam uta pañca-sahasra-sargaḥ
nāntaṁ vrajāmy ubhaya-kṛtya-manorathānāṁ
māyā-guṇair hṛta-matir viṣaye ’rtha-bhāvaḥ

Synonyma

ekaḥ — pouze jeden; tapasvī — velký mudrc; aham — já; atha — tak; ambhasi — hluboko ve vodě; matsya-saṅgāt — kvůli společnosti ryb; pañcāśat — padesát; āsam — získal manželek; uta — a navíc s každou z nich zplodil sto synů; pañca-sahasra-sargaḥ — pět tisíc potomků; na antam — žádný konec; vrajāmi — nacházím; ubhaya-kṛtya — povinnosti v tomto i příštím životě; manorathānām — výplody mysli; māyā-guṇaiḥ — ovlivněn kvalitami hmotné přírody; hṛta — ztracen; matiḥ viṣaye — silně přitahován hmotnými věcmi; artha-bhāvaḥ — předměty pravého zájmu.

Překlad

“Na začátku jsem byl sám a věnoval se askezi mystické yogy, ale později jsem se kvůli společnosti ryb, které se pářily, zatoužil oženit. Tehdy jsem se stal manželem padesáti žen a s každou z nich jsem zplodil sto synů; má rodina se tak rozrostla na pět tisíc členů. Působením kvalit hmotné přírody jsem poklesl a začal si myslet, že mě hmotný život učiní šťastným. Mé hmotné touhy po požitku v tomto a příštím životě proto nemají konce.”