Skip to main content

Synonyma

ubhaya-anubhava-svarūpeṇa
pochopením správného postavení těla a duše — Śrīmad-bhāgavatam 5.5.30
ubhaya-artha-śūnya
což nemůže přinést štěstí v tomto ani v příštím životě — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.12
ubhaya-atītaḥ
ten, kdo transcendoval obojí (svĕtské pojetí dobra a zla) — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.11
ubhaya-cihnena
s oběma příznaky — Śrīmad-bhāgavatam 3.32.34-36
ubhaya-indriya
obou skupin smyslů — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.7
ubhaya-indriyāṇi
oba druhy smyslů (poznávacích a činných) — Śrīmad-bhāgavatam 11.4.4
ubhaya-kṛtya
povinnosti v tomto i příštím životě — Śrīmad-bhāgavatam 9.6.52
ubhaya-lakṣaṇam
obou druhů — Śrīmad-bhāgavatam 5.4.8
ubhaya-liṅgam
příznaky obou — Śrīmad-bhāgavatam 4.4.20
ubhaya-oboj
ubhaya-obojí — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.26
ubhaya sambandha
oba vztahy — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.86
ubhaya
obojí — Bg. 6.38, Śrīmad-bhāgavatam 2.9.8
obojího — Śrīmad-bhāgavatam 2.6.21
obou — Śrīmad-bhāgavatam 2.10.8, Śrīmad-bhāgavatam 2.10.27, Śrīmad-bhāgavatam 2.10.28, Śrīmad-bhāgavatam 10.1.1, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.31
v obou — Śrīmad-bhāgavatam 3.25.39-40
na obou stranách — Śrīmad-bhāgavatam 5.21.2
z obou (štĕstí v tomto a příštím svĕtĕ) — Śrīmad-bhāgavatam 10.60.48
oba — Śrīmad-bhāgavatam 10.71.3, Śrīmad-bhāgavatam 11.23.9
obĕma — Śrīmad-bhāgavatam 10.80.4, Śrīmad-bhāgavatam 11.24.16
obou (skutečnosti a klamu) — Śrīmad-bhāgavatam 10.87.36
od obou — Śrīmad-bhāgavatam 11.19.40-45
obou (pozorované přírody a jīvy, která ji pozoruje) — Śrīmad-bhāgavatam 11.22.19
obojího (požitku i osvobození) — Śrīmad-bhāgavatam 11.27.25-26
ubhaya-āśrayam
závisející na polobohu i na rukách. — Śrīmad-bhāgavatam 2.10.24
útočiště obou. — Śrīmad-bhāgavatam 2.10.26
ubhaya-ātmakaḥ
oba způsoby (vaikṛta i prākṛta). — Śrīmad-bhāgavatam 3.10.27
ubhaya-ātmakam
zároveň suchý i mokrý. — Śrīmad-bhāgavatam 8.11.39
ubhaya-śeṣābhyām
na základě zbytku výsledků zbožnosti nebo neřesti — Śrīmad-bhāgavatam 5.26.37
ubhaya-ātmikā
tvořená jak subtilními příčinami, tak jejich projevenými výtvory — Śrīmad-bhāgavatam 11.24.4