Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.6.49

Verš

sa kadācid upāsīna
ātmāpahnavam ātmanaḥ
dadarśa bahv-ṛcācāryo
mīna-saṅga-samutthitam

Synonyma

saḥ — on, Saubhari Muni; kadācit — jednoho dne; upāsīnaḥ — sedící; ātma-apahnavam — poklesnutí z úrovně tapasyi; ātmanaḥ — způsobené sebou samotným; dadarśa — pozoroval; bahu-ṛca-ācāryaḥ — Saubhari Muni, mistr v pronášení manter; mīna-saṅga — pohlavní akt ryb; samutthitam — způsobené touto událostí.

Překlad

Když potom Saubhari Muni, mistr v pronášení manter, jednoho dne seděl sám na odlehlém místě, přemýšlel o příčině svého poklesnutí, kterou bylo jednoduše to, že se stal svědkem pohlavního života ryb.

Význam

Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura poznamenává, že důvodem, proč Saubhari Muni poklesl z úrovně askeze, byla vaiṣṇava-aparādha. Došlo k ní tak, že když se chtěl Garuḍa nasytiti rybou, Saubhari Muni jí nepatřičně poskytl ochranu. Tím, že překazil Garuḍovy plány ohledně jídla, se dopustil vážného přestupku proti vaiṣṇavovi. Tato vaiṣṇava-aparādha, přestupek u lotosových nohou vaiṣṇavy, se stala příčinou jeho poklesnutí ze vznešené úrovně mystické tapasyi. Z toho plyne, že vaiṣṇavovi by nikdo neměl klást do cesty překážky. To je ponaučení, které si musíme vzít z této události týkající se mudrce Saubhariho.