Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.4.53-54

Verš

śrī-brahmovāca
sthānaṁ madīyaṁ saha-viśvam etat
krīḍāvasāne dvi-parārdha-saṁjñe
bhrū-bhaṅga-mātreṇa hi sandidhakṣoḥ
kālātmano yasya tirobhaviṣyati
ahaṁ bhavo dakṣa-bhṛgu-pradhānāḥ
prajeśa-bhūteśa-sureśa-mukhyāḥ
sarve vayaṁ yan-niyamaṁ prapannā
mūrdhnyārpitaṁ loka-hitaṁ vahāmaḥ

Synonyma

śrī-brahmā uvāca — Pán Brahmā řekl; sthānam — místo, kde já jsem; madīyam — moje sídlo, Brahmaloka; saha — s; viśvam — celým vesmírem; etat — toto; krīḍā-avasāne — na konci období zábav Nejvyšší Osobnosti Božství; dvi-parārdha-saṁjñe — v době zvané konec dvi-parārdhy; bhrū- bhaṅga-mātreṇa — pouhým hnutím obočí; hi — jistě; sandidhakṣoḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství, když si přeje spálit celý vesmír; kāla-ātmanaḥ — v podobě zkázy; yasya — jehož; tirobhaviṣyati — bude zničeno; aham — já; bhavaḥ — Pán Śiva; dakṣa — Prajāpati Dakṣa; bhṛgu — velký světec Bhṛgu; pradhānāḥ — a další pod jejich vedením; prajā-īśa — vládci obyvatel; bhūta- īśa — vládci živých bytostí; sura-īśa — vládci polobohů; mukhyāḥ — s nimi v čele; sarve — ti všichni; vayam — my také; yat-niyamam — jehož usměrňujícím zásadám; prapannāḥ — jsme odevzdaní; mūrdhnyā arpitam — skláníme hlavy; loka-hitam — pro dobro všech živých bytostí; vahāmaḥ — plníme příkazy týkající se vlády nad živými bytostmi.

Překlad

Pán Brahmā řekl: “Na konci dvi-parārdhy, když se Pánovy zábavy chýlí ke konci, ničí Pán Viṣṇu jediným pohybem svého obočí celý vesmír i s našimi sídly. Všechny osobnosti, jako jsem já a Pán Śiva, Dakṣa, Bhṛgu i další velcí světci pod jejich vedením, a také vládci živých bytostí, vládci lidské společnosti i vládci polobohů — všichni se odevzdáváme této Nejvyšší Osobnosti Božství, Pánu Viṣṇuovi, a klaníme se s odhodláním plnit Jeho příkazy pro dobro všech živých bytostí.”

Význam

V Bhagavad-gītě (10.34) je řečeno: mṛtyuḥ sarva-haraś cāham—když Nejvyšší Osobnost Božství přijde jako smrt, jako svrchovaný vládce času, sebere všechno. Jinými slovy — veškeré bohatství, věhlas a vše, co máme, nám Nejvyšší Pán dal za nějakým účelem. Povinností odevzdané duše je plnit příkazy Nejvyššího. Nikdo je nesmí znevažovat. V této situaci Pán Brahmā odmítl ochránit Durvāsu Muniho před mocnou Sudarśana cakrou, kterou poslal Pán.