Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.24.39

Verš

rājādhidevyām āvantyau
jayaseno ’janiṣṭa ha
damaghoṣaś cedi-rājaḥ
śrutaśravasam agrahīt

Synonyma

rājādhidevyām — s Rājādhidevī, další sestrou Kuntī; āvantyau — syny (zvané Vinda a Anuvinda); jayasenaḥ — král Jayasena; ajaniṣṭa — přivedl na svět; ha — v minulé době; damaghoṣaḥ — Damaghoṣa; cedi-rājaḥ — král státu Cedi; śrutaśravasam — se Śrutaśravou, další sestrou; agrahīt — oženil se.

Překlad

S Rājādhidevī, další sestrou Kuntí, počal Jayasena dva syny, přezdívané Vinda a Anuvinda. Se Śrutaśravou se oženil král státu Cedi, jehož jméno bylo Damaghoṣa.