Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.24.40

Verš

śiśupālaḥ sutas tasyāḥ
kathitas tasya sambhavaḥ
devabhāgasya kaṁsāyāṁ
citraketu-bṛhadbalau

Synonyma

śiśupālaḥ — Śiśupāla; sutaḥ — syn; tasyāḥ — její (Śrutaśravy); kathitaḥ — již popsané (v sedmém zpěvu); tasya — jeho; sambhavaḥ — zrození; devabhāgasya — Devabhāgovi, bratrovi Vasudevy; kaṁsāyām — v lůně jeho ženy Kaṁsy; citraketu — Citraketu; bṛhadbalau — a Bṛhadbala.

Překlad

Synem Śrutaśravy byl Śiśupāla, jehož zrození již bylo popsáno (v sedmém zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu). Bratru Vasudevy Devabhāgovi dala jeho žena Kaṁsā dva syny, kteří se jmenovali Citraketu a Bṛhadbala.