Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.24.41

Verš

kaṁsavatyāṁ devaśravasaḥ
suvīra iṣumāṁs tathā
bakaḥ kaṅkāt tu kaṅkāyāṁ
satyajit purujit tathā

Synonyma

kaṁsavatyām — v lůně Kaṁsavatī; devaśravasaḥ — Devaśravy, bratra Vasudevy; suvīraḥ — Suvīra; iṣumān — Iṣumān; tathā — jakož i; bakaḥ — Baka; kaṅkāt — Kaṅky; tu — vskutku; kaṅkāyām — s jeho ženou zvanou Kaṅkā; satyajit — Satyajit; purujit — Purujit; tathā — také.

Překlad

Vasudevův bratr jménem Devaśravā se oženil s Kaṁsavatī, s níž zplodil dva syny zvané Suvīra a Iṣumān. Třemi syny, jež zplodil Kaṅka se svou ženou zvanou Kaṅkā, byli Baka, Satyajit a Purujit.