Skip to main content

Sloka 23-24

Texts 23-24

Verš

Text

sa ekadā mahārāja
vicaran mṛgayāṁ vane
vṛtaḥ katipayāmātyair
aśvam āruhya saindhavam
sa ekadā mahārāja
vicaran mṛgayāṁ vane
vṛtaḥ katipayāmātyair
aśvam āruhya saindhavam
pragṛhya ruciraṁ cāpaṁ
śarāṁś ca paramādbhutān
daṁśito ’numṛgaṁ vīro
jagāma diśam uttarām
pragṛhya ruciraṁ cāpaṁ
śarāṁś ca paramādbhutān
daṁśito ’numṛgaṁ vīro
jagāma diśam uttarām

Synonyma

Synonyms

saḥ — Sudyumna; ekadā — jednou; mahārāja — ó králi Parīkṣite; vicaran — cestující; mṛgayām — na lovu zvěře; vane — v lese; vṛtaḥ — doprovázený; katipaya — několika; amātyaiḥ — ministry či společníky; aśvam — na koni; āruhya — jedoucí; saindhavam — narozeném v Sindhupradeśi; pragṛhya — držící v ruce; ruciram — překrásný; cāpam — luk; śarān ca — a šípy; parama-adbhutān — úžasné, neobyčejné; daṁśitaḥ — v brnění; anumṛgam — za zvířaty; vīraḥ — hrdina; jagāma — směřoval; diśam uttarām — na sever.

saḥ — Sudyumna; ekadā — once upon a time; mahārāja — O King Parīkṣit; vicaran — touring; mṛgayām — for hunting; vane — in the forest; vṛtaḥ — accompanied; katipaya — a few; amātyaiḥ — by ministers or associates; aśvam — upon a horse; āruhya — riding; saindhavam — born in the Sindhupradeśa; pragṛhya — holding in hand; ruciram — beautiful; cāpam — bow; śarān ca — and arrows; parama-adbhutān — very wonderful, uncommon; daṁśitaḥ — wearing armor; anumṛgam — behind the animals; vīraḥ — the hero; jagāma — went toward; diśam uttarām — the north.

Překlad

Translation

Ó králi Parīkṣite, tento hrdina, Sudyumna, jednou v doprovodu několika ministrů a společníků vyjel na koni přivedeném ze Sindhupradeśe do lesa na lov. Měl na sobě brnění, zdobily ho luky a šípy a byl velmi krásný. Při pronásledování a zabíjení zvířat dospěl do severní části lesa.

O King Parīkṣit, that hero Sudyumna, accompanied by a few ministers and associates and riding on a horse brought from Sindhupradeśa, once went into the forest to hunt. He wore armor and was decorated with bows and arrows, and he was very beautiful. While following the animals and killing them, he reached the northern part of the forest.