Skip to main content

Synonyma

saindhavam
narozeném v Sindhupradeśi — Śrīmad-bhāgavatam 9.1.23-24
z území Sindhu — Śrīmad-bhāgavatam 10.69.35

Filter by hierarchy