Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.1.23-24

Verš

sa ekadā mahārāja
vicaran mṛgayāṁ vane
vṛtaḥ katipayāmātyair
aśvam āruhya saindhavam
pragṛhya ruciraṁ cāpaṁ
śarāṁś ca paramādbhutān
daṁśito ’numṛgaṁ vīro
jagāma diśam uttarām

Synonyma

saḥ — Sudyumna; ekadā — jednou; mahārāja — ó králi Parīkṣite; vicaran — cestující; mṛgayām — na lovu zvěře; vane — v lese; vṛtaḥ — doprovázený; katipaya — několika; amātyaiḥ — ministry či společníky; aśvam — na koni; āruhya — jedoucí; saindhavam — narozeném v Sindhupradeśi; pragṛhya — držící v ruce; ruciram — překrásný; cāpam — luk; śarān ca — a šípy; parama-adbhutān — úžasné, neobyčejné; daṁśitaḥ — v brnění; anumṛgam — za zvířaty; vīraḥ — hrdina; jagāma — směřoval; diśam uttarām — na sever.

Překlad

Ó králi Parīkṣite, tento hrdina, Sudyumna, jednou v doprovodu několika ministrů a společníků vyjel na koni přivedeném ze Sindhupradeśe do lesa na lov. Měl na sobě brnění, zdobily ho luky a šípy a byl velmi krásný. Při pronásledování a zabíjení zvířat dospěl do severní části lesa.