Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.1.22

Verš

tasmai kāma-varaṁ tuṣṭo
bhagavān harir īśvaraḥ
dadāv ilābhavat tena
sudyumnaḥ puruṣarṣabhaḥ

Synonyma

tasmai — jemu (Vasiṣṭhovi); kāma-varam — žádané požehnání; tuṣṭaḥ — potěšený; bhagavān — Nejvyšší Pán; hariḥ īśvaraḥ — svrchovaný vládce; dadau — dal; ilā — dívka, Ilā; abhavat — stala se; tena — díky tomuto požehnání; sudyumnaḥ — jménem Sudyumna; puruṣa-ṛṣabhaḥ — pohledným mužem.

Překlad

Svrchovaný vládce, Nejvyšší Osobnost Božství, byl s Vasiṣṭhou spokojen a dal mu požehnání, které si přál. Ilā se tak proměnila ve sličného muže, jenž dostal jméno Sudyumna.