Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.9.4

Verš

na vayaṁ tvāmarair daityaiḥ
siddha-gandharva-cāraṇaiḥ
nāspṛṣṭa-pūrvāṁ jānīmo
lokeśaiś ca kuto nṛbhiḥ

Synonyma

na — není pravda; vayam — my; tvā — k Tobě; amaraiḥ — polobohy; daityaiḥ — démony; siddha — Siddhy; gandharva — Gandharvy; cāraṇaiḥ — a Cāraṇy; na — ne; aspṛṣṭa-pūrvām — nikdo si s Tebou ještě neužíval ani se Tě nedotkl; jānīmaḥ — víme přesně; loka-īśaiḥ — různými správci vesmíru; ca — také; kutaḥ — co říci o; nṛbhiḥ — členy lidské společnosti.

Překlad

Polobozi, démoni, Siddhové, Gandharvové, Cāraṇové a různí správci vesmíru, Prajāpatiové, se Tě ještě nikdy nedotkli, o lidských bytostech ani nemluvě. Není pravda, že nechápeme Tvoji totožnost.

Význam

Dokonce i asurové se řídili etiketou, že nikdo nemá chtivě oslovovat vdanou ženu. Velký moralista Cāṇakya Paṇḍita říká: mātṛvat para-dāreṣu — manželku jiného muže má člověk považovat za svou matku. Asurové, démoni, předpokládali, že nádherná mladá žena, Mohinī-mūrti, která přišla mezi ně, nebyla vdaná. Proto usoudili, že se jí nikdo na světě, včetně polobohů, Gandharvů, Cāraṇů a Siddhů, ještě nedotkl. Věděli, že byla svobodná, a proto se Ji odvážili oslovit. Předpokládali, že tato mladá dívka, Mohinī-mūrti, si mezi všechny přítomné (Daityi, polobohy, Gandharvy a tak dále) přišla najít manžela.