Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.6.14

Verš

sa tvaṁ vidhatsvākhila-loka-pālā
vayaṁ yad arthās tava pāda-mūlam
samāgatās te bahir-antar-ātman
kiṁ vānya-vijñāpyam aśeṣa-sākṣiṇaḥ

Synonyma

saḥ — to; tvam — Ty; vidhatsva — laskavě udělej, co je třeba; akhila-loka- pālāḥ — polobozi, vládci různých oblastí tohoto vesmíru; vayam — my všichni; yat — to, co; arthāḥ — účel; tava — ke Tvým; pāda-mūlam — lotosovým nohám; samāgatāḥ — přišli jsme; te — k Tobě; bahiḥ-antaḥ-ātman — ó Nadduše každého, Jež jsi neustále svědkem uvnitř i vně; kim — co; — také; anya-vijñāpyam — musíme Ti říkat; aśeṣa-sākṣiṇaḥ — svědek a znalec všeho.

Překlad

Můj Pane, my, nejrůznější polobozi, správci tohoto vesmíru, jsme přišli k Tvým lotosovým nohám. Prosím splň záměr, kvůli kterému přicházíme. Jsi svědkem všeho, uvnitř i vně. Nic Ti není neznámé, a proto je zbytečné, abychom Tě znovu o čemkoliv informovali.

Význam

V Bhagavad-gītě (13.3) se uvádí: kṣetra-jñaṁ cāpi māṁ viddhi sarva-kṣetreṣu bhārata. Individuální duše jsou vlastníky individuálních těl, ale Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je vlastníkem všech těl. Jelikož je svědkem v těle každého, nic Mu není neznámé. Ví, co potřebujeme. Naší povinností proto je upřímně vykonávat oddanou službu pod vedením duchovního mistra. Kṛṣṇa nám pak ze své milosti dá, cokoliv budeme k vykonávání oddané služby potřebovat. V hnutí pro vědomí Kṛṣṇy musíme jednoduše plnit nařízení Kṛṣṇy a gurua. Kṛṣṇa pak zajistí všechny nezbytnosti, i když o ně nebudeme žádat.