Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.10.63

Verš

te ’surā hy api paśyanto
na nyaṣedhan vimohitāḥ
tad vijñāya mahā-yogī
rasa-pālān idaṁ jagau
smayan viśokaḥ śokārtān
smaran daiva-gatiṁ ca tām

Synonyma

te — ti; asurāḥ — démoni; hi — zajisté; api — ačkoliv; paśyantaḥ — viděli (tele a krávu pijící nektar); na — ne; nyaṣedhan — zabránili jim; vimohitāḥ — zmateni iluzí; tat vijñāya — dobře to věděl; mahā-yogī — velký mystik Maya Dānava; rasa-pālān — démonům, kteří střežili nektar; idam — toto; jagau — pravil; smayan — zmatený; viśokaḥ — aniž by byl příliš nešťastný; śoka-ārtān — hořce naříkajícím; smaran — vzpomínající; daiva-gatim — duchovní síla; ca — také; tām — to.

Překlad

Démoni viděli tele a krávu, ale vlivem iluze vytvořené energií Nejvyšší Osobnosti Božství jim nemohli v ničem zabránit. Velký mystik Maya Dānava si byl vědom toho, že tele a kráva pijí nektar, a chápal to jako neviditelné působení prozřetelnosti. Promluvil tedy k démonům, kteří hořce naříkali.