Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.16.23

Verš

yan na spṛśanti na vidur
mano-buddhīndriyāsavaḥ
antar bahiś ca vitataṁ
vyomavat tan nato ’smy aham

Synonyma

yat — Jehož; na — ne; spṛśanti — mohou se dotknout; na — ani; viduḥ — mohou znát; manaḥ — mysl; buddhi — inteligence; indriya — smysly; asavaḥ — životní vzduchy; antaḥ — uvnitř; bahiḥ — vně; ca — také; vitatam — expandovaného; vyoma-vat — jako nebe; tat — před Ním; nataḥ — skloněný; asmi — jsem; aham — já.

Překlad

Svrchovaný Brahman emanuje z Nejvyšší Osobnosti Božství a expanduje se jako nebe. I když se Ho nedotýká nic hmotného, existuje uvnitř i vně. Mysl, inteligence, smysly a životní síla se Ho přesto nemohou ani dotknout, ani Ho poznat. Skládám Mu uctivé poklony.