Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.16.22

Verš

yasminn idaṁ yataś cedaṁ
tiṣṭhaty apyeti jāyate
mṛṇmayeṣv iva mṛj-jātis
tasmai te brahmaṇe namaḥ

Synonyma

yasmin — v Němž; idam — tento (vesmírný projev); yataḥ — z Něhož; ca — také; idam — tento (vesmírný projev); tiṣṭhati — stojí; apyeti — je zničen; jāyate — rodí se; mṛt-mayeṣu — ve věcech vytvořených ze země; iva — jako; mṛt-jātiḥ — zrození ze země; tasmai — Jemu; te — Tobě; brahmaṇe — nejvyšší příčině; namaḥ — uctivé poklony.

Překlad

Tento vesmírný projev pochází z Nejvyššího Brahmanu, spočívá v Nejvyšším Brahmanu a v tomtéž Nejvyšším Brahmanu je i zničen, stejně jako nádoby vyrobené ze země stojí po svém vytvoření na zemi a znovu se v zemi promění, když se rozbijí. Jelikož příčinou Brahmanu je Nejvyšší Pán, vzdejme Mu uctivé poklony.

Význam

Nejvyšší Pán je příčinou vesmírného projevu, po stvoření tento projev udržuje a po zničení vše spočine opět v Něm.