Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.16.21

Verš

vacasy uparate ’prāpya
ya eko manasā saha
anāma-rūpaś cin-mātraḥ
so ’vyān naḥ sad-asat-paraḥ

Synonyma

vacasi — když slova; uparate — končí; aprāpya — aniž by dosáhla cíle; yaḥ — ten, kdo; ekaḥ — jeden jediný; manasā — mysl; saha — s; anāma — bez hmotného jména; rūpaḥ — či hmotné podoby; cit-mātraḥ — zcela duchovní; saḥ — On; avyāt — kéž laskavě chrání; naḥ — nás; sat-asat-paraḥ — Jenž je příčinou všech příčin (nejvyšší příčinou).

Překlad

Slova a mysl podmíněné duše se k Nejvyšší Osobnosti Božství nemohou přiblížit, neboť hmotná jména a podoby nelze vztáhnout na Pána, který je zcela duchovní, mimo pojetí hrubých a jemných podob. Neosobní Brahman je Jeho další podobou. Kéž nás Pán laskavě chrání.

Význam

Tento verš popisuje neosobní Brahman, který je Pánovou září.