Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.15.5

Verš

pratīhāt suvarcalāyāṁ pratihartrādayas traya āsann ijyā-kovidāḥ sūnavaḥ pratihartuḥ stutyām aja-bhūmānāv ajaniṣātām.

Synonyma

pratīhāt — od krále Pratīhy; suvarcalāyām — v lůně jeho manželky Suvarcaly; pratihartṛ-ādayaḥ trayaḥ — tři synové: Pratihartā, Prastotā a Udgātā; āsan — přišli na svět; ijyā-kovidāḥ — kteří byli všichni velmi zkušení ve vykonávání védských obřadů; sūnavaḥ — synové; pratihartuḥ — od Pratiharty; stutyām — v lůně Stutī, jeho manželky; aja-bhūmānau — dva synové: Aja a Bhūmā; ajaniṣātām — narodili se.

Překlad

V lůně své manželky Suvarcaly zplodil Pratīha tři syny, jež se jmenovali Pratihartā, Prastotā a Udgātā. Tito tři synové byli velmi zkušení ve vykonávání védských obřadů. Pratihartā zplodil v lůně své manželky Stutī dva syny, kteří se jmenovali Aja a Bhūmā.