Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.15.5

Texto

pratīhāt suvarcalāyāṁ pratihartrādayas traya āsann ijyā-kovidāḥ sūnavaḥ pratihartuḥ stutyām aja-bhūmānāv ajaniṣātām.

Palabra por palabra

pratīhāt—del rey Pratīha; suvarcalāyām—en el vientre de su esposa, Suvarcalā; pratihartṛ-ādayaḥ trayaḥ—los tres hijos llamados Pratihartā, Prastotā y Udgātā; āsan—vinieron al mundo; ijyā-kovidāḥ—los cuales fueron muy expertos en las ceremonias rituales de los Vedas; sūnavaḥ—hijos; pratihartuḥ—de Pratihartā; stutyām—en el vientre de Stutī, su esposa;aja-bhūmānau—los dos hijos Aja y Bhūmā; ajaniṣātām—fueron traídos al mundo.

Traducción

Pratīha engendró tres hijos en su esposa Suvarcalā; sus nombres fueron Pratihartā, Prastotā y Udgātā. Los tres fueron muy expertos en la celebración de rituales védicos. Pratihartā y su esposa, Stutī, concibieron dos hijos, Aja y Bhūmā.