Skip to main content

ŚB 5.15.5

Devanagari

प्रतीहात्सुवर्चलायां प्रतिहर्त्रादयस्त्रय आसन्निज्याकोविदा: सूनव: प्रतिहर्तु: स्तुत्यामजभूमानावजनिषाताम् ॥ ५ ॥

Text

pratīhāt suvarcalāyāṁ pratihartrādayas traya āsann ijyā-kovidāḥ sūnavaḥ pratihartuḥ stutyām aja-bhūmānāv ajaniṣātām.

Synonyms

pratīhāt — from King Pratīha; suvarcalāyām — in the womb of his wife, named Suvarcalā; pratihartṛ-ādayaḥ trayaḥ — the three sons Pratihartā, Prastotā and Udgātā; āsan — came into being; ijyā-kovidāḥ — who were all very expert in the ritualistic ceremonies of the Vedas; sūnavaḥ — sons; pratihartuḥ — from Pratihartā; stutyām — in the womb of Stutī, his wife; aja-bhūmānau — the two sons Aja and Bhūmā; ajaniṣātām — were brought into existence.

Translation

In the womb of his wife Suvarcalā, Pratīha begot three sons, named Pratihartā, Prastotā and Udgātā. These three sons were very expert in performing Vedic rituals. Pratihartā begot two sons, named Aja and Bhūmā, in the womb of his wife, named Stutī.