Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.10.19

Verš

ahaṁ ca yogeśvaram ātma-tattva-
vidāṁ munīnāṁ paramaṁ guruṁ vai
praṣṭuṁ pravṛttaḥ kim ihāraṇaṁ tat
sākṣād dhariṁ jñāna-kalāvatīrṇam

Synonyma

aham — já; ca — a; yoga-īśvaram — vládce všech mystických sil; ātma-tattva-vidām — z učenců obeznámených s duchovní vědou; munīnām — z takových světců; paramam — nejlepší; gurum — učitel; vai — vskutku; praṣṭum — tázat se; pravṛttaḥ — zaměstnaný; kim — co; iha — v tomto světě; araṇam — nejbezpečnější útočiště; tat — to, co; sākṣāt harim — přímo Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; jñāna-kalā-avatīrṇam — Jenž sestoupil jako inkarnace dokonalého poznání ve Své úplné části jménem Kapiladeva.

Překlad

Mám za to, že jsi tím nejvznešenějším vládcem mystických sil. Dokonale znáš duchovní vědu. Jsi nejlepší ze všech učených mudrců, který sestoupil pro dobro celé lidské společnosti. Přicházíš udílet duchovní poznání a jsi přímým zástupcem Kapiladeva, inkarnace Boha a úplné části poznání. Proto se tě ptám, ó duchovní mistře, co je nejbezpečnějším útočištěm v tomto světě?

Význam

Kṛṣṇa potvrzuje v Bhagavad-gītě:

yoginām api sarveṣāṁ
mad-gatenāntarātmanā
śraddhāvān bhajate yo māṁ
sa me yuktatamo mataḥ

“Ten z yogīnů, který se ke Mně neustále upíná s velkou vírou a uctívá Mě transcendentální láskyplnou službou, je se Mnou nejdůvěrněji spojen prostřednictvím yogy a je ze všech nejvyšší.” (Bg. 6.47)

Jaḍa Bharata byl dokonalý yogī. Dříve měl tělo krále, Bharaty Mahārāje, a nyní byl tím nejvznešenějším z učených mudrců a vládcem všech mystických sil. I když byl obyčejnou živou bytostí, zdědil veškeré poznání, které předložil Nejvyšší Pán Kapiladeva, a proto ho bylo možné přijmout přímo za Nejvyšší Osobnost Božství. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura potvrzuje ve svých slokách pro duchovního mistra: sākṣād-dharitvena samasta-śāstraiḥ. Vznešená osobnost, jako je Jaḍa Bharata, je na stejné úrovni jako Nejvyšší Osobnost Božství, jelikož plně zastupuje Pána v předávání poznání ostatním. Jaḍa Bharata je zde přijat za přímého zástupce Nejvyšší Osobnosti Božství, neboť udílel poznání jménem Nejvyššího Pána. Mahārāja Rahūgaṇa tedy došel k závěru, že je vhodné se ho ptát na ātma-tattvu, duchovní vědu. Tad-vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet. Tento védský pokyn je zde rovněž potvrzen. Pokud má někdo skutečně zájem o poznání duchovní vědy (brahma-jijñāsā), musí vyhledat gurua, jako je Jaḍa Bharata.