Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.8.67

Verš

aho me bata daurātmyaṁ
strī-jitasyopadhāraya
yo ’ṅkaṁ premṇārurukṣantaṁ
nābhyanandam asattamaḥ

Synonyma

aho — běda; me — moje; bata — jistě; daurātmyam — krutost; strī-jitasya — podmaněný ženou; upadhāraya — jen pomysli, jaký jsem; yaḥ — kdo; aṅkam — klín; premṇā — z lásky; ārurukṣantam — snažil se vylézt na; na — ne; abhyanandam — patřičně přijal; asat-tamaḥ — nejkrutější.

Překlad

Běda, má žena si mě zcela podmanila. Jen si představ, jak krutý jsem byl! Můj syn mi chtěl z lásky vylézt na klín, ale já jsem mu to nedovolil a ani jsem ho nepohladil. Jen pomysli, jak tvrdé je mé srdce.