Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.8.68

Verš

nārada uvāca
mā mā śucaḥ sva-tanayaṁ
deva-guptaṁ viśāmpate
tat-prabhāvam avijñāya
prāvṛṅkte yad-yaśo jagat

Synonyma

nāradaḥ uvāca — velký mudrc Nārada řekl; — ne; — ne; śucaḥ — obávej se; sva-tanayam — o svého syna; deva-guptam — Pán ho dobře chrání; viśām-pate — ó vládce lidské společnosti; tat — jeho; prabhāvam — vliv; avijñāya — neznáš; prāvṛṅkte — široko; yat — jehož; yaśaḥ — sláva; jagat — po celém světě.

Překlad

Velký mudrc Nārada odvětil: Drahý králi, neměj obavy. Tvého syna chrání Nejvyšší Osobnost Božství. Ani nevíš, jaký má vliv — jeho slávu zná již celý svět.

Význam

Můžeme se divit, jak je možné, že velcí světci a oddaní mohou jít do lesa a věnovat se tam oddané službě a meditaci, aniž by se o ně někdo staral. Významná autorita, mudrc Nārada Muni, zde vysvětluje, že takové osoby chrání přímo Nejvyšší Osobnost Božství. Odevzdaná duše má naprostou důvěru v Pánovu ochranu, ať se nachází kdekoliv — nikdy není sama a bez ochrany. Tomuto postoji se říká śaraṇāgati. Otec Dhruvy Mahārāje s úzkostí myslel na svého pětiletého syna, jak je sám v džungli. Nārada Muni ho však uklidnil: “Ani nevíš, jaký vliv má tvůj syn.” Ten, kdo se věnuje oddané službě, kdekoliv v tomto vesmíru, není nikdy bez ochrany.