Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.6.11

Verš

nānāmala-prasravaṇair
nānā-kandara-sānubhiḥ
ramaṇaṁ viharantīnāṁ
ramaṇaiḥ siddha-yoṣitām

Synonyma

nānā — různé; amala — průzračné; prasravaṇaiḥ — s vodopády; nānā — různé; kandara — jeskyně; sānubhiḥ — s vrcholy; ramaṇam — dávají potěšení; viharantīnām — které si hrají; ramaṇaiḥ — se svými milenci; siddha-yoṣitām — dívek mystiků.

Překlad

Jsou tam četné vodopády a krásné jeskyně, ve kterých žijí půvabné manželky velkých mystiků.