Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.6.10

Verš

nānā-maṇimayaiḥ śṛṅgair
nānā-dhātu-vicitritaiḥ
nānā-druma-latā-gulmair
nānā-mṛga-gaṇāvṛtaiḥ

Synonyma

nānā — různé druhy; maṇi — drahokamy; mayaiḥ — sestavené z; śṛṅgaiḥ — se špicemi; nānā-dhātu-vicitritaiḥ — ozdobené rozmanitými nerosty; nānā — různé; druma — stromy; latā — popínavé rostliny; gulmaiḥ — rostliny; nānā — různými; mṛga-gaṇa — jeleními stády; āvṛtaiḥ — obývané.

Překlad

Na Kailāsu je mnoho kopců, bohatých na všemožné drahokamy a nerosty a porostlých vzácnými stromy a nejrůznějšími rostlinami. Na vrcholu hory se pasou stáda různých druhů jelenů.