Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.2.4

Verš

maitreya uvāca
purā viśva-sṛjāṁ satre
sametāḥ paramarṣayaḥ
tathāmara-gaṇāḥ sarve
sānugā munayo ’gnayaḥ

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — mudrc Maitreya pravil; purā — v dávných dobách (za časů Svāyambhuvy Manua); viśva-sṛjām — stvořitelů vesmíru; satre — na oběti; sametāḥ — shromáždili se; parama-ṛṣayaḥ — velcí mudrci; tathā — a také; amara-gaṇāḥ — polobozi; sarve — všichni; sa-anugāḥ — spolu se svými stoupenci; munayaḥ — filozofové; agnayaḥ — bohové ohně.

Překlad

Mudrc Maitreya pravil: V dávných dobách pořádali vládci celého vesmírného stvoření velkou oběť, na které se sešli všichni velcí mudrci, filozofové, polobozi a bohové ohně spolu se svými stoupenci.

Význam

Na Vidurovu otázku začal mudrc Maitreya vysvětlovat, proč mezi Pánem Śivou a Dakṣou vzniklo nedorozumění, kvůli němuž se bohyně Satī vzdala svého těla. Tak začíná příběh o velkolepé oběti, kterou pořádaly vůdčí osobnosti tohoto vesmíru — Marīci, Dakṣa a Vasiṣṭha—a k níž se sešli polobozi, jako je Indra a bohové ohně, i se svými stoupenci. Pán Brahmā a Pán Śiva byli rovněž přítomni.