Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.2.14-15

Verš

pretāvāseṣu ghoreṣu
pretair bhūta-gaṇair vṛtaḥ
aṭaty unmattavan nagno
vyupta-keśo hasan rudan
citā-bhasma-kṛta-snānaḥ
preta-sraṅ-nrasthi-bhūṣaṇaḥ
śivāpadeśo hy aśivo
matto matta-jana-priyaḥ
patiḥ pramatha-nāthānāṁ
tamo-mātrātmakātmanām

Synonyma

preta-āvāseṣu — na místech, kde se spalují mrtvá těla; ghoreṣu — hrozných; pretaiḥ — Prety; bhūta-gaṇaiḥ — Bhūty; vṛtaḥ — doprovázený; aṭati — potuluje se; unmatta-vat — jako blázen; nagnaḥ — nahý; vyupta-keśaḥ — s rozcuchanými vlasy; hasan — směje se; rudan — pláče; citā — z pohřební hranice; bhasma — popelem; kṛta-snānaḥ — koupe se; preta — z lebek mrtvých těl; srak — s girlandou; nṛ-asthi-bhūṣaṇaḥ — ozdobený kostmi mrtvých lidí; śiva-apadeśaḥ — který je śiva, příznivý, jen podle jména; hi — neboť; aśivaḥ — nepříznivý; mattaḥ — blázen; matta-jana-priyaḥ — kterého mají rádi blázni; patiḥ — vůdce; pramatha-nāthānām — mezi vládci Pramathů; tamaḥ-mātra-ātmaka-ātmanām — těch, kteří jsou ponořeni v kvalitě nevědomosti.

Překlad

Žije ve společnosti duchů a démonů na odporných místech, jako jsou spaloviště mrtvol. Chodí nahý jako blázen, někdy se směje a někdy pláče a celé tělo má potřené popelem z krematorií. Nemyje se pravidelně a má ve zvyku se zdobit girlandami z lebek a kostí. Je tedy Śiva, “příznivý”, jen podle jména — ve skutečnosti je to ten nejšílenější a nejnepříznivější tvor. Není divu, že je oblíbeným vůdcem bláznů, kteří jsou ponořeni v kvalitě nevědomosti.

Význam

Ti, kdo se pravidelně nemyjí, jsou obvykle ve styku s duchy a blázny. Zdálo se, že Pán Śiva je také takovou osobou, ale Śiva je skutečně hoden svého jména, neboť je velice laskavý k osobám nacházejícím se v temnotě nevědomosti, jako jsou nečistí opilci, kteří se pravidelně nemyjí. Pán Śiva je tak laskavý, že tyto bytosti chrání a pomáhá jim postupně dosáhnout úrovně duchovního vědomí. Povýšit takové bytosti k duchovnímu poznání je nesmírně složité, ale Pán Śiva se jich přesto ujímá. Proto se ve Vedách praví, že Śiva je nanejvýš příznivou osobností. Díky jeho společnosti mohou být povýšeni i ti nejpokleslejší. Někdy vidíme, že významné osobnosti se setkávají s pokleslými dušemi, nikoliv ve svém zájmu, ale pro jejich prospěch. V Pánově stvoření žijí různé druhy živých bytostí. Některé jsou v kvalitě dobra, některé v kvalitě vášně a některé v kvalitě nevědomosti. Pán Viṣṇu se věnuje těm, kteří jsou pokročilí ve vědomí Kṛṣṇy, vaiṣṇavům, a Pán Brahmā se stará o ty, kdo velice lpí na hmotných činnostech. Pán Śiva je však tak laskavý, že se ujímá osob v nejhlubší nevědomosti, jejichž chování je na nižší úrovni než chování zvířat. Proto je Pán Śiva nazýván “příznivý”.