Skip to main content

Synonyma

bhasma- anti
poblíž hromady popela — Śrīmad-bhāgavatam 9.8.19
jaṭā-bhasma-asthi-dhāriṇaḥ
s dlouhými vlasy, pokryti popelem a ozdobeni kostmi — Śrīmad-bhāgavatam 4.2.29
bhasma-sāt
na popel — Bg. 4.37, Śrīmad-bhāgavatam 10.51.12, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.61
v popel — Bg. 4.37, Śrīmad-bhāgavatam 10.51.22, Śrīmad-bhāgavatam 11.14.19, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.13
tat-mālya-bhasma-nṛ-kapālī
který je ověnčený girlandou z lidských lebek a potřený popelem — Śrīmad-bhāgavatam 4.4.16
bhasma
popel — Śrīmad-bhāgavatam 3.14.25, Śrīmad-bhāgavatam 4.6.36, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.25, Śrīmad-bhāgavatam 7.14.13, Śrīmad-bhāgavatam 10.51.50
popelem — Śrīmad-bhāgavatam 4.2.14-15, Śrīmad-bhāgavatam 10.22.34
a popel — Śrīmad-bhāgavatam 12.2.41
bhasma-vat
nebo popelem — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.37
bhasma-saṁjñitam
nebo v popel — Śrīmad-bhāgavatam 10.10.10