Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.7.30

Verš

yajñasya ca vitānāni
yogasya ca pathaḥ prabho
naiṣkarmyasya ca sāṅkhyasya
tantraṁ vā bhagavat-smṛtam

Synonyma

yajñasya — obětí; ca — také; vitānāni — šíření; yogasya — mystických sil; ca — také; pathaḥ — cesty; prabho — ó můj pane; naiṣkarmyasya — poznání; ca — a; sāṅkhyasya — analytického studia; tantram — cestu oddané služby; — jakož i; bhagavat — ve vztahu k Osobnosti Božství; smṛtam — usměrňující zásady.

Překlad

Prosím popiš také šíření různých obětí a cesty rozvoje mystických sil, analytického poznání a oddané služby, společně s jejich usměrňujícími zásadami.

Význam

Zde je významné slovo tantram. Tantram je někdy mylně chápáno jako černá magie, kterou používají materialisté pro svůj smyslový požitek, ale zde slovo tantram označuje vědu o oddané službě, kterou sestavil Śrīla Nārada Muni. Každý může využít popisů usměrňujících zásad oddané služby, a tak rozvíjet svoji oddanou službu Pánu. Jak mudrc Maitreya dále vysvětlí, sāṅkhyová filozofie tvoří základní princip získávání poznání. Sāṅkhyová filozofie, kterou vyslovil Kapiladeva, syn Devahūti, je pravým zdrojem poznání o Nejvyšší Pravdě. Poznání, které se nezakládá na této filozofii, je mentální spekulací a nemůže přinést žádné hmatatelné výsledky.