Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.7.31

Verš

pāṣaṇḍa-patha-vaiṣamyaṁ
pratiloma-niveśanam
jīvasya gatayo yāś ca
yāvatīr guṇa-karmajāḥ

Synonyma

pāṣaṇḍa-patha — cesta nevěřících; vaiṣamyam — nedokonalost v podobě sporu; pratiloma — křížení; niveśanam — situace; jīvasya — živých bytostí; gatayaḥ — přesuny; yāḥ — tak, jak jsou; ca — také; yāvatīḥ — nakolik; guṇa — kvality hmotné přírody; karma-jāḥ — vytvořené různými činnostmi.

Překlad

Prosím popiš také nedokonalosti a spory nevěřících ateistů, křížení a přesuny živých bytostí do různých životních druhů podle kvalit jejich příslušných povah a činností.

Význam

Spojování živých bytostí pod vlivem různých kvalit hmotné přírody se nazývá křížení. Nevěřící ateisté neuznávají existenci Boha, a jejich filozofie si proto navzájem odporují. Nikdy nemohou dojít ke společnému závěru. Různé druhy života jsou důkazem rozmanitosti směsí kvalit hmotné přírody.