Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.7.18

Verš

arthābhāvaṁ viniścitya
pratītasyāpi nātmanaḥ
tāṁ cāpi yuṣmac-caraṇa-
sevayāhaṁ parāṇude

Synonyma

artha-abhāvam — bez podstaty; viniścitya — ubezpečen; pratītasya — zdánlivých hodnot; api — také; na — nikdy; ātmanaḥ — duše; tām — to; ca — také; api — takto; yuṣmat — tvoje; caraṇa — nohy; sevayā — službou; aham — já; parāṇude — budu schopen se zbavit.

Překlad

Můj drahý pane, jsem ti zavázán, neboť nyní chápu, že tento hmotný projev nemá žádnou podstatu, i když vypadá jako skutečný. Jsem přesvědčen, že služba tvým nohám mi umožní zbavit se této iluzorní představy.

Význam

Utrpení podmíněných duší je povrchní a nemá žádnou skutečnou hodnotu, stejně jako pohled na vlastní useknutou hlavu ve snu. Ale přestože teoreticky je toto tvrzení dokonale pravdivé, pro obyčejného člověka nebo pro začátečníka na transcendentální cestě je velice obtížné realizovat je v praktickém životě. Služba nohám velkých transcendentalistů, jako je Maitreya Muni, a neustálý styk s nimi však člověku umožní zbavit se iluzorní představy, že duše trpí hmotnými bolestmi.