Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.33.36

Verš

etan nigaditaṁ tāta
yat pṛṣṭo ’haṁ tavānagha
kapilasya ca saṁvādo
devahūtyāś ca pāvanaḥ

Synonyma

etat — toto; nigaditam — vyprávěné; tāta — ó milý Viduro; yat — na co; pṛṣṭaḥ — dotázán; aham — já; tava — tebou; anagha — ó bezhříšný Viduro; kapilasya — Kapily; ca — a; saṁvādaḥ — rozhovor; devahūtyāḥ — Devahūti; ca — a; pāvanaḥ — čistý.

Překlad

Můj milý synu, jelikož jsi se mne tázal, náležitě jsem ti odpověděl. Ó bezhříšný Viduro, vyprávění o činnostech Kapiladeva a Jeho matky je nejčistší ze všech čistých pojednání.