Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.16.28

Verš

bhagavantaṁ parikramya
praṇipatyānumānya ca
pratijagmuḥ pramuditāḥ
śaṁsanto vaiṣṇavīṁ śriyam

Synonyma

bhagavantam — Nejvyšší Osobnost Božství; parikramya — poté, co obešli; praṇipatya — poté, co vzdali poklony; anumānya — poté, co se dozvěděli; ca — a; pratijagmuḥ — vrátili se; pramuditāḥ — nesmírně potěšeni; śaṁsantaḥ — oslavování; vaiṣṇavīm — vaiṣṇavů; śriyam — bohatství.

Překlad

Mudrci obešli Nejvyššího Pána, vzdali Mu poklony a vrátili se, nesmírně potěšeni tím, co se dozvěděli o duchovním bohatství vaiṣṇavů.

Význam

V hinduistických chrámech je dodnes uctivým zvykem obcházet Pána. Zvláště vaiṣṇavské chrámy umožňují lidem projevit Božstvu úctu tím, že alespoň třikrát obejdou chrám.