Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.11.24

Verš

muktaḥ kathañcid rākṣasyā
bāla-ghnyā bālako hy asau
harer anugrahān nūnam
anaś copari nāpatat

Synonyma

muktaḥ — byl vysvobozen; kathañcit — nějak; rākṣasyāḥ — ze spárů Rākṣasī Pūtany; bāla-ghnyāḥ — která byla odhodlaná zabíjet malé děti; bālakaḥ — zvláště malého Kṛṣṇu; hi — protože; asau — On; hareḥ anugrahāt — milostí Nejvyšší Osobnosti Božství; nūnam — jistě; anaḥ ca — a ruční vozík; upari — na dítě; na — ne; apatat — spadl.

Překlad

“Jedině milost Nejvyšší Osobnosti Božství zachránila malého Kṛṣṇu ze spárů Rākṣasī Pūtany, která byla odhodlaná Ho zabít. Pak se znovu Nejvyšší Bůh postaral o to, aby dítě nezavalil ruční vozík.”