Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.7.15

Verš

mātā śiśūnāṁ nidhanaṁ sutānāṁ
niśamya ghoraṁ paritapyamānā
tadārudad vāṣpa-kalākulākṣī
tāṁ sāntvayann āha kirīṭamālī

Synonyma

mātā — matka; śiśūnām — dětí; nidhanam — masakr; sutānām — synů; niśamya — jakmile se doslechla; ghoram — děsivý; paritapyamānā — nářek; tadā — tehdy; arudat — začala plakat; vāṣpa-kala-ākula-akṣī — se slzami v očích; tām — jí; sāntvayan — uklidňující; āha — řekl; kirīṭamālī — Arjuna.

Překlad

Když Draupadī, matka pěti dětí Pāṇḍuovců, uslyšela o tom, jak byli její synové zavražděni, začala hořce plakat a oči se jí zalily slzami. Arjuna, který ji chtěl v její veliké ztrátě utěšit, jí řekl: