Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.6.13

Verš

nala-veṇu-śaras-tanba-
kuśa-kīcaka-gahvaram
eka evātiyāto ’ham
adrākṣaṁ vipinaṁ mahat
ghoraṁ pratibhayākāraṁ
vyālolūka-śivājiram

Synonyma

nala — doutníky; veṇu — bambus; śaraḥ — kapradí; tanba — plné; kuśa — ostrá tráva; kīcaka — plevel; gahvaram — jeskyně; ekaḥ — samotný; eva — pouze; atiyātaḥ — neproniknutelné; aham — já; adrākṣam — navštívil; vipinam — hluboké lesy; mahat — velké; ghoram — strašidelné; pratibhaya-ākāram — nebezpečně; vyāla — hadi; ulūka — sovy; śiva — šakalové; ajiram — rejdiště.

Překlad

Putoval jsem sám mnohými lesy kapradin, bambusu, rákosí, ostré trávy, plevele a jeskyní, které byly pro osamoceného člověka takřka neproniknutelné. Zavítal jsem také do hlubokých, temných a strašidelně nebezpečných lesů, které byly rejdišti hadů, sov a šakalů.

Význam

Putující mnich (parivrājakācārya) má za povinnost poznat celou pestrost Božího stvoření tím, že cestuje sám přes všechny lesy, kopce, města, vesnice atd., aby nabyl víru v Boha, posílil svou mysl a zároveň osvítil obyvatelstvo poselstvím Boha. Sannyāsī je zavázán vzít na sebe všechna tato rizika beze strachu, a nejtypičtějším příkladem sannyāsīna v současném věku je Pán Caitanya, který takto cestoval skrze džungle střední Indie a osvěcoval přitom dokonce i tygry, medvědy, hady, jeleny, slony a mnoho jiných zvířat džungle. V tomto věku Kali nemají obyčejní lidé dovoleno vstoupit do stavu sannyāsīna. Když si někdo jen vymění oděv za účelem propagandy, pak to není původní ideální sannyāsī. Je třeba dát slib, že úplně ukončí všechny společenské styky a zasvětí svůj život výhradně službě Pánu. Změna oděvu je pouhá formalita. Pán Caitanya nepřijal jméno sannyāsīna a takzvaní sannyāsīni tohoto věku Kali by měli jít v Jeho šlépějích a také neměnit svá původní jména. V tomto věku je velmi důrazně doporučená metoda oddané služby poslechem a recitací svaté slávy Pána. Ten, kdo chce přijmout slib odříkání rodinného života, nemusí napodobovat parivrājakācāryi jako byli Nārada nebo Pán Caitanya, ale může usednout na nějakém svatém místě a zasvětit všechen svůj čas a energii poslechu a opakovanému přednášení svatých písem, která po sobě zanechali velcí ācāryové jako šest Gosvāmīch z Vṛndāvanu.