Skip to main content

Text 119

Text 119

Verš

Text

kata-kṣaṇe prabhu yadi bāhya prakāśilā
kūrmera sevaka bahu sammāna karilā
kata-kṣaṇe prabhu yadi bāhya prakāśilā
kūrmera sevaka bahu sammāna karilā

Synonyma

Synonyms

kata-kṣaṇe — po nějaké době; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; yadi — když; bāhya — vnější vědomí; prakāśilā — projevil; kūrmera — Božstva Pána Kūrmy; sevaka — služebník; bahu — mnoho; sammāna — úcty; karilā — prokázal.

kata-kṣaṇe — after some time; prabhu — Lord Caitanya Mahāprabhu; yadi — when; bāhya — external consciousness; prakāśilā — manifested; kūrmera — of the Lord Kūrma Deity; sevaka — a servant; bahu — much; sammāna — respect; karilā — showed.

Překlad

Translation

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu po nějaké době projevil známky vnějšího vědomí, a tehdy Mu kněz Božstva Pána Kūrmy daroval různé obětiny.

After some time, when Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu manifested His external consciousness, a priest of the Lord Kūrma Deity gave Him various offerings.