Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.226

Verš

na deśa-niyamas tatra
na kāla-niyamas tathā
prāptam annaṁ drutaṁ śiṣṭair
bhoktavyaṁ harir abravīt

Synonyma

na — ne; deśa — ze země; niyamaḥ — omezení; tatra — v tom; na — ne; kāla — času; niyamaḥ — omezení; tathā — tak také; prāptam — obdržené; annamprasādam; drutam — co nejrychleji; śiṣṭaiḥ — kulturními lidmi; bhoktavyam — má být snědeno; hariḥ — Pán; abravīt — řekl.

Překlad

„,Kulturní člověk sní prasādam Pána Kṛṣṇy bez rozmýšlení, jakmile je obdrží. Neplatí zde žádná omezení ohledně času a místa. To je nařízení Nejvyšší Osobnosti Božství.̀“

Význam

Tyto verše pocházejí z Padma Purāṇy.