Skip to main content

Text 159

Text 159

Verš

Text

brahma — aṅga-kānti tāṅra, nirviśeṣa prakāśe
sūrya yena carma-cakṣe jyotirmaya bhāse
brahma — aṅga-kānti tāṅra, nirviśeṣa prakāśe
sūrya yena carma-cakṣe jyotirmaya bhāse

Synonyma

Synonyms

brahma — záře neosobního Brahmanu; aṅga-kānti — tělesné paprsky; tāṅra — Jeho; nirviśeṣa — bez různorodosti; prakāśe — projev; sūrya yena — stejně jako slunce; carma-cakṣe — našima obyčejnýma hmotnýma očima; jyotiḥ-maya — pouze zářící; bhāse — vypadá.

brahma — the impersonal Brahman effulgence; aṅga-kānti — the bodily rays; tāṅra — of Him; nirviśeṣa — without varieties; prakāśe — manifestation; sūrya yena — exactly like the sun; carma-cakṣe — with our ordinary material eyes; jyotiḥ-maya — simply effulgent; bhāse — appears.

Překlad

Translation

„Projev neosobní záře Brahmanu, ve které není žádná různorodost, jsou paprsky Kṛṣṇovy tělesné záře. Je to jako se sluncem. Když vidíme slunce našima obyčejnýma očima, vypadá pouze jako záře.“

“The manifestation of the impersonal Brahman effulgence, which is without variety, is the rays of Kṛṣṇa’s bodily effulgence. It is exactly like the sun. When the sun is seen by our ordinary eyes, it appears to consist simply of effulgence.