Skip to main content

Text 159

Text 159

Verš

Texto

brahma — aṅga-kānti tāṅra, nirviśeṣa prakāśe
sūrya yena carma-cakṣe jyotirmaya bhāse
brahma — aṅga-kānti tāṅra, nirviśeṣa prakāśe
sūrya yena carma-cakṣe jyotirmaya bhāse

Synonyma

Palabra por palabra

brahma — záře neosobního Brahmanu; aṅga-kānti — tělesné paprsky; tāṅra — Jeho; nirviśeṣa — bez různorodosti; prakāśe — projev; sūrya yena — stejně jako slunce; carma-cakṣe — našima obyčejnýma hmotnýma očima; jyotiḥ-maya — pouze zářící; bhāse — vypadá.

brahma — la refulgencia impersonal del Brahman; aṅga-kānti — los rayos del cuerpo; tāṅra — de Él; nirviśeṣa — sin diversidad; prakāśe — manifestación; sūrya yena — igual que el Sol; carma-cakṣe — con nuestros imperfectos ojos; jyotiḥ-maya — simplemente refulgente; bhāse — parece.

Překlad

Traducción

„Projev neosobní záře Brahmanu, ve které není žádná různorodost, jsou paprsky Kṛṣṇovy tělesné záře. Je to jako se sluncem. Když vidíme slunce našima obyčejnýma očima, vypadá pouze jako záře.“

«La manifestación de la refulgencia impersonal del Brahman, que carece de diversidad, son los rayos de la refulgencia corporal de Kṛṣṇa. Es igual que el Sol, que, visto con nuestros imperfectos ojos, parece no ser más que una refulgencia.