Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.159

Verš

brahma — aṅga-kānti tāṅra, nirviśeṣa prakāśe
sūrya yena carma-cakṣe jyotirmaya bhāse

Synonyma

brahma — záře neosobního Brahmanu; aṅga-kānti — tělesné paprsky; tāṅra — Jeho; nirviśeṣa — bez různorodosti; prakāśe — projev; sūrya yena — stejně jako slunce; carma-cakṣe — našima obyčejnýma hmotnýma očima; jyotiḥ-maya — pouze zářící; bhāse — vypadá.

Překlad

„Projev neosobní záře Brahmanu, ve které není žádná různorodost, jsou paprsky Kṛṣṇovy tělesné záře. Je to jako se sluncem. Když vidíme slunce našima obyčejnýma očima, vypadá pouze jako záře.“