Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.110

Verš

eka-deśa-sthitasyāgner
jyotsnā vistāriṇī yathā
parasya brahmaṇaḥ śaktis
tathedam akhilaṁ jagat

Synonyma

eka-deśa — na jednom místě; sthitasya — umístěného; agneḥ — ohně; jyotsnā — záře; vistāriṇī — rozšířená všude; yathā — stejně jako; parasya — Nejvyššího; brahmaṇaḥ — Absolutní Pravdy; śaktiḥ — energie; tathā — podobně; idam — tento; akhilam — celý; jagat — vesmír.

Překlad

„  ,Energie Nejvyšší Osobnosti Božství, Parabrahmanu, se šíří po celém tomto vesmíru, tak jako se záře od ohně, který se nachází na jednom místě, šíří všude okolo.̀  “

Význam

Toto je citát z Viṣṇu Purāṇy (1.22.53).