Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.141

Verš

nāyikāra svabhāva, prema-vṛtte bahu bheda
sei bhede nānā-prakāra mānera udbheda

Synonyma

nāyikāra — hrdinky; svabhāva — povaha; prema-vṛtte — v milostných vztazích; bahu — mnoho; bheda — druhů; sei — toto; bhede — v každém druhu; nānā-prakāra — různé typy; mānera — žárlivého hněvu určité ženy; udbheda — pododdělení.

Překlad

„Znaky a způsoby lásky se u různých žen liší. Jejich žárlivý hněv nabývá různých podob a vlastností.“