Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.15

Verš

uṭhila viṣāda, dainya, — paḍe āpana-śloka
yāhāra artha śuni’ saba yāya duḥkha-śoka

Synonyma

uṭhila viṣāda — probudil se nářek; dainya — pokora; paḍe — recituje; āpana-śloka — svůj vlastní verš; yāhāra — kterého; artha śuni' — když slyší význam; saba — veškeré; yāya — odejdou; duḥkha-śoka — neštěstí a nářek.

Překlad

Ve Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi se probudil nářek a pokora, a začal recitovat další ze svých veršů. Každý, kdo slyší jeho význam, může zapomenout na veškeré neštěstí a nářek.